Amplexor och Acolad går samman för att utöka sin globala närvaro och befästa sin kompetens

21 september 2020

Vi meddelar idag den spännande nyheten om Amplexors framtid: vi blir en del av Acoladkoncernen, som en del i en gemensam expansionsplan för att stärka vår närvaro och ledande position globalt.

Det här blir den största fusionen i de båda företagens historia och en viktig milstolpe – inte enbart för Amplexor och deras kunder och partner, utan även för innehålls- och språktjänstebranschen.

Fusion med synergieffekter: global närvaro och teknologiskt försprång

Amplexor och Acolad besitter tillsammans flera decennier av erfarenhet gällande att tillhandahålla högklassiga språk- och innehållstjänster.

Förutom att de två aktörerna kompletterar varandra geografiskt, med ledande positioner i USA, Europa och Asien, bidrar Amplexor också till koncernen med sin omfattande portfölj av lösningar för innehållshantering och digitala upplevelser, och stärker därmed Acolads breda närvaro och förmåga till korsförsäljning.

Amplexor och Acolad slår samman sina kompetenser inom språk- och innehållstjänster och får en unik kund- och lösningsportfölj inom branscher som life science, tillverkning, IT, finans, konsumentprodukter samt offentlig sektor.

Båda bolagen stöder helhjärtat visionen för den sammanslagna organisationen, vilken präglas av en ömsesidig passion för kundpartnerskap, nyskapande tekniklösningar och operativ kompetens.

Acoladkoncernens styrelseordförande Benjamin du Fraysseix säger: ”Amplexor är en av marknadens större spelare. När vi började att lära oss mer om koncernen kunde vi urskilja så många synergier att den här affären framstod som helt självklar för oss. Jag är särskilt stolt över att vi tillsammans kommer att stärka vår ledande position inom life science och offentlig sektor samt på USA-marknaden, där Acolad redan fått fotfäste.”

Konsolideringen, som är beroende av nödvändiga antitrustgodkännanden, ska vara fullbordad i slutet av fjärde kvartalet 2020. Under tiden fortsätter de som förut med sin globala verksamhet och stöttningen av kunder och partner. När affären är genomförd passerar koncernen den symboliska tröskeln 2 000 anställda och får en sammanlagd omsättning på över 270 miljoner euro för år 2019.

”Amplexor och Acolad har tillsammans den kunskap, strategi och ledande branschposition som krävs för att befästa och förstärka vår ställning som en kraft att räkna med i branschen för innehålls- och språktjänster på ett globalt plan. Jag har alltid beundrat Acolad för deras starka ställning i Benelux och i Syd- och Nordeuropa.” 

– Amplexors vd Mark Evenepoel


Aktuella nyheter


Få experthjälp

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Här hittar du som företagskund resurser för självbetjäning, support och lärande