Techniciskoncernen heter nu Acolad

29 januari 2019

Techniciskoncernen, Europas ledande leverantör av översättningstjänster, byter namn till Acolad

Koncernen, som är marknadsledande i Europa, omsatte 117 miljoner euro under 2018. Den nya, enklare varumärkesstrukturen ska främja koncernens internationella utveckling.

Nylanseringen av Acolad betyder att nio av de tolv bolag som utgör Techniciskoncernen (Technicis, VO Paris, Cogen, Translation Probst, Arancho Doc, Soget, HL Trad, CPW och Sémantis) samlas under ett och samma varumärke. På en marknad präglad av stark tillväxt och fragmentering avser nu Acoladkoncernen, Europas ledande leverantör av översättningstjänster, att fortsätta sin utveckling i kraft av ett starkt varumärke med hög igenkänning. Koncernen, betraktad som sektorns mest dynamiska aktör, i synnerhet på grund av dess externa tillväxtstrategi, har efter månader av intern omorganisation och reflektion kring kärnverksamheten hittat fram till en tydlig, unik positionering.

Acolad sticker ut på en i övrigt starkt fragmenterad marknad

Marknaden för språktjänster är präglad av kontinuerlig tillväxt (+8 procent under 2017), utgörs av tiotusentals aktörer och var 2018 värd 46 miljarder USD.[1] För att få genomslag i denna enormt konkurrensutsatta miljö har Acoladkoncernen följt en extern tillväxtstrategi som gett dem en ledande position på den europeiska marknaden. Sedan 2012 har koncernens tillväxt tagit rejäl fart i och med förvärven av åtta specialiserade bolag i översättningssektorn.

V.O. Paris var först med att införlivas i koncernen 2012, följt av Cogen (2015), Translation Probst (2016), Arancho Doc och Soget (2017) och, helt nyligen, TextMaster, HL Trad (tillsammans med CPW och Sémantis) samt Telelingua. Förvärvet av AAC Global i oktober förra året var koncernens åttonde, och det fjärde för 2018.
 

Multilokalitet: en starkt differentierad positionering

Acolads multilokala DNA är en viktig byggsten i vår utvecklingsstrategi. Efter att tidigare ha haft en något brokig varumärkesportfölj strävar nu koncernen mot en tydligare positionering: Acolad kombinerar en världsledande ställning inom språktjänster med den lokala leverantörens närhet, flexibilitet och marknadskännedom.

Koncernens multilokala positionering backas upp av vår starka internationella närvaro, med kontor i 14 länder i Europa (Frankrike, Belgien, Italien, Schweiz, Spanien, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, England och Nederländerna), Nordamerika (Kanada och USA) samt Asien (Kina). Med en omsättning på 117 miljoner euro för 2018 och fler än 820 anställda globalt är Acolad nu etta på den europeiska översättningsmarknaden.

 

Så skapades varumärket Acolad

”Under de senaste månaderna har vi jobbat hårt med den interna omstruktureringen av verksamheten och reflekterat kring vår vision för översättningsbranschen. En tydligare positionering av koncernen och en förenklad varumärkesportfölj har varit viktiga steg i vår nysatsning på ett starkt samlat varumärke. Acolad är resultatet av en storslagen resa, och det skulle inte ha blivit vad det är idag utan den externa tillväxtstrategin vi tog fram för några år sedan.”

Benjamin du Fraysseix
Acoladkoncernens vd

Acoladkoncernens varumärken

Koncernen består av tolv varumärken, av vilka nio påverkas av namnbytet. Från och med idag byter Technicis, V.O. Paris, Cogen, Translation Probst, Arancho Doc, Soget, HL Trad, CPW och Sémantis namn till Acolad. Varumärkena TextMaster, Telelingua och AAC Global behåller sina nuvarande namn.

 

[1] Källa: Common Sense Advisory, the Language Services Market: 2018

Om Acolad

Acolad är ledande inom översättning i Europa och betraktas som en av sektorns mest dynamiska spelare. Koncernen har idag närvaro i 14 länder i tre världsdelar (Europa, Nordamerika och Asien) och utmärker sig genom sin multilokala marknadspositionering, en differentiering som fått många internationella kunder att välja Acolad som sin byrå. Acolad kombinerar därmed den globala ledarens styrka med den lokala partnerns närhet. Den expertis och passion för språk som utmärker Acolads team genomsyrar även alla företagets tjänster och språkliga fackområden: översättning, lokalisering, webbadministrering, tolkning... För att säkerställa att alla kunder får bästa möjliga service har Acoladkoncernen etablerat förtroendebaserade relationer med över 15 000 professionella översättare, alla verkligt skickliga inom sitt gebit.


Aktuella nyheter


Få experthjälp

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Här hittar du som företagskund resurser för självbetjäning, support och lärande