Ulkoistus- ja lokalisointikonsultointi

Riippumattomat kansainväliset yrityspalvelut, jotka keskittyvät kieleen, sisältöön, laatuun ja teknologiaan 

Kansainvälinen menestyksesi on meidän tavoitteemme.

Nykymaailman kansainvälisillä markkinoilla toimiminen tarkoittaa monimutkaisten ja kilpailevien realiteettien seassa luovimista. Siihen liittyy myös luontaisia riskejä. Asiantuntijatiimimme ovat kuitenkin käytettävissä haasteesta riippumatta, puhuttiin sitten toiminnan laajentamisesta uusille markkinoille, lokalisointi- tai sisältöstrategian luomisesta tai kansainvälisen sisältöohjelman vahvistamisesta. 

Autamme löytämään skaalautuvia ratkaisuja riippumattomaan kielikonsultointiin, lokalisoinnin ulkoistamiseen ja käännöspalvelujen prosessien optimointiin. Vastaamme kansainvälisen kasvun tuomiin haasteisiin ja yhdistämme olennaiset sidosryhmät, kuten yritysosastot, kieliasiantuntijat, IT-osaajat ja muut keskeiset toimijat. 

21 %

säästöä kustannuksista 

Kääntämiskulujen vuosisäästöt keskimäärin (5 vuoden laskelma) 

75 %

automaatiota 

Prosessien ja työnkulkujen automaatioprosentti keskimäärin

99 %

asiakastyytyväisyys 

Keskimääräiset asiakastyytyväisyyspisteet KPI:n perusteella 

122 %

tuotto investoinneille (ROI) 

Keskimääräinen tuotto investoinnille vuodessa (5 vuoden laskelma) 

Omistautunut tiimi auttaa sinua kansainvälisen laajentumisen kaikissa vaiheissa

Valitse Acoladin käännöspalvelu, jossa lokalisointi hoituu riippumattomien analyytikkojen, kieliasiantuntijoiden, konsulttien ja teknologian asiantuntijoiden voimin. Tiimin monipuolinen osaaminen auttaa kaiken kokoisia organisaatioita valloittamaan uusia markkinoita. 

Kansainvälinen ja riippumaton tiiminhallinta helpottaa suoraa yhteistyötä. Tutustumme yritystoimintaasi huolella, jotta lokalisointi ja monikielisen prosessin optimointi sujuvat hyvin. Avullamme laajennat toimintaasi uusille alueille tai toimialoille ja tavoitat uusia yleisöjä. 

Kansainväliset yrityspalvelut

Valitse innovatiivisia ratkaisuja tarjoava käännöspalvelu, joka auttaa sinua menestymään kansainvälisillä markkinoilla.

Hallinnoidut lokalisointipalvelut

Ulkoistamiskonsepti, johon kuuluu ulkoinen ja keskitetty tuki tietyillä monikielisten prosessien alueilla. Toimialaa tuntevat asiantuntijamme voivat esimerkiksi hoitaa käännös-, tulkkaus- ja dubbausprojektit, hallinnoida yritysterminologiaa tai huolehtia sisällön laadunvarmistusohjelmasta. 

 • Joustavaa yhteistyötä 
 • Monikielisten prosessien tiettyjen osien ulkoistaminen 
 • Käännös-, tulkkaus- ja dubbausprojektien keskitetty hallinnointi 
 • Projektiperusteista yhteistyötä terminologian tai sisällönhallinnan saralla 

Lokalisoinnin liiketoimintaprosessien ulkoistaminen (BPO)

Tarjoamme joustavia lokalisoinnin liiketoimintaprosessien ulkoistamisratkaisuja (business process outsourcing, BPO) kaikille, jotka kaipaavat kokonaisvaltaista ratkaisua ja omistautunutta yhteistyötä. Palvelumme mahdollistaa koko liiketoimintaprosessin ulkoistamisen, aina sisällönluonnista tietojen vahvistamiseen ja sisällön julkaisemiseen kohdeyleisöille. Lisäksi hyödyt monikielisen prosessin laajamittaisesta kehittämisestä ja optimoinnista. 

