Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Elearning som stöd i Versos medlingsutbildning

Acolad kundcase

HemVåra kundcaseKundcase: Elearning som stöd i Versos medlingsutbildning

Utbildningstjänster

Finlands Forum för Medling (FFM) grundades 2003 och är en finsk organisation för medlingssamarbete, vars ideologi baseras på den moderna medlingsrörelsen. Dess styrelse representerar hela medlingsfältet tack vare medlemmarnas expertis och aktiviteter utanför Forum.

 

VERSO-programmet erbjuder reparativ medling till barn och pedagoger som arbetar med barn i förskolor, skolor och andra utbildningsinstitutioner.

 

VERSO-utbildarna behövde ett skalbart verktyg för att underlätta utbildningen i skolor och förskolor. Elearning var den naturliga lösningen och Acolad valdes för att leverera den.

Elearningpaket för olika målgrupper

Hör hur elearning hjälper VERSO-utbildarna att utbilda och upprätthålla medling och reparativa åtgärder.

Videoinnehåll

Nina Huhtinen, mentorskoordinator och utbildare vid Finlands Forum för Medling, förklarar varför de valde att producera elearningkurser som stöd i medlingsutbildning för tre olika målgrupper.


Längd och språk

Ljud: Engelska 
Undertexter: Engelska, svenska, finska, danska
Längd: 4 minuter och 47 sekunder
  • 00:00 – Presentation av Finlands Forum för Medling och VERSO-programmet
  • 01:08 – Kan du berätta mer för oss om detta elearningprojekt?
  • 01:39 – Vem riktar sig elearningkurserna till?
  • 02:11 – Vad vill ni uppnå med elearningkurserna?
  • 02:37 – Vilka var de huvudsakliga kriterierna när du valde leverantör för tjänsterna?
  • 04:13 – Tips för andra företag       
  • 04:42 – Kontakta Acolad

Läs mer om våra e-learning tjänster

Läs mer om våra kundcase

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.