Käännösmuisti

Yhdenmukaisuus ja tarkkuus ovat tärkeitä kaikessa sisällössä. Niiden varmistaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, kun sisältöä aletaan kääntää. Tällöin käännösmuisti (translation memory, TM) on korvaamaton apuväline.

Mikä käännösmuisti on?

Käännösmuisti on kielitietokanta, joka suunnitellaan erikseen jokaista asiakasta varten. Käännösmuistista voidaan hakea aiemmissa projekteissa ja nykyisessä projektissa esiintyviä samanlaisia käännössegmenttejä. Mitä enemmän käännösmuistia käytetään, sitä tehokkaammin se toimii, ja samalla varmistetaan terminologian yhtenäinen käyttö. Prosessien virtaviivaistaminen pienentää kuluja ja nopeuttaa käännösten valmistumista.

Lisätehoa

Toistuvien termien ja segmenttien hyödyntäminen vähentää manuaalista työtä ja säästää aikaa.

Parempaa laatua

Termien ja viestien yhtenäinen käyttö on tärkeää mille tahansa brändille!

Pienemmät kulut

Et joudu maksamaan aiemmin käännetystä sisällöstä uudestaan toisissa projekteissa.

Käännösmuistiteknologia: laadukkaampaa ja johdonmukaisempaa viestintää kaikkialla maailmassa

Katso, kuinka autoimme kansainvälistä valmistusteollisuuden yritystä lisäämään brändinsä tunnettuutta ja vahvistamaan asiakasuskollisuutta ilman, että käännöskulut pääsivät karkaamaan.

Onko käännösmuisti järkevä ratkaisu projekteissasi?

Käännösmuisti on järkevä ratkaisu useimmille yrityksille, sillä yleensä yritykset toimialasta riippumatta haluavat käyttää tarkoin määriteltyjä termejä. Tarkkaa kielenkäyttöä edistävä käännöstyökalu voi siten hyödyttää lähes jokaista organisaatiota. Kieli on osa brändikuvaasi, ja sen yhdenmukainen käyttö on tärkeää kaikissa tilanteissa ja kaikessa viestinnässä. Erityisen hyvin käännösmuistia hyödyntävä käännösohjelma sopii suurten tekstimäärien ja toistuvan sisällön käsittelyyn (esim. verkkokaupan tuotetiedot, käyttöoppaat ja sovellusten käyttöliittymät).

Miten käännösmuisteissa huomioidaan tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus?

Sisältösi kuuluu aina sinulle. Sama pätee kaikkiin tietoihisi. Järjestelmämme on määritetty niin, että käännöksien reaaliaikainen pilvipohjainen yhteiskäsittely on tarkkaan suojattua. Yksityisyys ja tietoturva ovat liiketoimintamme keskiössä. Acolad varmistaa, että kaikki tiedot säilytetään luottamuksellisesti kaikissa työnkulun vaiheissa. Luonnollisesti noudatamme toiminnassamme tiukimpia oikeudellisia vaatimuksia.

Ota yhteyttä käännösmuistien asiantuntijaan

Kaipaatko apua käännösmuistiprojektissa? Autamme mielellämme!