 • Koko sisällön elinkaaren ulkoistaminen sisällönluonnista lokalisointiin ja julkaisuun 
 • Lokalisointi- ja sisältöprosessien hallinnointi ja optimointi 
 • Terminologian, yrityssanastojen ja käännösmuistien luominen, hallinnointi ja optimointi 

Kielikonsultointi ja prosessianalyysi

Autamme tekemään onnistuneen pohjan lokalisointiohjelmalle optimoimalla monikieliset sisältötyönkulut, ottamalla käyttöön parhaat käytännöt ja osoittamalla lokalisoinnin arvon. 

 • Monikielisten projektien ja prosessien analysointi 
 • Resurssien optimointi 
 • Kohdeskenaarioiden konseptityöt 

Asiantuntijamme mukana kansainvälisellä matkallasi

Palveluidemme skaalautuvuus takaa, että voimme tarjota joustavuutta laajaan valikoimaan monikielisiä projekteja. 


Tilanteesi:
Kansainvälisen laajentumisen suunnittelu tai uusien markkinoiden testaaminen
 • Lokalisointistrategia kehitystyön varhaisessa vaiheessa 
 • Erittäin hajautetut sisältöprosessit 
 • Uusien sisältöalustojen tai kääntämiseen liittyvien IT-työkalujen arviointi ja/tai käyttöönotto 
Olemme apunasi:
 • Kasvustrategiakonsultointi  
 • Keskitä ja stardardisoi monikieliset sisältöprosessit 
 • Virtaviivaista kansainvälinen viestintä 
 • Pienennä kuluja keskitetyllä projektinhallinnalla 
 • Nopeuta markkinoille pääsyä 
 • Optimoi sisäisten rakenteiden käyttö 
 • Paranna riskinhallintaa (mukaan lukien skaalautuvuus) 
 • Varmista sisällön laatu ja terminologian yhteneväisyys kaikilla kielillä ja alueilla 

Tilanteesi:
Globaaliin laajenemiseen valmis yritys, jolla on jo kansainvälistä jalansijaa
 • Valmis lokalisointiohjelma 
 • Strategia markkinoille tuloon / toiminnan laajentamiseen 
 • Määritetty kansainvälinen sisältöstrategia 
 • Lokalisointiprosessit ja -teknologiat käytössä 
 • Kansainvälistymisen vaatimukset kohdistettuna 
Olemme apunasi:
 • Lokalisointiprosessien suunnittelu ja optimointi 
 • Innovatiivisten käännös- ja sisältöstrategioiden käyttöönotto 
 • Kansainvälinen projektinhallinnointi 
 • Jatkuva asiantuntijakonsultointi 
 • Kieli- ja kulttuurikonsultointi 
 • Sopeutuminen muuttuviin toimintaolosuhteisiin, markkinakohtaisiin muutoksiin tai strategisiin oloihin 
 • Tehokkuuden ja kustannussäästöjen toteuttaminen 

Haluamme tukea asiakkaidemme kansainvälistä menestystä liiketoiminnassa

Ideat

Monikielisten prosessien ulkoistaminen 

Palvelu

Projektien koordinointi ja hallinnointi

Ajan tasalla

Huippulaatuisten järjestelmien käyttö

Joustavuus

Räätälöidyt palvelupaketit

Luotettavuus

Keskitetty hallinta ja yhteydet

Kapasiteetti

Sisällön ja kielen päästä päähän -palvelut

Laatu

ISO 9001:2015 -sertifiointi

Asiantuntemus

Kieleen, lokalisointiin ja kansainvälisen kasvun strategioihin erikoistuneet konsultointipalvelut

Onko lokalisointiohjelmasi tarpeeksi vahva siivittääkseen yrityksesi menestykseen kansainvälisillä markkinoilla?

Pyydä meiltä riippumattomia neuvoja