Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

ABB – TermBANK

Kundcase från Acolad

HemVåra kundcaseABB – TermBANK

Översättning & lokalisering

BAKGRUND:

ABB är ett svensk-schweiziskt multinationellt bolag som verkar inom branscherna kraft- och automationsteknik och har över 140 000 medarbetare världen över. År 2015 genomförde ABB en global upphandling för att hitta en ny lösning för hantering av översättningar och terminologi. Vi är stolta över att kunna berätta att ABB valde Acolad som partner.


Utöver många andra aspekter av översättning och termhantering så satte Acolad omedelbart igång arbetet med att implementera vår termlösning TermBANK för ABB.

three people on a computer

Lösning

Inom Acolad var vi tvungna att ta oss an oss projektet utifrån tre olika viktiga perspektiv:

  • Fastställa hur ABB:s terminologer ska arbeta i vårt verktyg och vilka förändringar som krävs för det.
  • Importera befintlig terminologi och data från översättningsminnen från tidigare leverantörer till TermBANK för att säkerställa en smidig övergång.
  • Erbjuda alla ABB-medarbetare tillgång till TermBANK-lösningen – ABB ville nå användare i olika länder och enheter och naturligtvis måste denna process gå smidigt.

 

termBANK screenshot

I AAC TermBANK kan du söka efter termer med hjälp av jokertecken och begränsa antalet visade språk precis som du vill. Det går att använda bilder för att förmedla ytterligare information.

Kundrekommendationer

Irene Fischer är terminolog och specialiserad översättare/korrekturläsare på ABB och hon har varit nyckelanvändare av TermBANK ända sedan det introducerades inom ABB: ”Jag arbetar inom produktgruppen Gasisolerade ställverk, en av 11 inom affärsenheten Högspänningsprodukter. Den har omkring 5 000 medarbetare i hela världen, varav 3 000 i Schweiz. Jag och mina kollegor inom Teknisk kommunikation har använt TermBANK sedan oktober 2015.

 

"Jag jobbar hela tiden för att sprida nyheten om TermBANK inom ABB" — Irene Fischer


Jag använder TermBANK hela tiden, varje dag. Mina kollegor använder det olika mycket beroende på vilket jobb de har: inom FoU och Produktvård används det ofta medan andra avdelningar använder det mindre. De bästa funktionerna i TermBANK är det intuitiva gränssnittet och det faktum att det visar all information du behöver i en vy. Det är också enkelt att hantera för mig som administratör och det gör det möjligt för mig att se nya användare och nya ändringar i termbasen. Jag kan även exportera termbasen när som helst.

”Acolad hanterar förfrågningar från oss på ett effektivt sätt. De är alltid positiva till att få återkoppling från oss och de har gjort en rad förbättringar, särskilt när det gäller exportfunktionen och användargränssnittet. Det är alltid bra när leverantörer av språk och programvara samarbetar med användarna för att harmonisera krav, förväntningar och definitioner.

 

termBANK screenshot

Du kan också göra sökningar baserat på olika termattribut och egenskaper, till exempel termstatus. Tack vare genvägsknapparna går det snabbt och smidigt att redigera och validera termer.


”Den funktion vi oftast använder är definitivt den att söka efter motsvarande termer på andra språk.
 I vårt fall söker användare efter engelska motsvarigheter till tyska termer eller tvärtom. Det är väldigt användbart att kunna se definitioner och källtermer.


TermBANK är ett mycket bra verktyg i form av en centralt hanterad och lätt tillgänglig termbas. Om jag fick göra förändringar skulle jag önska mig fler statistiska funktioner och möjligheten att använda befintliga termer som bas för att skapa nya. Och mindre klickningar är ju alltid bra.

 

"Enligt min erfarenhet är de flesta företag fortfarande kvar på stenåldern när det gäller terminologiarbete. De har synpunkter om konstiga översättningar, men inser inte att roten till det onda ligger i odefinierade termer och ett inkonsekvent och otydligt skrivsätt i källtexten" — Irene Fischer


Jag skulle definitivt rekommendera TermBANK. Jag jobbar hela tiden för att sprida nyheten om TermBANK inom ABB, även om det ibland känns som att processen går långsamt. Mitt råd är alltid att investera seriöst i terminologiarbete och inte bara skapa ordlistor – och TermBANK är en verklig hjälp i det här arbetet.

Utveckling

Kaarina Syrjä, terminologiansvarig på Acolad, berättar: ”Irene var och är fortfarande vår huvudkontakt och partner när det gäller termhanteringen.
 

”Att ha någon på kundsidan som använder Acolad TermBANK så intensivt som Irene ger oss värdefull återkoppling och idéer om hur vi ska utveckla funktioner och gränssnitt. Vi skapade till exempel TermBANK-bläddraren, ett verktyg för att utföra snabba termsökningar från Microsoft Office-program, för att stödja ABB i användningen av TermBANK på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt.
 

”Under andra termkontrakt med ABB omvandlar och redigerar vi terminologidata innan vi importerar dem till Acolad TermBANK. Och naturligtvis utför vi termarbete för ABB, vilket involverar terminsamling, termproduktion och annat terminologiarbete som genomförs i samband med terminologi- eller översättningsprojekt.”

 

termBANK screenshot

 

All viktig terminformation är tillgänglig i en praktisk vy. Du kan också lägga till interna länkar till relaterade termer eller externa webblänkar och filer som erbjuder djupare insikter om ämnet.

Tjänster som använts i det här exemplet

Terminologi

Översättnings-tjänster

Läs mer om våra kundcase

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.