Pressmeddelande

Acolad omfamnar AI fullt ut: Frédéric Queudret är AI- och teknikansvarig

26 juli 2023

  • Ledaren inom språk och innehåll utökar ansvarsområdet för sin CTO för att omfamna AI fullt ut

  • Förändringen sker i samband med lanseringen av ett koncernomfattande AI-ambassadörsprogram

Acolad har just meddelat att Frédéric Queudrets ansvar utökas samtidigt som ett koncernomfattande AI-ambassadörsprogram lanseras, ett program som ska främja AI-teknik inte bara externt utan även inom företaget.

I sin nya roll kommer Frédéric leda den strategiska utvecklingen av koncernens AI-initiativ och därmed stärka Acolads ledande position i branschen. Frédéric är en visionär ledare med en imponerande meritlista och har visat ett enastående engagemang i sitt arbete för kvalitet och transformativ utveckling i olika delar av Acoladkoncernen.

AI har under lång tid varit grundläggande i Acolads strategi för teknik, forskning och utveckling, och är en viktig del i företagets kundutbud. Att AI nu även formellt inkluderas i teknikchefens ansvarsområde visar att koncernen har för avsikt att lägga i en ny växel och att vi framöver kan förvänta oss en presentation av nya tjänster samt förbättringar i de befintliga lösningarna.

Informationen om teknikchefens nya roll kom i samband med presentationen av ett koncernomfattande AI-ambassadörsprogram som ska öka medvetenheten kring AI och främja dess användning bland kunder och medarbetare. Acolads AI-ambassadörsprogram understryker koncernens positiva inställning till innovationssamarbete och framställer AI som en kraft för positiv förändring både i språktjänstbranschen och på andra håll.

AI-ambassadörsprogrammet vill göra AI till en del av det dagliga arbetsflödet på Acolad – bland kunder och partner såväl som internt – och Frédéric Queudret framhåller att företagets AI-policy kommer vara att ”ingen ska lämnas utanför”, det vill säga att alla ska ha tillgång till tekniken och kunna använda den i sitt dagliga arbete.

Varje team på Acolad ska ha sin egen ambassadör, vars uppgift är att främja AI och öka medvetenheten om dess potential i teamet. Målet är att användningen av AI ska komma naturligt för alla – samtidigt som strikta regler för bland annat säkerhet och etiska standarder efterlevs i enlighet med Acolads åtaganden.

Med hänsyn till detta strävar programmet också efter att skapa ett ramverk av bästa praxis – baserat på feedback som samlats in av ambassadörerna och de erfarenheter Acolads olika teknikteam och AI-experter inhämtat i det direkta kundsamarbetet.


Om Acolad

Acolad är världsledande inom innehålls- och språklösningar. Företagets uppdrag är att med hjälp av toppmodern teknik och lokaliseringsexpertis hjälpa företag i alla branscher att växa och expandera till nya marknader. Koncernen grundades 1993 och finns idag i 25 länder i Europa, Nordamerika och Asien, med mer än 2 500 anställda och ett nätverk av över 20 000 språkexperter runtom i världen. 

”AI har länge varit en viktig del av Acolads strategi, arbetsflöden och lösningar. Vi är nu redo att ta vara på den nya utvecklingen på området och de nya verktyg som dykt upp och utöka vårt arbete, inte bara i förhållande till våra kunder utan även i våra interna team. Vi vill att alla ska kunna dra nytta av den här teknikens verkliga potential, så att de kan sluta oroa sig för en eventuell negativ inverkan på deras jobb.”

Frédéric Queudret
Teknikchef

Är du redo att göra en djupdykning in i AI?

Prata med vårt AI-team.

Aktuella nyheter