Englannin kurssit

Yksilöllisiä kursseja englanninkielisen liikeviestinnän vahvistamiseen yrityksille ja yksityisille

Nopeaa ja tehokasta

Tarpeidesi mukaan sovitettuja englannin kielikursseja, jotka auttavat sinua karsimaan virheitä ja parantamaan viestintääsi nopeasti ja tehokkaasti.

Joustavaa

Opi englantia omaan aikatauluusi ja oppimistyyliisi sopivalla tavalla: kouluttajan vetämällä yksilökurssilla, parin kanssa tai pienryhmässä verkossa tai itsenäisesti digitaalisen materiaalimme avulla.

Lähtökohtana oppimistarpeesi

Englannin kurssisi sisältö valitaan tarpeidesi mukaan – kurssilla voidaan käsitellä kielioppia, ammattisanastoa tai toimialakohtaista terminologiaa, harjoitella esiintymistä tai ylipäätään vahvistaa luottamusta omiin englannin kielen taitoihin työkontekstissa.

Kenelle englannin kielikurssimme on suunnattu?

Englannin kielikurssimme on suunniteltu kiireisille liike-elämän ja teollisuuden ammattilaisille, jotka kommunikoivat englanniksi natiivien ja ei-natiivien puhujien kanssa ja haluat nopeasti kehittää osaamistaan ja sujuvuuttaan.

Mitä kursseilla opitaan?

Kertaa englannin perusasiat ja paranna sujuvuuttasi ja osaamistasi.

 • Kielioppiohjeita ja virheiden korjauksia, jotka selkeyttävät viestintääsi
 • Ammatti- ja yleissanastoa työelämän tarpeisiin
 • Keskusteluharjoituksia small talkia ja työtilanteita varten
 • Tukea ammatillisen viestinnän perusteisiin, kuten kohteliaaseen asiakaspalveluun, sähköpostien kirjoittamiseen, puheluihin ja tapaamisiin

Harjoita kieleen ja kulttuuriin liittyvää ammattitaitoasi, jota tarvitset monikielisessä työympäristössä.

 • Informatiivisten ja vakuuttavien esitysten laatiminen ja pitäminen englanniksi
 • Valmistautuminen ja osallistuminen vaativiin tapaamisiin ja neuvotteluihin
 • Raporttien, teknisen dokumentaation ja muiden tekstien kirjoittaminen

Opi englantia itsellesi parhaiten sopivalla tavalla

 • Paikan päällä ammattitaitoisen kouluttajan johdolla: osallistu kielikurssille yksin, parin kanssa tai pienryhmässä.
 • Virtuaalisesti: älä tuhlaa aikaa matkustamiseen vaan tapaa verkkokurssimme kouluttajaa käyttämällä videoneuvottelutyökalua, kuten Microsoft Teamsia tai Zoomia. Saatavana on yksilökursseja, parikursseja ja pienryhmäkursseja.
 • Digitaalisten itseopiskelumateriaalien avulla voit kehittää tärkeimpiä työelämässä tarvitsemiasi englannin taitoja. Asiantuntijoidemme suunnittelemat materiaalit kehittävät sanastoa, kielioppia ja viestintätaitoja.
 • Hybridioppiminen yhdistää joustavasti kouluttajavetoiset oppitunnit ja itseopiskelun digimateriaalien avulla.

Esimerkki 1

Intensiivikurssi

Tuoreen yrityskaupan seurauksena neljän työntekijän on parannettava englannin viestintätaitojaan, jotta he voivat palvella asiakkaita sujuvasti puhelimitse. Työntekijät ovat saaneet palautetta sekä asiakkailtaan että esimieheltään.

 • Asiakkailla on vaikeuksia ymmärtää heitä.
 • Heillä on puheessaan voimakas korostus, josta on vaikeaa saada selvää.
 • Jotkin asiakkaista ovat kokeneet palvelun töykeäksi tai liian suorasukaiseksi.

 • Yksi neljän opiskelijan ryhmä
 • Kouluttajavetoista koulutusta kouluttajalta, joka puhuu opiskelijoiden äidinkieltä
 • Kolme tuntia koulutusta päivässä viikon ajan
 • Kurssilla keskitytään erityisesti puheharjoituksiin, sujuvuuteen, korostuksen lieventämiseen ja kohteliaan ja palveluhenkisen viestinnän kehittämiseen
 • Kotitehtäviä ja sanastoharjoituksia

 • Englanniksi esiintymiseen erikoistuneen kouluttajan tekemät kurssi- ja oppituntisuunnitelmat 
 • Neljä tuntia digitaalista itseopiskelumateriaalia esiintymisestä englanniksi Acolad Learningin 360Learning-oppimisalustalla 
 • Digitaaliseen materiaaliin sisältyy tekstejä, animaatioita, videoita, esityksiä, harjoituksia ymmärtämisestä, kieliopista, kuuntelemisesta ja ääntämisestä sekä sanasto- ja ilmaisuluetteloita, jotka opiskelija voi ladata itselleen 
 • Hinta-arvio: 3 210 € enintään viiden opiskelijan ryhmältä

Esimerkki 2

Esiintyminen englanniksi

Asiakasyritys on laajentanut toimintaansa uusille markkinoille, mutta myyntitiimi ei osaa esiintyä sujuvasti englanniksi.

 • Myyntihenkilöstö ei puhu sujuvaa englantia.
 • Olennaiset myyntiargumentit eivät käy yleisölle selviksi. • Muista maista tulevilla kuulijoilla on vaikeuksia seurata myyntitiimin esityksiä.
 • Uudet kuulijat esittävät enemmän kysymyksiä kuin mihin myyntihenkilöstö on tottunut.
 • Myyntitiimin jäsenet joutuvat pitämään esityksiä myös videoyhteydellä, mikä on heistä hankalaa.

 • Opiskelijat jaetaan ryhmiin kielitaitotestin tulosten mukaan (testi sisältyy kurssin hintaan) 
 • Useita 3–5 opiskelijan ryhmiä 
 • Kouluttajavetoinen kurssi paikan päällä 
 • 1,5 tuntia koulutusta viikossa 15 viikon ajan 
 • Kokonaisopetusaika 1 350 minuuttia (22,5 tuntia) 
 • Kouluttajan tekemät yksilölliset loppuarvioinnit

 • Englanniksi esiintymiseen erikoistuneen kouluttajan tekemät kurssi- ja oppituntisuunnitelmat 
 • Neljä tuntia digitaalista itseopiskelumateriaalia esiintymisestä englanniksi Acolad Learningin 360Learning-oppimisalustalla 
 • Digitaaliseen materiaaliin sisältyy tekstejä, animaatioita, videoita, esityksiä, harjoituksia ymmärtämisestä, kieliopista, kuuntelemisesta ja ääntämisestä sekä sanasto- ja ilmaisuluetteloita, jotka opiskelija voi ladata itselleen 
 • Hinta-arvio: 2 600 € enintään viiden opiskelijan ryhmältä
Kun työnantaja investoi kielenoppimiseen, suurimmat edut tulevat työntekijän sopeutumisesta ja sitoutumisesta yritykseen.


Head of Learning and Development

ABB


Katso lisätietoja englannin opiskelun hinnoittelusta