Acoladkoncernen och Amplexor tillkännager den hittills största fusionen i bolagens historia

21 september 2020

Acoladkoncernen och Amplexor meddelar att bolagen går samman, vilket skapar ytterligare konsolidering i branschen för innehålls- och språktjänster.

Acolad och Amplexor meddelade idag att Acolad-koncernen avser att förvärva Amplexor. Den sammanslagna koncernen blir en ledande global språktjänsteleverantör med hög global närvaro och stark teknisk och kommersiell kompetens.

Fusion med synergieffekter: global närvaro och teknologiskt försprång

Den nya företagskonstellationen utgör en viktig milstolpe: Amplexor och Acolad har tillsammans flera decenniers erfarenhet av produktion av språk- och innehållstjänster för en mängd olika branscher, däribland life science, tillverkning och offentlig sektor.

Acoladkoncernens styrelseordförande Benjamin du Fraysseix säger: ”Amplexor är en av marknadens större spelare. När vi började att lära oss mer om koncernen kunde vi urskilja så många synergier att den här affären framstod som helt självklar för oss. Jag är särskilt stolt över att vi tillsammans kommer att stärka vår ledande position inom life science och offentlig sektor samt på USA-marknaden, där Acolad redan fått fotfäste.”

Olivier Marcheteau, Acoladkoncernens vd, tillägger: ”Amplexors enorma erfarenhet blir ett välkommet tillskott i koncernen som skapar stora möjligheter för oss och för våra kunder. Att vara ledande inom digitala tjänster är avgörande i vår bransch och vi ser till vår glädje att man på Amplexor har samma lösningsinriktade förhållningssätt.

Utöver sin ledande ställning i USA, Östeuropa och på de tysktalande marknaderna bidrar Amplexor också till koncernen med sin omfattande portfölj av lösningar för innehållshantering och digitala upplevelser, och stärker därmed Acolads breda närvaro och förmåga till korsförsäljning.

”Det här är en viktig och spännande milstolpe för oss alla”, säger Amplexors vd Mark Evenepoel. ”Amplexor och Acolad har tillsammans den kunskap, strategi och ledande branschposition som krävs för att befästa och förstärka vår ställning som en kraft att räkna med i branschen för innehålls- och språktjänster på ett globalt plan. Jag har alltid beundrat Acolad för deras starka ställning i Benelux och i Syd- och Nordeuropa.”

De båda bolagen planerar att fullborda konsolideringen, som är beroende av nödvändiga antitrustgodkännanden, i slutet av fjärde kvartalet 2020. Under tiden fortsätter de som förut med sin globala verksamhet och stöttningen av kunder och partner. När affären är genomförd passerar koncernen den symboliska tröskeln 2 000 anställda och får en sammanlagd omsättning på över 270 miljoner euro för år 2019. Båda parter har förbundit sig att inte avslöja några detaljer om transaktionen.

 

Om Acoladkoncernen
Acoladkoncernen har för närvarande 1 000 anställda runt om i världen, med kontor i Europa (Frankrike, Belgien, Italien, Schweiz, Spanien, Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien), Nordamerika (Kanada och USA) samt Asien (Kina). Koncernen redovisade år 2019 en omsättning på 150 miljoner euro, och har etablerat sig som en ledande internationell översättningsbyrå.

 

Om Amplexor
Amplexor har över 30 års erfarenhet och rankas idag bland världens tio ledande språktjänsteföretag. Bolaget erbjuder toppmoderna lösningar i fler än 23 länder inom områden som flygteknik, försvar och transport, energi och miljö, finans, life science, tillverkning samt offentlig sektor. Amplexor har 41 kontor och samarbetar med 12 000 språkproffs om att erbjuda kunderna global lagefterlevnad, digitala upplevelser och innehållslösningar. Bolagets standardlösningar är kompatibla med vanliga branschprocesser och innefattar programvara, rådgivning, systemintegrering samt hanteringslösningar för språk och innehåll.


Aktuella nyheter


Få experthjälp

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Här hittar du som företagskund resurser för självbetjäning, support och lärande