Jutellaan projektistasi!

+358 9 4766 7800

Litterointi

Video- ja audiosisältöjen litterointi... ja paljon muuta!

Otamme tarpeesi huomioon

Dokumentoimme kaiken viestintänne välineestä riippumatta

Yksikään sana ei pääse unohtumaan

Säilytä yrityksesi avainviestit muodossa, jossa ne voi helposti välittää työntekijöille

Kansainvälistymistä multimedian avulla

Kansainvälistyminen on monissa yrityksissä keskeinen osa kasvustrategiaa, ja multimedian aikakaudella rajojen yli viestitään usein video- ja äänisisällöllä. Acolad tarjoaa video- tai audiosisältöjen litterointipalvelua, jossa ammattilaiset kirjoittavat tallenteiden puheen puhtaaksi.

Huolellista litterointia

Litteroitu teksti voidaan tarvittaessa kääntää ja lokalisoida kohdekielille. Laadukas käännös edellyttää silloin tarkkuutta ja huolellisuutta jo litterointivaiheessa. Puheen huolellinen litterointi on ensisijaisen tärkeää, jotta viesti välittyy selkeästi ja tehokkaasti. Meille on erittäin tärkeää varmistaa erinomainen lopputulos niin lähde- kuin kohdekielellä.

Huolellista litterointia

Pyydä käännöstarjousta!
Vastaamme nopeasti!

Asiantuntemuksemme on palveluksessasi projektin alusta loppuun

Litteroijamme kirjoittavat puhtaaksi kaikenlaista eri tiedostomuodoissa olevaa sisältöä (esim. kokoukset, konferenssit, puheet, sisäiset tiedotteet, äänitetyt muistiinpanot, markkinointivideot) työskennellen yleensä äidinkielellään. Puhe voidaan litteroida kokonaan tai siitä voidaan tehdä tiivistelmä. Jos puheen pohjalta laaditaan tekstitys, lisäämme tiedostoon aikakoodit, jotka helpottavat tekstityksen lisäämistä videoon. Luonnollisesti myös tekstityksen merkkimäärä optimoidaan luettavuuden varmistamiseksi.

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.