Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Kommunikationsutbildning för jobbsökande på NTM-centralen i Birkaland

Acolad – Kundcase

HemVåra kundcaseKommunikationsutbildning för jobbsökande på NTM-centralen i Birkaland

Utbildnings-tjänster

Närings-, trafik- och miljöcentralen, NTM-centralen, i Birkaland är en regional organisation för utveckling och service som vänder sig till både kunder och allmänhet med en kompetent och pålitlig verksamhet. NTM-centralen sköter statsförvaltningens uppgifter i regionerna. Birkalands arbets- och näringsbyrå, TE-byrån, skapar lösningar för olika behov inom rekrytering och anställning.

TE-byrån i Birkaland försökte hitta sätt att öka anställningsmöjligheterna för icke-finsktalande jobbsökande som hade förlorat sina jobb.

man explaining

Under 2018 implementerade Acolad ett pilotprojekt i samarbete med NTM-centralen i Birkaland, där en kommunikationsutbildning anordnades för icke-finsktalande jobbsökande med yrkeskompetens inom IKT-området.

four people having a meeting

Kommunikationsutbildning på NTM-centralen i Birkaland

Videon visar hur kommunikationsutbildningen förbättrar anställningsmöjligheterna för icke-finsktalande jobbsökande.

Videons innehåll och längd

Urpo Salkoaho, utbildningskoordinator på NTM-centralen i Birkaland, och Kati Lammi, specialist på TE-byrån i Birkaland, diskuterar Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och den kommunikationsutbildning som implementerades som pilotprojekt.  

LÄNGD OCH SPRÅK


Språk:
 Finska
Subtitles: Engelska, svenska
Längd: 09:26


INNEHÅLL:

  • 00:00 – Inledning: Presentation av NTM-centralen och TE-byrån i Birkaland
  • 01:15 – Vad är EGF?
  • 01:49 – Varför beslutade TE-byrån att implementera kommunikationsutbildningen?
  • 03:45 – Vilka var era kriterier för att välja leverantör?
  • 05:31 – Hur fortlöpte samarbetet med Acolad? Hur gick utbildningen?
  • 07:46 – Varför var utbildningen viktig för er? Vad händer härnäst? 

Läs mer om våra kundcase

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.