Tulkkaus

Tulkkauspalvelut kaikkiin tarpeisiisi aina puhelintulkkauksesta ja päivittäisestä viestinnästä suurten tapahtumien simultaanitulkkaukseen.

Erikoistuneet tulkit jokaiselle alalle

Acoladin kansainvälinen asiantuntijatulkkien verkosto auttaa täyttämään kaikki monikielisin viestinnän tarpeesi.  

Saat laadukkaan konsekutiivi- tai simultaanitulkkauksen niin kahdenkeskisiin keskusteluihin kuin suuriin tapahtumiin – lähi-, hybridi- tai etäratkaisuna. Vuosien aikana olemme erikoistuneet tarjoamaan asiakkaillemme tarkasti heidän tarpeitaan vastaavan yhdistelmän tulkkauspalveluja, -välineitä, -teknologiaa ja -tukea.

Tulkkaustarjontaamme täydentävät tekstitys-, transkriptio- ja voice over -palvelumme – meiltä saat kaikki palvelut saman katon alta.

E-kirja

Käytännön opas tulkkaukseen

Tutustu erilaisiin tulkkaustilanteisiin ja löydä paras ratkaisu omiin monikielisiin viestintätarpeisiisi.

Monikielisten yritystapaamisten tulkkaus

Räätälöityjä tulkkausratkaisuja yritystapaamisiin aina kahdenkeskisistä keskusteluista suuriin tapahtumiin ja konferensseihin kaikilla kielillä

Virtuaali- ja hybridikonferenssit säästävät aikaa ja pienentävät kustannuksia, kun tarve matkustamiselle, kokouspaikoille ja logistiikan suunnittelulle pienenee. Verkkotapahtumat myös tavoittavat entistä laajemman kansainvälisen yleisön, sillä kaikilla ei ole yhtäläistä mahdollisuutta osallistua lähitapahtumaan. Näin tapahtuman kansainvälinen vaikutus kasvaa.

Acolad tarjoaa tulkkausratkaisuja, joissa yhdistyvät kieli- ja teknologiaosaaminen ja jotka varmistavat joustavasti hyvän osanoton. 

Nykyaikaiset tulkkausteknologiat ovat entistä intuitiivisempia ja helppokäyttöisempiä, joten kokouksen osallistujat pystyvät kuuntelemaan ja keskustelemaan haluamallaan kielellä ilman suurta lisävaivaa.

 • Toimistokokoukset, webinaarit, live-lähetykset (sisäiset ja ulkoiset)
 • Koulutukset, työpajat, ideariihet, sisäiset kokoukset
 • Alueelliset ja kansainväliset kokoontumiset 
 • Eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC), komiteat
 • Johtoryhmien ja hallitusten kokoukset
 • Toimipaikkavierailut, auditoinnit
 • Monen- ja kahdenkeskiset neuvottelut

 • Pienistä ryhmistä tuhansiin osallistujiin

 • Simultaanitulkkaus – tulkki tulkkaa puhujan puhuessa
 • Konsekutiivitulkkaus – tulkki tulkkaa puhujan lopetettua puhumisen

 • Yhdestä yli 15 kieleen (kielten määrälle ei ole teknistä rajoitusta)
 • Vähintään kaksi tulkkia
 • Tulkit toimivat pareittain ja vaihtavat tulkkaajaa noin puolen tunnin välein.

 • Virtuaaliset tapaamiset: simultaanitulkkaus etäsimultaanitulkkausalustan (RSI) kautta tai konsekutiivitulkkaus tavanomaisten verkkokokoustyökalujen avulla
 • Hybriditapahtumat: kokoustilan välineet ja etäteknologia
 • Tulkkaus paikan päällä: tulkkauskopit, kuulokemikrofonit ja erikoistuneet teknikot tai kannettavat ääniopasjärjestelmät

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkauksessa tulkki tulkkaa puhujan viestin tämän puhuessa. Tehokkuutensa ansiosta se on yleisin tulkkaustapa: puhujan viesti voidaan välittää samaan aikaan kaikille vaadituille kohdekielille.

