Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

HealthiVibes framgångssaga

Hur samarbetet med Acolad har hjälpt HealthiVibe att öka översättningarnas effektivitet och kvalitet

HemVåra kundcaseHealthiVibes framgångssaga

HealthiVibes översättningsbehov

HealthiVibe erbjuder patientinsiktstjänster, däribland kvalitativa tjänster som fokusgrupper, djupintervjuer, telefonintervjuer, simuleringar av kliniska prövningar och anslagstavlor online, liksom kvantitativa tjänster som onlineundersökningar av patienttillfredsställelse, patientrekrytering och medicinsk kommunikation. Företaget bedriver över 70 % av sin verksamhet globalt, i fler än 65 länder i Nordamerika, Europa, Asien och Afrika. HealthiVibe arbetar med Acolad varje vecka i en rad kvalitativa och kvantitativa projekt som kan kräva översättning till upp till 50 språk, beroende på projektets storlek. 

Välja en översättningspartner med expertis inom biovetenskap 

HealthiVibe har arbetat med Acolad i ett flertal översättningsprojekt i mer än fem år. Totalt har Acolad översatt ungefär 2,5 miljoner ord till 103 olika språk för HealthiVibe under den här perioden.  HealthiVibes projekt har tidsbegränsningar som bestäms av verksamheten eller lagstiftning, och det är nödvändigt att inkludera en kvalitetsgranskning i projektens tidslinje. HealthiVibe var därför i behov av en översättningspartner som kunde möta företagets tidsfrister och samtidigt upprätthålla en hög kvalitetsnivå. Acolad arbetar med översättare som har lång erfarenhet av biovetenskap och som endast översätter till sitt modersmål, för att kontinuerligt kunna garantera översättningar av hög kvalitet.  

Effektiv projektledning för en rad projekt 

Kvalitet och punktlighet är grundläggande inom biovetenskapsindustrin. HealthiVibe valde att arbeta med Acolad på grund av företagets kompetens inom projektledning och dess processer för att kunna leverera resultat av hög kvalitet och i rätt tid. HealthiVibes kvantitativa projekt inkluderar indikatorspecifika undersökningsfrågor eller undersökningar av tillfredsställelse hos prövningsdeltagare.  HealthiVibes projekt om medicinsk kommunikation innehåller studiekit med protokollspecifika material och närstående personer.  Dessa projekt är i Excel-format och måste omvandlas till Word-filer för att kunna skicka innehållet till FDA för godkännande. 

”Arbetad tid, kvalitetsgranskning och sändningar fram och tillbaka mellan företagen har minskat betydligt.” 

– Jennifer Kelly, vice vd för den operativa verksamheten, HealthiVibe 

Ett anpassat verktyg för att spara tid och öka kvaliteten

Med utgångspunkt i HealthiVibes behov har Acolads team utvecklat ett verktyg för att förbättra processen och avlägsna ett överflödigt steg, vilket gör att HealthiVibe kan spara tid på varje fil som översätts. Med verktygets hjälp har behovet av kvalitetsgranskning minskat och de anställda kan ägna mindre tid åt översättningsprojekten. Under 2019 använde HealthiVibe och Acolad detta verktyg för över 700 översättningar.  

"Fördelarna med att arbeta med Acolad omfattar ett verkligt partnerskap, en vilja att diskutera möjligheter att förbättra verktyg och processer, och entusiasm för de tjänster som erbjuds.  Den garanterade kvaliteten och effektiviteten uppskattas verkligen." 

– Jennifer Kelly, vice vd för den operativa verksamheten, HealthiVibe 

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.