Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Webbplatsprojekt för Kuusakoski

Acolad - Kundcase

HemVåra kundcaseWebbplatsprojekt för Kuusakoski

Tjänster för marknadsföringsinnehåll

I samband med att Kuusakoski skulle förnya sitt varumärke bestämde de sig även för att göra om sin webbplats. De valde oss som partner och lät oss utforma och implementera webbens struktur, layout och innehåll samt översätta allt innehåll på den.

man writing notes when another one is explaining
man working on a list

De viktigaste målen som sattes upp för webbplatsen:
  • Webbplatsens struktur och globala innehåll måste stödja Kuusakoskis strategi på bästa möjliga sätt.
  • Kuusakoski bedriver verksamhet lokalt i 11 länder, så utformningen måste ske med hänsyn till landsspecifikt innehåll och språkkrav.
  • Webbplatsens layout måste överensstämma med Kuusakoskis förnyade varumärkesimage.
  • Webbplatsen skulle vara responsiv, det vill säga ha stöd för olika terminalenheter och skärmar av olika storlekar, inklusive mobila enheter
three people having a meeting

För att vi skulle förstå de krav som ställdes av Kuusakoskis strategi och olika affärsområden arrangerade vi en workshop med Kuusakoskis kommunikationsteam.  Vi tog med oss resultaten från workshopen och höll ytterligare ett antal samtal med representanter från andra affärsenheter som var och en hade sina landsspecifika krav. Därefter utformade vi en struktur för webbplatsen som tog hänsyn till kraven på global kommunikation, skalbarhet utifrån landsspecifika behov och vikten av att använda flera språk.
three people on a computer

I layouten strävade vi efter enkelhet och överensstämmelse med den nya varumärkesimagen. Vi gjorde webben responsiv genom att samla layouten för alla element som skalas om och organiseras om då skärmen blir smalare vid övergång från en stationär dator till en mobil enhet.
Kuusakoski website team

Några av de främsta fördelarna med lösningen vi levererade åt Kuusakoski var: 
  • Den förnyade webbplatsen levererar ett enhetligt budskap om Kuusakoskis kärnverksamhet globalt.
  • Landsspecifika krav och behovet av flera språk togs med i beräkningen vid webbplatsens implementering.
  • Webbplatsen stämmer perfekt överens med Kuusakoskis strategi och förnyade varumärkesimage.
  • Implementeringen är modern och stöder alla terminalenheter.
  • Tack vare vårt goda samarbete fick vi en ökad grad av förståelse och förtroende som bäddar för fler strategiska partnersamarbeten i framtiden, till fördel för båda parter.

Kundupplevelsen i fokus

När det gäller själva innehållet hade vi ett nära samarbete med experter från olika affärsområden för att säkerställa att de delar som är viktigast för Kuusakoskis kunder presenterades på rätt sätt.

Det globala innehållet översattes till sju språk. Dessutom arrangerade vi en fotografering då Kuusakoskis verksamhet och återvinningsmaterial porträtterades utifrån den nya webbplatsens perspektiv.

Samtidigt var vi noga med att allt skulle överensstämma med den nya varumärkesimagen. 

man explaining

Återkoppling

”Vi blev imponerade av hur noga Acolad hade förberett sig för workshopen. Tack vare våra täta kontakter löpte projektet hela tiden vidare i rätt riktning. Acolad höll allt de hade lovat. Budgeten för projektet var också skickligt beräknad och följdes ända till projektslut.” 


Marja-Leena Ahtiainen, kommunikationschef på Kuusakoski Oy

”Samarbetet med Acolad var verkligen smidigt och okomplicerat. Projektet och dess slutresultat överträffade absolut alla våra förväntningar. Det var fantastiskt att Acolad kunde förstå Kuusakoskis verksamhet och lyckades kombinera den grafiska profilen med Kuusakoskis strategi och de krav som den medför.”


Laura Oksanen, kommunikationsansvarig på Kuusakoski Oy

”Acolad tog hänsyn till kraven på teknisk implementering redan under projektspecifikationen och kunde diskutera tekniska frågor direkt med Avenla (partner ansvarig för teknisk implementering). Det underlättade vårt arbete och hade stor betydelse för projektet.”


Teemu Niemelä, Software Development Manager, Kuusakoski Oy

 

”Vi är oerhört stolta över slutresultatet. Vi är mycket glada över att kunna presentera vår nya webbplats och rekommenderar Acolad som en utmärkt samarbetspartner.”


Marja-Leena Ahtiainen, kommunikationschef på Kuusakoski Oy

Tjänster som använts i det här exemplet

Webbsidor

Grafisk design

Översättning & lokalisering

Läs mer om våra kundcase

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.