Pressmeddelande

Acolad tar hem nytt anbud från EU:s publikationsbyrå

3 mars 2023

  • Den främsta leverantören av språk- och innehållslösningar har tilldelats ett kontrakt till 2027

  • Acolad kommer att stötta EU:s publikationsbyrå med totalt 24 språk i ett projekt värderat till 5,4 miljoner euro

Acolad, global ledare inom språk- och innehållslösningar, har nyligen förnyat sitt långtidskontrakt med EU:s publikationsbyrå, som först tecknades 2006. Partnerskapet, som går ut på att konsolidera publikationsbyråns rättsakter till 24 språk, ska nu fortsätta fram till 2027.

– Genom vår stora expertis inom den offentliga EU-sektorn, har Acolad ständigt arbetat för att förse EU:s publikationsbyrå med publiceringstjänster och projektstöd i världsklass som uppfyller organisationens komplexa krav. Vi värdesätter i hög grad vår fortsatta relation och hela publikationsteamet hos Acolad ser fram emot att ytterligare utveckla det här framgångsrika samarbetet, säger Madalina Gavrila-Milliot, General Manager för Public Sector & Media hos Acolad.

Det aktuella kontraktet

De tjänster som omfattas av Acolads avtal med publikationsbyrån omfattar förberedande av texter, redigering, korrekturläsning, typsättning, layoutdesign och publicering i tvärmedier. De täcker hela konsolideringen och publiceringen av rättsakterna på de 24 officiella europeiska språken och kvalitetskontroller av form och innehåll.

Trots vår långvariga historia med EU:s publikationsbyrå, genomgick Acolad en strikt reglerad och utmanande offentlig process för anbudsinfordran för att uppnå förnyandet. Kontraktet tilldelades efter en objektiv bedömning av erbjudandets kvalitet.

Certifierade översättnings- och tolktjänster för myndigheter med över 300 språkkombinationer

Ta reda på mer om våra översättnings- och tolkningslösningar för myndigheter och offentlig sektor.

Läs mer

– Acolad har alltid strävat efter att förse EU:s publikationsbyrå med publiceringstjänster och projektstöd i världsklass som uppfyller organisationens komplexa krav. Vi värdesätter verkligen vår fortsatta relation. 

Madalina Gavrila-Milliot
General Manager för Public Sector & Media, Acolad

 Om EU:s publikationsbyrå

EU:s publikationsbyrå är den offentliga leverantören av publiceringstjänster till alla EU:s institutioner, organ och myndigheter. Därför utgör den en central åtkomstpunkt för EU:s lagar, publikationer, öppna data, forskningsresultat, upphandlingsmeddelanden och annan officiell information. Dess uppdrag är att stötta EU:s politik och säkerställa att det breda informationsutbudet finns tillgängligt för allmänheten som åtkomliga och återanvändbara data för att underlätta transparens, ekonomisk aktivitet och kunskapsspridning. 

Aktuella nyheter