Nyhetsmeddelande

Acolad Academy ackrediterat som utbildningsinstitut för permanent utbildning

Acolads icke-vinstdrivande utbildningsorganisation i Nederländerna är nu ackrediterad enligt landets förordning om permanent utbildning (PE).
 

28 juli 2022 

Acolad Academy är nu ackrediterat enligt förordningen om permanent utbildning (PE).

Från och med 1 juli 2022 erbjuder läroplanen för Acolads icke-vinstdrivande utbildningsorganisation i Nederländerna kurser med PE-poäng. Efter dessa kurser kan deltagande översättare och tolkar utöka sin registrering i Nederländernas register över auktoriserade tolkar och översättare (Rbtv).

Under sina många år inom branschen har Acolad sett hur kostnader och tidsbrist ofta utgör hinder för utbildning av både översättare och tolkar. ”Genom vår akademi strävar vi efter att undanröja dessa hinder och investera i kompetensutveckling för alla tolkar. Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ännu en fördel för översättare och tolkar som deltar i våra utbildningsprogram”, säger Denise Horan, General Manager för Acolad i Nederländerna. 

Fortbildning är en integrerad del av Acolads kvalitetspolicy och strategi, helt i linje med ISO9001-certifieringen för kvalitetsledning. Den här nya ackrediteringen är också ett plus för kunderna, särskilt inom den offentliga sektorn.

”Vi har varit leverantör åt den nederländska regeringen i mer än 10 år, och den här ackrediteringen är ännu ett betryggande uttryck för vilka Acolad är som organisation, en partner vars sociala engagemang är invävt i företagets DNA”, tillägger Sylvie Versteylen, Senior Vice President och General Manager för Acolad i Europa. ”Genom att uppmuntra tolkar och översättare att fortsätta sin yrkesmässiga utveckling säkerställer vi också att vi även i framtiden kan fortsätta arbeta med de bästa. Detta ger optimala tjänster och resultat, eftersom akademins utbildningsprogram uppfyller marknadens behov genom att säkerställa tillgången till auktoriserade tolkar med lämpliga kvalifikationer.”

”Den här ackrediteringen är ännu ett betryggande uttryck för vilka Acolad är som organisation, en partner vars sociala engagemang är invävt i företagets DNA.” 

Sylvie Versteylen
SVP och GM för Acolad i Europa

”Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ännu en fördel för översättare och tolkar som deltar i våra utbildningsprogram.” 

Denise Horan
GM för Acolad i Nederländerna

Om akademin

Acolad Academy grundades 2015, då programmet Interpreters in the Future lanserades av Nederländernas justitie- och säkerhetsministerium.

Acolad (på den tiden Livewords) deltog i olika arbetsgrupper för att ta fram idéer om det nya systemet samt kring kvalitet och utveckling för tolkar. Företaget gick vidare med att skapa sitt eget utbildningsprogram, samtidigt som tolkarna informerades om befintliga utbildningsmöjligheter, kurser och utbildningar från andra utbildningsinstitut.

Idag bidrar akademin som ackrediterad institution till kompetensutveckling för tolkar och översättare, samtidigt som den uppfyller behoven hos de centrala myndigheterna genom att delta i arbetsprocesser inom immigration och straffrätt.

Aktuella nyheter