1 mars 2024

Bertrand Gstalder understryker vikten av att omfamna AI på ett etiskt sätt i en MultiLingual-profil

I en bred intervju reflekterar Acolads vd över ett år i sin befattning och beskriver sin vision för att kombinera mänsklig erfarenhet med AI-teknik

Acolads vd Bertrand Gstalder menar att det är viktigt att omfamna AI-revolutionen – men på ett etiskt sätt som betonar mänsklig kreativitet och känslor – i en ny profil i språkpublikationen MultiLingual.

I artikeln delade Acolads vd med sig av sina insikter om de största utmaningar han ställts inför under sitt år vid rodret, hur han främjar en kreativ miljö och sin vision för att integrera AI på ett etiskt sätt genom att kombinera den med mänskliga expertkunskaper. 

Här följer några av de viktigaste insikter han delade med sig av:

Om att skapa Acolads nya identitet som en enda koncern

”Den ständiga samverkan jag haft med våra team, kunder och intressenter har varit ovärderlig under den här resan som nyligen kulminerade i en uppdatering av våra värderingar och vår vision och våra uppdrag. Detta var ett resultat av fusionen av den historia, de erfarenheter och det arv som kommer från varje företag som utgör koncernen.”

Om att anpassa sig till GenAI-explosionen

”Vi diversifierade våra tjänsteerbjudanden för att uppfylla den föränderliga marknadens behov på bättre sätt, och gjorde stora investeringar i att utbilda våra team i användning av den framväxande tekniken. Detta hjälpte oss att behålla vår konkurrenskraft och förbereda oss inför ett bredare spektrum av krav och önskemål från kunderna.”

Om vad som lockade honom till språkbranschen

”Att få vara del av en bransch som aktivt utvecklas och omfamnar nya tekniska framsteg är spännande. Denna ständiga innovation säkerställer att vi alltid ligger i framkant av förändringen, anpassningen och tillväxten – vilket är viktigare nu än någonsin tidigare.”

Om viken av att blanda AI med mänsklig språkkänsla

”Vi måste hitta rätt balans och värdesätta det som är unikt och tidlöst: mänsklig kreativitet och känsla […] Människor måste vara medvetna om både möjligheterna och bristerna hos dessa nya tekniker och få information om hur de kan tillämpas på ett etiskt och positivt sätt.”

Om att omfamna AI inom Acolad

”Som företag har vi mycket tydligt uttryckt att ingen teknik kan blomstra eller nå sin fulla potential om den inte drivs av människor. Vi uppmuntrar våra team att omfamna GenAI för att bli ännu starkare. Detta omfattar givetvis anpassning och utveckling – att lära sig nya sätt att göra saker. Men vi vill att de ska förstå hur positivt detta är för dem, eftersom de kan lägga mindre tid på tidskrävande enformiga uppgifter och fokusera på att vara kreativa och använda sina talanger på ett mer produktivt sätt.”

 

Läs hela intervjun med Bertrand på MultiLingual.


Om Acolad

Acolad är världsledande inom lösningar för språk och innehåll. Företagets uppdrag är att med hjälp av toppmodern teknik och lokaliseringsexpertis hjälpa företag i alla branscher att växa och expandera till nya marknader. Koncernen grundades 1993 och finns i dag i 25 länder i Europa, Nordamerika och Asien, med mer än 2 500 anställda och ett nätverk av över 20 000 språkexperter runtom i världen.

Är du redo att göra en djupdykning in i AI?

Prata med vårt AI-team!

Aktuella nyheter