Pressmeddelande

Livewords byter varumärke till Acolad

Den nederländska tolknings- och översättningsexperten övergår till Acolad-varumärket 

 

1 juli 2022 

Efter integreringen i Acolad-koncernen 2019 övergår nu Livewords till varumärket Acolad. Det här varumärkesbytet – det andra på ett år för Acolad, efter Amplexor – är ännu en milstolpe för koncernens ambitiösa resa och strategi för att bli en ledande global aktör med en enhetlig strategi för kommunikation och tjänster i alla 25 länder där koncernen har verksamhet.

 

Livewords byter namn: ett säkert steg mot ett starkare varumärke 

Livewords tjänster och expertkunskaper har visat sig passa perfekt för Acolads strategi att bli en heltäckande global aktör för innehålls- och språktjänster, med ett utbud av utmärkta produkter som kompletterar varandra – och slutmålet att tillhandahålla branschens bästa tjänster och lösningar åt kunderna. 

”Livewords expertkunskaper om framför allt den offentliga sektorn samt ledande position och teknik för tolkningsmarknaden var definitivt ett plus, vilket har stärkt vår ställning inom det här segmentet. Livewords samlade kompetens är också avundsvärd och vi vet att den har varit – och kommer att fortsätta vara – en stor tillgång för vår kombinerade kundbas”, säger Acolads vd Olivier Marcheteau.

Utökat produktutbud och räckvidd

Att ha Nederländernas största leverantör av språklösningar i koncernen stärker Acolads närvaro i BeNeLux-regionen – och bytet av varumärke möjliggör en gemensam identitet och ett enhetligt budskap i hela regionen.

Denise Horan, Acolads vd för BeNeLux, anmärker: ”Förutom den ledande ställningen i Nederländerna, som är en mycket strategisk marknad, har Livewords även tillfört avancerade expertkunskaper om tolkning till koncernen, eftersom 45 procent av företagets verksamhet handlar om tolkning. Livewords har också berikat vårt utbud med sina egna tolkningstekniker, som vi har utnyttjat globalt – något vi också kommer att fortsätta göra.”

Vår mission är att förvandla ditt innehåll till värde

De senaste åren har Acolads position utvecklats från att vara helt fokuserad på språktjänster till att följa kunderna på resan under hela innehållets livscykel.

Acolads nya motto, ”förvandla ditt innehåll till värde”, illustrerar koncernens strävan att skilja sig från mängden på marknaden för innehålls- och språktjänster genom att tillhandahålla branschledande tekniska lösningar och högkvalitativa tjänster till kunderna dygnet runt, alla dagar.

I slutänden är vårt slutmål att tillhandahålla branschens bästa tjänster och lösningar till våra kunder, med ett utbud som bygger på utmärkta produkter som kompletterar varandra.

Vilka är vi?

Acolad är en dynamisk och passionerad ledare inom globalt innehåll som tillhandahåller en komplett uppsättning lösningar, tjänster och teknik för språk och innehåll.

Med innehållet i centrum hanterar vi alla innehållsrelaterade behov – från digitalisering till globalisering.

I årtionden har vi arbetat med att hjälpa kunder i viktiga branscher att nå ut till sina marknader, öka intäkterna och införa effektiva processer genom toppmoderna innehållslösningar och teknik.

”Livewords expertkunskaper om framför allt den offentliga sektorn samt ledande position och teknik för tolkningsmarknaden var definitivt ett plus, vilket har stärkt vår ställning inom det här segmentet."

Olivier Marcheteau
vd på Acolad

”Livewords har också tillfört avancerade expertkunskaper om tolkning till koncernen och berikat vårt utbud med sina egna tolkningstekniker, som vi har utnyttjat globalt – något vi också kommer att fortsätta göra.”

Denise Horan
Acolads vd för BeNeLux

Ta reda på mer om Livewords byte av varumärke

Vad vi erbjuder

Ett omfattande och flexibelt utbud av innehållsrelaterade lösningar

Språktjänster

Översättningsteknik

Innehållslösningar

Digitala upplevelser

Marknadsledande teknik som skapar nya möjligheter för alla branscher

Myndigheter och offentlig sektor

Life science

Tillverkningsindustri

Och mycket annat

Support dygnet runt alla dagar från översättnings-, tolknings- och innehållsexperter världen över

Kundcenter

Vänd dig till en expert

Begär en offert

Ett globalt team med 2 500 interna experter och ett nätverk med mer än 20 000 lingvister

Om oss

Lyckade kundprojekt

Globala kontor

Är du ny vad gäller Acolads tjänster och lösningar och vill veta mer?