Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

HemPressmeddelandenTechnicis Group, Europas ledande leverantör av professionella översättningstjänster, blir Acolad

Technicis Group, Europas ledande leverantör av professionella översättningstjänster, blir Acolad

29/01/2019

Technicis-konsernista, Euroopan johtavasta kielipalveluiden toimittajasta, tulee Acolad

Koncernen är ledande på den europeiska marknaden och omsatte 117 miljoner euro år 2018. Avsikten med den tydligare och enklare varumärkesstrukturen är att främja koncernens internationella utveckling.

 

 

Genom lanseringen av Acolad kommer nio av de tolv företag som tillsammans utgör Technicis Group (Technicis, VO Paris, Cogen, Translation Probst, Arancho Doc, Soget, HL Trad, CPW och Sémantis) att samlas under ett gemensamt varumärkesnamn. På en snabbt växande och synnerligen fragmenterad marknad kommer Acolad-koncernen – Europas ledande leverantör av professionella översättningstjänster – att sikta på fortsatt utveckling med stöd av ett starkt och igenkännbart varumärke. Acolad betraktas av många som den mest dynamiska aktören inom sektorn, främst på grund av företagets strategi för extern tillväxt. Man har nu kanaliserat flera månaders arbete av intern omorganisation och analys av kärnverksamheten i en tydlig och unik positionering.

 

 

Acolad skiljer ut sig på en synnerligen fragmenterad marknad

Marknaden för språktjänster växer fortfarande så det knakar (+8 % år 2017) och utgörs av tiotusentals aktörer. Bara under år 2018 var värdet 46 miljarder dollar.[1] Acolad-koncernen har försökt positionera sig i denna ytterst konkurrensutsatta miljö genom att anta en strategi för extern tillväxt som nu lett fram till en ledande ställning på den europeiska marknaden. Sedan 2012 har koncernen ökat utvecklingstakten avsevärt genom att förvärva åtta specialiserade företag inom den professionella översättningssektorn.


VO Paris var först ut med att ansluta sig till koncernen 2012, följt av Cogen (2015), Translation Probst (2016), Arancho Doc och Soget (2017) och nyligen TextMaster, HL Trad (inklusive CPW och Sémantis) och Telelingua. Förvärvet av AAC Global i oktober förra året var koncernens åttonde förvärv, och det fjärde under 2018.

 

 

Multilokalt bolag: en tydligt differentierad positionering

I hjärtat av Acolads utvecklingsstrategi finns bolagets multilokala DNA. Koncernen har hittills haft en bred varumärkesportfölj, men siktar nu mot en tydligare positionering: Acolad är en världsledande aktör inom språktjänster som kombinerar den geografiska närheten, flexibiliteten och marknadskännedomen hos lokala leverantörer.


Koncernen har en stark internationell marknadsnärvaro som förstärker dess multilokala profil, med kontor i 14 länder i Europa (Frankrike, Belgien, Italien, Schweiz, Spanien, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, England och Nederländerna), Nordamerika (Kanada, USA) och Asien (Kina). Med en omsättning på 117 miljoner euro år 2018 och fler än 820 medarbetare i hela världen har Acolad nu erövrat en framträdande position på översättningsmarknaden i Europa.


 

Att bygga varumärket Acolad

”Under de senaste månaderna har vi arbetat hårt med att strukturera om den interna verksamheten och analysera vår vision av översättningsbranschen. En tydligare positionering av koncernen och en enklare varumärkesportfölj har varit av stor vikt i vår ambition att fokusera på ett starkt gemensamt varumärke. Acolad är kulmen på en storskalig satsning och skulle inte kunna vara där det är idag utan den strategi för extern tillväxt som vi satte igång för några år sedan”, säger Acolad-koncernens VD Benjamin du Fraysseix. 


Det nya namnet, den nya varumärkesplattformen, den nya visuella identiteten och den nya webbplatsen återspeglar alla den förändring som Acolad står för. Nu fortsätter utvecklingen av varumärket medan kunderna runtom i världen får hjälp att kommunicera sina budskap på bästa tänkbara sätt.


--

Om Acolad

Acolad är Europaledande inom professionell översättning och har gjort sig kända som en av de mest dynamiska aktörerna inom sektorn. Koncernen finns representerad i 14 länder på tre olika kontinenter (Europa, Nordamerika och Asien) och differentierar sig genom en multilokal marknadsapproach. Det har gjort att många internationella kunder har valt Acolad som sin främsta leverantör. Acolad kombinerar alla styrkorna hos ett globalt ledande företag med närheten som en lokal partner erbjuder. Medarbetarna inom Acolads alla team delar samma expertkunnande och stora intresse för språk, något som präglar alla tjänster och språkliga discipliner inom företaget: översättning, lokalisering, språkkurser, utbildningstjänster … För att säkerställa att alla kunder får bästa möjliga service har Acolad-koncernen byggt upp långsiktiga partnersamarbeten med fler än 15 000 professionella översättare som är de främsta inom sina gebit.


--

[1] Source: Common Sense Advisory, the Language Services Market: 2018

 

 

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.