Acoladkoncernen och Amplexor – en ny resa har börjat

20 november 2020

I september blev det känt att Amplexor skulle bli en del av Acoladkoncernen, och nu har det alltså hänt. I och med sammanslagningen får koncernen en ökad global närvaro samt större tekniska och kommersiella muskler för framtiden, och stärker samtidigt sin ställning som en världsledande leverantör av innehålls- och språktjänster.

Bred och djup kompetens inom flertalet branscher

I och med förvärvet av Amplexor passerar Acoladkoncernen den symboliska tröskeln 2 000 anställda och får en sammanlagd omsättning på över 270 miljoner euro för år 2019.

Den sammanslagna koncernen representerar åtskilliga decennier av erfarenhet gällande att tillhandahålla högklassiga språk- och innehållstjänster till ett flertal högt specialiserade branscher. Acolads breda närvaro och förmåga till korsförsäljning kompletteras nu med Amplexors omfattande portfölj av lösningar för innehållshantering och digitala upplevelser samt dess ledande ställning i USA, Östeuropa och på de tysktalande marknaderna.

”Jag är väldigt glad att det här fantastiska projektet nu blir verklighet. Vi inriktar alla våra ansträngningar på att lyckas med integrationen, och för närvarande jobbar både Acolads och Amplexors ledningsgrupper med att forma den sammanslagna organisationen. Tillsammans ska vi skapa en ljus framtid för våra kunder, partner och medarbetare.”

Olivier Marcheteau
Acoladkoncernens vd

Nästa mål: att bli en av världens tre största språktjänsteleverantörer

Båda parter inriktar just nu alla sina ansträngningar på att åstadkomma en lyckad integration. Detta blir avgörande för om de ska kunna nå deras gemensamma mål: att bli ett av världens tre ledande språktjänsteföretag. Under tiden fortsätter den globala verksamheten som förut för att säkerställa hundraprocentig kontinuitet gentemot alla kunder. På kort sikt kommer koncernens växande tjänsteportfölj att erbjuda kunder och affärspartner en allt större mångsidighet.

Ny styrelse borgar för kontinuitet och nytänkande

I Acoladkoncernens styrelse sitter nu Olivier Marcheteau som vd för den sammanslagna koncernen, och Benjamin du Fraysseix, Guillaume Patry och Mark Evenepoel som styrelseledamöter och rådgivare.


Aktuella nyheter


Få experthjälp

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Här hittar du som företagskund resurser för självbetjäning, support och lärande