Paikan päällä tehtävää tulkkausta varten erityisiä varusteita (äänieristettyjä tulkkauskoppeja ja kuulokemikrofoneja) ei enää välttämättä tarvita. Etä- ja hybriditapahtumissa käytetään etäsimultaanitulkkausteknologiaa.

Konsekutiivitulkkaus

Tulkki kuuntelee puhujaa, tekee muistiinpanoja ja tulkkaa puheen kohdekielelle vasta puhujan lopetettua.

Paikan päällä tapahtuvaa tulkkausta varten ei tarvita erityisiä välineitä. Etätapaamisissa voidaan käyttää tavallisia verkkotapaamistyökaluja. Tämä tekniikka vie enemmän aikaa kuin simultaanitulkkaus, koska puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Tekniikkaa käytetään yleensä erityistilanteissa, joissa tulkataan vain yhdessä kieliparissa (esim. toimipaikkavierailuilla, auditoinneissa, kahdenkeskisissä neuvotteluissa).

Webinaaritallenne

Näin tavoitat yleisösi tulkkauksen avulla

Katso, kuinka tulkkaus voi auttaa murtamaan kielimuurin monikielisissä tapaamisissa ja tapahtumissa, ja tutustu virtuaalitapahtumien etätulkkauksen parhaisiin käytäntöihin.

Puhelin- ja videoetätulkkaus

Ovatko kansainväliset puhelin- ja videoneuvottelut sinulle arkipäivää? Tällöin varmasti tiedät, miten tärkeää tarkka ja tehokas monikielinen viestintä on. Tulkeillamme on laajaa kokemusta puhelintulkkauksesta eri aloilta.

Acoladin puhelin- ja videoetätulkkauspalvelut ovat saatavilla vuorokauden ympäri puhelimen, verkkoportaalin tai mobiilisovelluksen kautta kaikilla kuviteltavissa olevilla kielillä ja helpottavat päivittäistä viestintääsi eri kieltä puhuvien asiakkaiden ja kollegoiden kanssa.

Tulkkien puhelinsertifioinnit ja laadunvarmistus 

Tulkkauspalveluiden toimittamisessa noudatetaan ISO-standardeja laadunvarmistuksesta (ISO 9001), tietoturvasta (ISO 27001) ja tulkkauspalveluista (ISO 18841). Näiden periaatteiden noudattaminen varmistaa palveluiden laadun ja jatkuvuuden.

Miksi kannattaa valita puhelin- tai videoetätulkkaus? 

 • Laaja verkosto koulutettuja puhelin- ja videotulkkeja, jotka tuntevat kohdealueen kielen, kulttuurin ja tavat

 • Erikoistuneet tulkit eri aloille, kuten lääketieteen, lakialan, vakuutusalan ja teknisen alan keskusteluja varten

 • Saatavilla kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä

 • Sertifioidut tulkit (kuhunkin projektiin valitaan vain tulkkeja, joilla on vaaditut sertifioinnit) 

Blogi

Monikielisen etäviestinnän parhaat käytännöt

Miten varmistat tehokkaan maailmanlaajuisen viestinnän eri kanavissa? Lue monikielisen viestinnän vinkkimme kansainvälisille yrityksille. 

Tulkkaus paikan päällä 

Paikallista viestintää tulkin tuella 

 

Kasvokkain käytävien keskustelujen tulkkaus ei ole vain sanojen kääntämistä. Kyse on myös molemminpuolisen kunnioituksen vahvistamisesta ja kulttuurien yhteentuomisesta siten, että voidaan varmistaa puhujien viestin tarkka välittyminen. Myös sanattomalla viestinnällä on tärkeä merkitys viestintäprosessissa. Erityisesti monimutkaisissa tai arkaluontoisissa keskusteluissa paikan päällä oleva tulkki voi tuoda selvää lisäarvoa. 

Erikoistulkkauspalvelut 

Oikeustulkkien etäpalvelut

Etätulkkausratkaisut virtuaalisia kuulemisia varten

Julkisen sektorin tulkkipalvelut

Viesti kansalaisten kanssa heidän omalla kielellään kasvokkain tai etänä

Uusinta tulkkaustietoa 

Haluatko nostaa monikielisen viestintäsi ja tapahtumasi uudelle tasolle? 

Tulkkauspalveluiden asiantuntijamme ovat tukenasi.