Kielikonsultointi ja prosessianalyysi

Räätälöidyt lokalisointistrategiat, joilla maksimoit lokalisoinnin ROI:n 

Yrityksen strategia ja visio globaalin kasvun lähteenä

Jos markkinoit tuotteita ja palveluita globaalisti, tarvitset kansainvälistä kasvua vahvistavan integroidun lähestymistavan. Sen avulla yrityksen tulos paranee ja se tukee saumattomasti jo nyt käytössä olevia valmiuksia.  

Meillä on hyviä uutisia! Tarjoamamme konsultointi siivittää sinut kansainväliseen kasvuun. Voit luottaa siihen, että kauttamme saatava asiantuntemus ja ammattitaito luovat perusteet menestyksellesi nykyisillä ja uusilla markkinoilla. 

Olemme apunasi:

 • kansainvälistymisen ja lokalisointivalmiuksien auditointi 
 • lokalisointiprojektien valmistelu ja suunnittelu 
 • lokalisoinnin käynnistäminen 
 • sisältöprosessien yksinkertaistaminen 
 • oikeiden teknologisten työkalujen valinta 
 • kustannusten ja hyötyjen analyysi 
 • markkinoille pääsyn aikataulun optimointi. 

Lokalisointistrategioiden konsultointi

Prosessianalyysi koostuu kolmesta osasta: yritysprosessit, henkilöstö ja tekninen ympäristö. Analyytikko tarkastelee nykyistä IT-ympäristöä, sisällöntuotantoa ja lokalisointiprosesseja. Samalla arvioidaan yrityksen strategia ja siihen liittyvät kansainvälistymistavoitteet, -aikataulut ja -resurssit.  

Suositukset ja taustastrategia muodostavat pitkäaikaisen ja kestävän lokalisointiohjelman. Suositukset koostuvat monesta osasta, kuten uusien prosessien luonti, nykyisten prosessien tehostaminen, henkilöstöjärjestelyt ja koulutusohjelmat sekä uusien teknologioiden, kuten käännöstenhallintajärjestelmien tai sisällönhallintajärjestelmien, käyttöönotto tarpeen mukaan. 

Lokalisointistrategiakonsultointi, kielikonsultointi, kansainvälistymisen arviointi ja käännöshallintajärjestelmien (TMS) käyttöönotto.

Kokeneet konsulttimme tuntevat tehokkaan lokalisointiprosessin kaikki kiemurat. Ammattilaisten tekemä prosessianalyysi kattaa tarvittaessa kaiken kohdemarkkinoiden ja henkilöstön arvioinnista työnkulkuihin, käytössä olevaan teknologiaan ja kieliaineistoihin. Havaintojen perusteella voimme suunnitella, räätälöidä tai virtaviivaistaa prosesseja, jotta voit luoda, lokalisoida ja ylläpitää monikielistä sisältöä tehokkaasti. 

Jos yrityksesi on käynnistämässä lokalisointistrategiaansa, voimme myös määritellä tiimisi ja antaa niille koulutusta lokalisointiprosesseista ja -metodologiasta. Autamme lisäksi määrittelemään yrityksen strategian globaalit tavoitteet. Konsultointi tähtää hyvän pohjan rakentamiseen, jotta projektisi olisi lokalisointivalmis oikean ajan koittaessa. 

Autamme tarvittaessa myös valitsemaan lokalisointipartnerit tai hallinnoimaan käännös- ja lokalisointiprojektejasi hallinnoitujen lokalisointipalveluiden tai lokalisoinnin liiketoimintaprosessien ulkoistamispalveluiden avulla. 

Kansainvälistymisarvioinnit

Jos haluat mukauttaa verkkosivuston, ohjelmistosovelluksen tai muuta multimediaa kansainvälisille markkinoille, me autamme arvioimaan projektisi teknisiä ja kielellisiä näkökohtia. Konsultointi varmistaa, että digitaaliset tuotteesi ovat virheettömiä, eri kulttuureihin sopivia ja lisäksi lokalisointiin soveltuvia. Haluamme, että projektisi voi muokata (tai lokalisoida) helposti ja kustannustehokkaasti eri kielille ja alueille. 

