Tapaustutkimus

Globaali biotieteiden yritys keskittää käännösten hallinnan

Lue, miten merkittävä biotieteiden yritys keskitti käännöstoimintonsa ja onnistui tuottamaan käännöksiä nopeammin ja kustannustehokkaammin.

 


Asiakkaamme on Fortune 50 -biotiedeyritys, joka jakelee lääkinnällisiä laitteita, lääkkeitä ja kuluttajatuotteita yli 100 maahan yli 50 kielellä. Yrityksellä on toimistoja eri puolilla maailmaa, ja ne kaikki tarvitsevat käännöksiä.


Haaste

Asiakkaallamme oli useita hajautettuun käännöstenhallintaan liittyviä haasteita. Yrityksessä noudatettiin epäyhtenäisiä prosesseja, mikä viime kädessä vaikutti laatuun ja viivästytti markkinoille pääsyä.

Hajautettu toimintamalli johti erilaisiin ongelmiin:

 • vaikeudet toimittajien sitoutumisen ja suorituksen hallinnassa
 • alhainen laatu ja epäjohdonmukaisuudet eri kielten välillä
 • ongelmia käännöskulujen seurannassa ja hallinnassa
 • käännösprosessin rajallinen näkyvyys ja läpinäkyvyys
 • sisältöjen rajallinen siirrettävyys käännöspalveluntarjoajien välillä
 • sisäisten työkalujen ja teknologioiden rajallinen skaalautuvuus ja yhteentoimivuus kasvavien käännöstarpeiden edessä.

Ratkaisu

Kun asiakas otti yhteyttä Acolad Life Sciences -tiimiin, heillä oli useita tärkeitä tavoitteita:

 • Luoda keskitetty käännösstrategia koko yrityksen käyttöön.
 • Optimoida käännösprosessi poistamalla tehottomuudet.
 • Integroida nykyinen teknologia uusien työkalujen kanssa hyötyjen maksimoimiseksi.
 • Parantaa näkyvyyttä yrityksen projekteihin.
 • Luoda kieliresursseista yksi keskitetty tiedonlähde sisäisten sidosryhmien ja ulkoisten toimittajien käyttöön.

Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena oli keskittää käännöspalvelujen hankinta yli 100 toimittajalta pienempään ja helpommin hallittavaan toimittajakuntaan.

Acolad valittiin käännöspalvelujen pääkumppaniksi

Asiakas kävi läpi kattavan tarjouspyyntöprosessin valitakseen yhdeksän virallista toimittajaa. Sen jälkeen Acoladille myönnettiin päätoimittajan rooli. Ensisijaisena tavoitteena oli kehittää keskitetty käännösten hallintamalli maailmanlaajuiseen käyttöön. Se koostuu pääosin kahdesta vakiotoimintaprosessista:

 1. sisäisten käännösten hallintaprosessit
 2. toimittajaverkoston yhteistyömalli tulevissa projekteissa.

Päätoimittajana Acolad tarjosi hallintamallin tueksi myös teknologia-alustan, jota käyttävät kaikki käännöspalvelut – sekä sisäiset käyttäjät että muut hyväksytyt toimittajat. Tavoitteena oli tehostaa yhteistyötä kaikkien sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välillä, joten alustalle keskitettiin yrityksen kaikki kieliresurssit ja käännösprosessiin liittyvät toiminnot:

Käännösten hallintaportaali

Käännösten hallintaportaali tarjoaa asiakkaalle useita merkittäviä hyötyjä:

Käännösmuistin integraatio

Käännösmuistitietokannan integraatio antaa kaikille toimittajille ja yrityksen osastoille pääsyn aiemmin käännettyyn sisältöön kokonaisuudessaan.

 

Yksi tietokannan hyödyllisimmistä ominaisuuksista on se, että toimittajat voivat noutaa ja ladata tarvitsemansa käännösmuistin sisällön ja tehdä varsinaisen käännöstyön portaalin ulkopuolella käyttämällä omia työkalujaan ja prosessejaan.

SAP Ariba -integraatio ja käännöskulujen hallinta

Portaali sisältää keskitetyn tarjous- ja kilpailutusprosessin. SAP Ariba -integraatio varmistaa, että hyväksyttyjä kustannuksia voidaan seurata nopeasti ja helposti.

 

Portaali sisältää käännösten tarjouspyyntömoduulin, jonka avulla sisäiset sidosryhmät voivat pyytää kilpailukykyisiä tarjouksia kaikilta toimittajilta samanaikaisesti. Keskitetyn prosessin ansiosta yrityksen ei enää tarvitse lähetellä useita sähköposteja eri toimittajille tai käyttää muita työkaluja.

