Easme-plattform för kunskapsdelning skapad av Acolad

12 september 2018

EU lanserar ny kunskapsplattform för små och medelstora företag

Den nya gemensamma plattformen för innovatörer som utvecklats av Amplexor, ett bolag inom Acolad-koncernen, för Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme) och Europeiska innovationsrådets (EIC) pilotprojekt lanserades den här veckan vid EIC Innovators’ Summit i Berlin i Tyskland.

Den här plattformen för digitalt samarbete och kunskapsdelning är riktad mot små och medelstora företag som är del av de europeiska finansieringsprogrammen SME Instrument, FTI och FET Open. Plattformen gör att dessa lovande innovatörer kan utveckla sin kapacitet, dela idéer och bästa praxis samt samverka med potentiella partner och investerare genom ett ekosystem av verktyg och tjänster:

  • Samverkan online med potentiella partner, investerare, stora företag och offentliga och privata upphandlare som kan skapa en profil på plattformen för informationsdelning och matchning.
  • Mentorskap genom skapandet av matchningsprofiler för mentorer och adepter.
  • Deltagande i evenemang som branschmässor och större innovations- och affärskonferenser i Europa.
  • Onlineutbildningar och utbildningar på plats samt seminarier för delning av idéer och bästa praxis.
  • Länkar för snabbåtkomst till befintliga tjänster som erbjuds på EU-nivå samt nationell och regional nivå, t.ex. avseende immaterialrätt, ekonomi, innovationslabb och digitala innovationsknutpunkter.
  • Inköpsmarknadsplats som hjälper små och medelstora företag att kommersialisera sina innovationer och bli första kunder till innovationsköpare inom den offentliga sektorn, utnyttja möjligheter till offentlig upphandling och få bättre förståelse för inköpsmarknaden.
  • Integrering av data och insikter från Innovation Radar-initiativet om EU-finansierade innovatörer och innovationer, inklusive ekonomi, investeringar, patent samt data och analyser för altmetri.

Dessa affärsstärkande tjänster bidrar också till att förverkliga ett av de främsta målen för Europeiska innovationsrådets pilotprojekt, vilket är att ta fram ett nytt fokus för Horizon 2020 – EU:s forsknings- och innovationsprogram som finansierades med 77 miljarder euro för åren 2014–2020. Syftet är att säkerställa att Europa blir den bästa platsen för innovativa företag och hjälpa dem hantera regelmässiga hinder och konkurrera på den enade marknaden.

EIC-communityplattformen har skapats med Drupal-teknik och bygger på framgångar och lärdomar från den kunskapsdelningsplattform som Amplexor utvecklade förra året åt Europakommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling (DG DEVCO). Den använder en samarbetsinriktad och communitybaserad syn på kunskapsdelning och färdighetsutveckling i ekosystemet för nystartade företag. Hela plattformen körs på en Microsoft Azure-infrastruktur och Amplexor har designat dess Drupal-tillämpningsarkitektur och levererar support för hanterade värdtjänster.

”Med våra långvariga relationer med olika EU-institutioner är vi stolta över att än en gång ha blivit utvalda som partner i det här projektet. Vi anser att vår expertis inom digitala upplevelser och samarbete har bidragit till en övergripande anda av entreprenörskap och kreativitet som hjälper innovativa små och medelstora företag att komma igång och skala sin verksamhet inom EU”, säger Bart Thumas, projektledare hos Amplexor.

Cirka två tredjedelar av den ekonomiska tillväxten i Europa de senaste årtiondena är ett resultat av innovation, och både Easme och EIC-pilotprojektet förväntar sig att denna digitala community kommer att underlätta skapandet av ny kunskap och ha en positiv inverkan på tillväxt, handel och investeringar inom EU.

Om Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme)
Easme har skapats av Europakommissionen för att hantera en rad EU-program, till exempel SME Instrument och Fast Track to Innovation (FTI), som ingår i EU:s välkända ramprogram för forskning och innovation (Horizon 2020). Easmes mission är att bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig och resurseffektiv ekonomi i Europa som bygger på kunskap och innovation.

Om EIC Innovators’ Summit
EIC Innovators’ Summit är ett tvådagarsevenemang med särskild inbjudan som främst är avsett för utvalda deltagare i Europeiska innovationsrådets pilotprogram (SME InstrumentFast Track to Innovation och FET OpenEIC Horizon Prizes). Det har lockat mer än 600 ledande innovatörer (små företag, nystartade företag och forskare) som får chans att träffa potentiella partner, investerare, kunder och cirka 200 stora företagsaktörer.

Få experthjälp

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Här hittar du som företagskund resurser för självbetjäning, support och lärande