Nyhetsmeddelande

Acolad Academy ackrediterat som utbildningsinstitut för permanent utbildning

Acolads icke-vinstdrivande utbildningsorganisation i Nederländerna är nu ackrediterad enligt landets förordning om permanent utbildning (PE).
 

Den 28 juli 2022 

Acolad Academy är nu ackrediterat enligt förordningen om permanent utbildning (PE).

Från och med den 1 juli 2022 erbjuder läroplanen för Acolads icke-vinstdrivande utbildningsorganisation i Nederländerna kurser med PE-poäng. Efter dessa kurser kan deltagande översättare och tolkar utöka sin registrering i Nederländernas register över auktoriserade tolkar och översättare (Rbtv).

Under sina många år inom branschen har Acolad sett hur kostnader och tidsbrist ofta utgör hinder för utbildning av både översättare och tolkar. ”Genom vår akademi strävar vi efter att undanröja dessa hinder och investera i kompetensutveckling för alla tolkar. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ännu en fördel för översättare och tolkar som deltar i våra utbildningsprogram”, säger Denise Horan, General Manager för Acolad i Nederländerna. 

Fortbildning är en integrerad del av Acolads kvalitetspolicy och strategi, helt i linje med ISO9001-certifieringen för kvalitetsledning. Den här nya ackrediteringen är också ett plus för kunderna, särskilt inom den offentliga sektorn.

”Vi har varit leverantör åt den nederländska regeringen i mer än 10 år, och den här ackrediteringen är ännu ett betryggande uttryck för vilka Acolad är som organisation, en partner vars sociala engagemang är invävt i företagets DNA”, tillägger Sylvie Versteylen, Senior Vice President och General Manager för Acolad i Europa. ”Genom att uppmuntra tolkar och översättare att fortsätta sin professionella utveckling ser vi till att alltid arbeta med de bästa i branschen. Dessutom säkerställer vi optimal service och prestanda, eftersom akademins utbildningsprogram uppfyller marknadens behov genom att garantera utvecklingen av auktoriserade tolkar med lämpliga kvalifikationer.”

”Den här ackrediteringen är ännu ett betryggande uttryck för vilka Acolad är som organisation, en partner vars sociala engagemang är invävt i företagets DNA.” 

Sylvie Versteylen
SVP och GM för Acolad i Europa

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ännu en fördel för översättare och tolkar som deltar i våra utbildningsprogram.” 

Nancy Hähnel
GM för Acolad i Nederländerna

Om akademin

Acolad Academy startades 2015 när inflödet av flyktingar var som störst och en stor mängd nya tolkar behövde utbildas.

När programmet ”Interpreters in the Future” lanserades av det nederländska justitie- och säkerhetsdepartementet 2016, deltog Acolad (då Livewords) i olika arbetsgrupper för att ta fram idéer om det nya systemet samt kring kvalitet och utveckling för tolkar. Företaget gick vidare med att skapa sitt eget utbildningsprogram, samtidigt som tolkarna informerades om befintliga utbildningsmöjligheter, kurser och utbildningar från andra utbildningsinstitut.

Idag bidrar akademin som ackrediterad institution till kompetensutveckling för tolkar och översättare, samtidigt som den uppfyller behoven hos de centrala myndigheterna genom att delta i arbetsprocesser inom immigration och straffrätt.

Aktuella nyheter