Pressmeddelande

Acolad nylanserar banbrytande arbetsgrupp för tolkning på distans

28 augusti 2023

Acolads spännande nylansering av arbetsgruppen för tolkning i Nederländerna skapar stora rubriker: vår arbetsgrupp för tolkning på distans omnämndes nyligen i Multilingual och träffar mitt i prick när det kommer till affärsinnovation, samhällsnytta, integrering av minoriteter på arbetsplatsen och personalutveckling genom omskolning.

Arbetsgruppen för tolkning utvecklades ursprungligen av Livewords 2015 som ett pilotprojekt för att hantera bristen på tolkar på den nederländska marknaden och den begränsade tillgängligheten till yrket. Nu har arbetsgruppen nylanserats för att fortsätta att hjälpa landets regering att uppfylla sina tolkningsbehov. I en tid när flyktingkrisen är på väg att leda till nya rekord i antal asylansökningar i Nederländerna – 70 000 nya ansökningar förväntas fram till årsskiftet, vilket är den största siffran i Europa – försöker vi i 2023 års version av arbetsgruppen fördubbla kapaciteten fram till 2024. Detta gäller både antalet tolkar och tillgängliga telefonlinjer.

Det första steget i det här innovativa programmet är att identifiera modersmålstalare av språk med stor efterfrågan, till exempel arabiska och tigrinja, med intresse och tillgänglighet för att byta karriär och ge sig in i tolkbranschen. Många av dessa tolkar har tidigare i livet själva sökt asyl och arbetar nu i helt andra yrken, utan tidigare erfarenhet av språktjänstbranschen.

De utvalda får sedan internt på Acolad delta i en introduktionskurs som behandlar ämnen som tolktekniker, uppförandekod och medicinsk terminologi. Efter avslutad kurs placeras deltagarna på reservlistan för att tillskansa sig erfarenhet, samtidigt som de går en tolkutbildning för att bli tolk på B2- eller C1-nivå.

Augustinumret av Multilingual, en av de mest prestigefyllda publikationerna inom språktjänster, innehöll en intervju med Nancy Hähnel, Acolads General Manager för Nederländerna. I intervjun ger hon en ingående förklaring av 2023 års version av projektet, och understryker hur Acolad bygger vidare på arbetsgruppens kapacitet och den kraft som har lagts på att aktualisera programmet till dagens behov.

I samma artikel hittar vi även den inspirerande berättelsen om Basel Someh, en syrier och certifierad tolk vars anmärkningsvärda resa ger oss bättre förståelse för tolkningen och dess roll i allmänhetens tjänst – helt ovärderlig i de asylsökandes liv.

Basels personliga berättelse om programmet han började delta i 2016 ger en bild av arbetsgruppen, dess bidrag till asylprocessen i landet och den transformerande roll och samhällspåverkan dess tolkar har.

Den tryckta utgåvan av det här numret av Multilingual finns tillgänglig till försäljning, och artikeln kan läsas här.

Vill du lära dig mer om våra tolklösningar?

Prata med våra experter.

Aktuella nyheter