23 februari 2024

Acolad har utsetts av Slator till en av världens största språktjänstleverantörer

Under ett år fullt av förändringar för branschen fokuserade Acolad på sina styrkor inom kärnverksamheten, strategisk transformation och FoU. Slators rankning bekräftar att Acolad är en global ledare som driver på innovationen.

Under ett år som kännetecknats av förändringar på marknaden på grund av ChatGPT och GenAI, fokuserade Acolad på sina styrkor inom kärnverksamheten, innehålls- och språktjänster. Strategisk transformation, inklusive att konsolidera äldre varumärken och avyttra RIM och Digital Solutions, drev på Acolads åtagande för innovation. Koncernens fortsatta investeringar i FoU för etisk GenAI resulterade i lanseringen av innovativa tjänster för kunderna och var avgörande för att säkerställa koncernens status som global ledare – vilket nu bekräftats av Slators rankning.

Stärker organisationer så att de kan kommunicera över olika språk och kulturer

Acolads intäktsdirektör Gráinne Maycock underströk företagets engagemang: ”Under denna transformativa era har Acolad gått i täten och inte bara anpassat sig, utan bestämt tempot. Vår vision, vårt uppdrag och våra värderingar är anpassade till denna större förändring, och driver innovation som stärker organisationernas förmåga att kommunicera smidigt över flera språk och kulturer.”

Acolads ledande status inom specifika branscher, till exempel den offentliga sektorn och tillverkning, återspeglar de starka partnerskapen med globala varumärken och företagets förmåga att navigera olika kulturer och reglerade marknader.

Genom Slators erkännande bekräftar Acolad sin ställning som global ledare, positionerad för att forma branschens framtid.


Om Acolad

Acolad är världsledande inom lösningar för språk och innehåll. Företagets uppdrag är att med hjälp av toppmodern teknik och lokaliseringsexpertis hjälpa företag i alla branscher att växa och expandera till nya marknader. Koncernen grundades 1993 och finns i dag i 25 länder i Europa, Nordamerika och Asien, med mer än 2 500 anställda och ett nätverk av över 20 000 språkexperter runtom i världen.

Är du redo att göra en djupdykning in i AI?

Prata med vårt AI-team!

Aktuella nyheter