30 oktober 2023 

Acolad förstärker sin nordiska verksamhet med Mikko Hakkarainen som ny GM

  • Branschledaren Mikko Hakkarainen kommer att driva koncernens strategi för Nordeuropa framåt
  • Acolad fortsätter att förstärka sin globala närvaro

I linje med den pågående förstärkningen av sin verksamhet i Nordeuropa har Acolad, den globala ledaren inom innehålls- och språklösningar, rekryterat Mikko Hakkarainen som General Manager för Norden.

Med sin djupa kunskap om språkindustrin och den globala förändring den står inför samt de nya möjligheter som den aktuella tekniska utvecklingen leder till kommer Mikko Hakkarainen att ansvara för Acolads strategi i Finland, Sverige och Danmark, med fokus på att utöka och förstärka koncernens närvaro i regionen.

”Det är en fantastisk tid att vara en del av språkbranschen och jag ser verkligen fram emot att inleda det här nya kapitlet tillsammans med Acolad”, säger Mikko Hakkarainen om sitt nya uppdrag. ”Norden är fullt av fantastiska möjligheter och det är mitt jobb att hjälpa Acolad att fånga dem.”

Vice vd i Europa på Acolad, Sylvie Versteylen, betonar vikten av lokal närvaro: ”Acolad har fokus på sin globala expansion, men vi prioriterar samtidigt att bibehålla en stark lokal närvaro i varje land där vi finns. Närheten och förståelsen för de lokala samhällena är viktiga egenskaper som är kännetecknande för vilka vi är och för vårt varumärke”, fortsätter hon. ”Mikko kommer med sin djupa branschkunskap och sitt regionala fokus att hjälpa oss dra maximal nytta av potentialen i de nordiska länderna, som utan tvekan är strategiska marknader för vår utveckling.”

Under 2023 har Acolad förstärkt sin närvaro på ett flertal marknader, inklusive DACH-regionen och USA. Flera nya ledarskapsposter har tillsatts, vilket understryker koncernens strategi att förstärka sin status som en världsledande aktör inom språk och innehåll.


Om Acolad 

Acolad är världsledande inom innehålls- och språklösningar. Företagets uppdrag är att med hjälp av toppmodern teknik och lokaliseringsexpertis hjälpa företag i alla branscher att växa och expandera till nya marknader. Koncernen grundades 1993 och finns idag i 25 länder i Europa, Nordamerika och Asien, med mer än 2 500 anställda och ett nätverk av över 20 000 språkexperter runtom i världen. 

Om Mikko Hakkarainen


Mikko Hakkarainen har omfattande erfarenhet av språktjänstbranschen, både inom försäljning och företagsledning. Hans tidigare roller inom försäljning, företagsledning och strategisk kundförvaltning i olika europeiska storföretag har gett honom djupgående kunskaper om Nordeuropa, med särskilt fokus på de nordiska länderna. Han har även drivit lösningar och lett samarbeten inom digital marknadsföring med verktyg som Optimizely, InRiver, Drupal, Sitecore med flera, och har ett passionerat intresse för lärande och teknik samt avancerade kunskaper inom den transformering som de stora språktjänstleverantörerna genomgår.

LinkedIn

Recent News