 

Kun käännöstyön toimittaja on valittu, SAP Ariba -integraatio helpottaa kustannusten hyväksyntää, ostotilauksen tekemistä ja kulujen seurantaa SAP Aribassa ja portaalissa. Asiakkaan ei tarvitse kirjautua ulos portaalista ja sisään Aribaan, joten työnkulku toimii keskeytyksettä. Kyse on päästä päähän -ratkaisusta, joka käynnistyy tarjousten pyytämisestä ja päättyy ostotilauksen tekemiseen. Integraatio varmistaa, että yrityksessä käytetään vain hyväksyttyjä toimittajia. 

Prosessien standardointi

Portaali sisältää myös moduulin käännösprojektien hallintaan. Yrityksen eri osastoilla on erilaisia vaatimuksia, joten asiakkaallemme oli tärkeää tarjota käyttäjille joustava toimintamalli, jossa he voivat luoda omiin tarpeisiinsa sopivat työnkulut. Portaali säilyttää tasapainon prosessien standardoinnin ja joustavuuden välillä ja tallentaa myös yksityiskohtaisen kirjausketjun jokaisen projektin toiminnasta.

Yhdenmukaisempi sisältö

Portaalin tiedostokantaan voidaan tallentaa sanastoja, tyyliohjeistuksia, mallipohjia ja muita vakioituja toimintaohjeita. Tämä sujuvoittaa prosesseja ja varmistaa, että kaikki käännökset ovat yhdenmukaisia.

Käyttöönotto ja käyttöliittymä: Intuitiivinen käyttäjäkokemus

Tehokkaiden toiminnallisuuksien lisäksi tavoitteena oli kehittää intuitiivinen ja käyttäjäystävällinen alusta, joka on räätälöity asiakkaan ja eri käyttäjäprofiilien tarpeisiin. Tavoitteena oli, että kaikki käyttäjät oppivat käyttämään järjestelmää minuuteissa – ei päivissä tai viikoissa.

 

Intuitiivinen käyttöliittymä vähentää laajamittaisen koulutuksen ja dokumentaation tarvetta. Loppujen lopuksi käyttäjien ei tarvitse työssään ymmärtää kaikkia käännösprosessin koukeroita – portaali hoitaa sen heidän puolestaan. 

Tulos

Portaalin käyttöönoton myötä käännöksiin kuluu huomattavasti vähemmän aikaa, sillä kaikki yrityksen osastot voivat nyt hyödyntää aiemmin käännettyä sisältöä omissa projekteissaan. Ennen toimittajilla oli pääsy vain niihin käännösmuisteihin, joita he olivat luoneet asiakkaalle vuosien mittaan, mutta nyt heillä on pääsy myös kahdeksan muun toimittajan jaettuihin käännösmuisteihin. Tämä parantaa käännettyjen sisältöjen yhdenmukaisuutta.

Asiakkaamme on haastanut toimittajia tekemään kilpailukykyisiä tarjouksia vakiomallisen tarjouspohjan avulla ja onnistunut siten alentamaan projektikustannuksia ja nopeuttamaan toimitusaikoja. Toimittajat ovat tietoisia tiukasta kilpailusta, joten heillä on paineita hinnoitella aggressiivisesti ja toimia innovatiivisesti toimittaakseen projektit entistä nopeammin.

Projektien päätteeksi toimittajat lataavat portaaliin uusia käännösmuisteja. Näin tietokantaan tulee jatkuvasti uutta käännettyä sisältöä, jota voidaan käyttää uudelleen kustannusten vähentämiseksi.

Haluatko oman kappaleen tästä tapaustutkimuksesta?
 • 3 000 käyttäjää
 • 14 000 valmista projektia
 • Alhaisemmat kustannukset
 • Yhdenmukaisemmat käännökset
 • Nopeammat toimitusajat projekteille

Käyttäjäpalaute

”Arvostan portaalin tarjoamaa läpinäkyvyyttä, toimittajahallinta on nyt vaivatonta.”

”Uskomatonta, miten paljon tämä työkalu säästää aikaa!” 

”On virkistävää käyttää työkalua, joka on selvästi luotu minua eikä toimittajia varten.”

”Oli yllättävää huomata, miten paljon yrityksessä on aiemmin käännettyä sisältöä, jota voin hyödyntää. Valtavia aika- ja kustannussäästöjä!”

”Käytin juuri työkalua ensimmäisen kerran, se oli todella helppoa!”

”Tämä toimintamalli ja alusta ovat muuttaneet yrityksemme toimintaa merkittävästi.”

Aiheeseen liittyvää lukemista

Cara Therapeutics sai uusille hoidoilleen FDA:n hyväksynnän – Acoladin tuella

Yksityiskohtainen opas käännöstarjouspyynnön laatimiseen

Ota yhteyttä kielipalvelujen asiantuntijaan

Kaipaatko apua käännös- tai lokalisointiprojektissa tai monikielisen sisällön luomisessa ja käsittelemisessä? Autamme mielellämme!