23 april 2024

Evenemang om onlinekurser i Bryssel lyfter fram AI och inkludering

Under evenemanget om onlinekurser i Bryssel samlades experter för att diskutera hur utbildningen förändras och tekniken, till exempel AI, formar framtiden.

Vårt evenemang om onlinekurser i Bryssel den 18 april var mycket lyckat. Ledare och experter samlades för att dela ovärderliga insikter och delta i tankeväckande diskussioner. Evenemanget belyste onlinekursernas föränderliga miljö, potentialen hos AI och vikten av kulturell hänsyn för onlinekurser. Tack vare en dynamisk grupp talare, inklusive Ioannis Karagiannis, General Manager, och Anu Rummukainen, specialist på onlinekurser, fick deltagarna massor av nya kunskaper och inspiration.

För de cirka 25 besökarna, som kom från sektorer och företag, var en av de viktigaste lärdomarna den potential som AI har att revolutionera onlinekurser. Deltagarna var entusiastiska över förmågan att automatisera uppgifter och hela tiden generera nya idéer.

”AI öppnar nya horisonter – det är som att ha en partner för oändlig brainstorming. Det genererar hela tiden fräscha idéer och kan vid visuellt skapande till och med locka till ett gott skratt genom bilder med sex fingrar. Effektiviteten ligger i att automatisera enformiga uppgifter så att de går snabbare än vid manuella metoder”, Anu Rummukainen, produktchef för onlinekurser vid Acolad Learning.

Dessutom lyfte evenemanget fram vikten av inkludering och kulturell mångfald inom onlinekurser, vilket understryker behovet av att förstå regionala önskemål om en mer effektiv inlärningsupplevelse. ”När du skapar innehåll för onlinekurser är inkludering och kulturell mångfald inte förhandlingsbart. Dessutom är det avgörande med förståelse för regionala önskemål, till exempel dubbning jämfört med undertexter, för att leverera en mer effektiv inlärningsupplevelse”, tillägger Anu.

Deltagarna beskrev evenemanget som omvälvande, och menade att det lade grunden för innovativa framsteg inom inlärningsbranschen. Allt eftersom branschen fortsätter att utvecklas kommer insikterna och diskussionerna från evenemanget om onlinekurser i Bryssel garanterat att bidra till nya idéer och strategier som driver branschen framåt. Sammantaget var evenemanget ett avgörande ögonblick inom utbildningsbranschen, eftersom det gav deltagarna kunskap och inspiration som hjälper dem att ligga i framkant av utvecklingen.

Vi är din strategiska partner för utbildningstjänster

Hjälp medarbetarna och företaget att växa med de bästa programmen för företagsutbildning.

Aktuella nyheter