Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Översättningar för EU-organ

Kundcase från Acolad

HemVåra kundcaseÖversättningar för EU

Fördelarna

  • Pålitlig kvalitet och smidiga processer uppnås genom långvarigt samarbete.
  • Översättningar av hög kvalitet: kunden utvärderar regelbundet kvaliteten och resultatet påverkar direkt de översättningsvolymer som beställs.
  • Acolad är ett stort företag med ett omfattande nätverk av underleverantörer och kan leverera översättningar av hundratals sidor inom snäva tidsramar. 
three people on a computer

Översättning & lokalisering

three women in a meeting

Stora textvolymer som måste översättas till alla officiella EU-språk. Svåra texter från olika specialiserade administrativa sektorer – översättningen av nästan alla dessa texter förutsätter kunskaper inom juridik och en mängd andra kompetensområden som exempelvis jordbruk, beskattning, handel eller politik. Strikta formella krav tillämpas för många texttyper och de måste alltid följas. Omfattande flerspråkiga översättningsprojekt som löper över flera år och kräver pålitliga professionella översättare.
two women in a meeting

Engagerade kundspecifika projektledare för varje EU-organ, med kunskap om kundens krav och som vet hur man hittar de mest lämpade översättarna. Erfarna interna översättare och språkgranskare som är väl förtrogna med de textspecifika kraven säkerställer också kvaliteten på översättningarna och fungerar som kontaktpersoner för underleverantörerna.

Läs mer om våra kundcase

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.