Käännösten hallintajärjestelmän käyttöönotto

Asiantuntevat tekniset konsultoijamme hoitavat globalisoinnin hallintajärjestelmien (globalisation management services, GMS) eli käännösten hallintajärjestelmien (translation management services, TMS) käyttöönoton. Käännösten hallintajärjestelmän käyttöönottoon kuuluu esimerkiksi vaatimusten selvittäminen, prosessin määrittely, ominaisuuksien valinta ja työnkulun suunnittelu. Olemme tarvittaessa apuna myös järjestelmien valmistelussa ja määrittelyssä sekä käyttäjien koulutuksessa. 

Lokalisoinnin ja yritysstrategian yhdenmukaistaminen: saavuta ohjelmalla huipputuloksia

Nykymaailman monimutkaiseen toimintaympäristöön kuuluu useita markkinoita, lukuisia kansainvälisiä elementtejä, teknologiaa ja budjetin rajallisuus. Miten voit varmistaa, että lokalisointiohjelmasi vastaa yrityksen strategiaa ja yrityksesi tavoitteita? 

Meidän ratkaisumme

Globalisoinnin asiantuntijat saatavilla aina, kaikkialla ja valitsemissasi tilanteissa​

Tarjoamme riippumattomia ja räätälöityjä konsultointi- ja analyysipalveluita, joiden avulla voidaan arvioida monikielisiä prosesseja ja projekteja sekä niiden taustakonsepteja. Yleistavoitteena on luoda lisäarvoa yrityksellesi ja varmistaa sen säilyminen jatkossakin. Olemme tukenasi, jos haluat konsultointivaiheen jälkeen jatkaa yhteistyötä kanssamme ja toteuttaa projektit avustuksellamme tai jos valitset mieluummin toisen ratkaisun. 

Nykytilanteen kokonaisvaltainen arviointi
 • Nykyisten monikielisten toimintojen kokonaisvaltainen prosessianalyysi 
Arviointi
 • Jatkuvan arvioinnin välitavoitteiden ja päätavoitteiden asettaminen 
 • Prosessien optimoinnin toimintatapojen ja -ehdotusten hahmottelu 
Konsepti
 • Räätälöityjen ratkaisujen kehittäminen kohdeskenaarion onnistuneeseen käyttöönottoon 
 • Tuki kaikissa käyttöönoton vaiheissa 
Optimointi
 • Entistä parempi resurssisuunnittelu 
 • Kustannusten ja hyötyjen analyysi 
 • Prosessien ja rakenteiden havainnollistaminen 
Käyttöönotto
 • Monikielisten prosessien käyttöönotto kehitetyn konseptin pohjalta 
 • Asiantuntijoidemme jatkuva konsultointi- ja arviointiapu 
 • Hienosäätö ja jatkuva kehittäminen 
Arviointi
 • Tehtyjen toimenpiteiden seuranta 
 • Kiinnostavien vaihtoehtojen kehittäminen 
 • Tulevien projektien hahmottelu 

Lokalisoinnin uudet työvälineet: monikielinen sisällöntuotanto 2020-luvulla

Esittelemme tärkeitä kriteereitä, joiden avulla pystyt tuottamaan luovaa (ja tarkkaan harkittua!) monikielistä sisältöä, joka soveltuu yleisöille eri puolilla maailmaa. 

Nopeampi pääsy markkinoille optimoitujen prosessien avulla

Acoladin itsenäiset tiimit huolehtivat kaikista monikielisistä prosesseistasi ja lokalisoinnin infrastruktuurista erityisen lokalisoinnin liiketoimintaprosessien ulkoistamispalvelun avulla. Ulkoista lokalisointiosastosi työt helposti ja luotettavasti kokonaan meille, niin voit keskittyä yritystoimintasi kehittämiseen ja kasvuun markkinoilla. 

Tiimillämme on lokalisointiasiantuntemusta ja ensikäden tietoa monikielisen sisällön ja globaalisti tarjottavien tuotteiden teknisistä ja kielellisistä ominaisuuksista. Sen ansiosta lokalisointitoimintasi on yhdenmukaista, tarkkaa ja tehokasta kaikilla kohdemarkkinoillasi. 

Lopputulos: laadukasta lokalisointia, aikataulun mukaan ja budjetin rajoissa. 

Suunnitteletko lokalisointiprojektia?

Kuulisimme siitä mielellämme lisää. Saat vastalahjaksi ratkaisuehdotuksen ja tarjouksen.