Tapaustutkimus

Swiss Precision Diagnostics parantaa laatua ja vähentää kustannuksia terminologian hallinnan avulla

 

 


Asiakas

Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD) on maailman johtava yritys pitkälle kehitettyjen kuluttajadiagnostiikkatuotteiden tutkimuksessa, suunnittelussa ja myynnissä. Yhtiö tunnetaan parhaiten Clearblue®-raskaus- ja ovulaatiotesteistään. Tuotevalikoima auttaa naisia ymmärtämään ja hallitsemaan paremmin omaa lisääntymisterveyttään.

Clearblue®-brändi on tunnettu monissa maailman maissa, ja miljoonat naiset luottavat siihen tuotteiden tarkkuuden ja helppokäyttöisyyden ansiosta. SPD on saanut tunnustusta alan todellisena edelläkävijänä. Clearblue® oli ensimmäinen brändi, joka toi markkinoille yksivaiheiset raskaustestit, tulokset yhdessä minuutissa, virtsanäytteen indikaattorit, digitaaliset näytöt ja viikkonäyttöominaisuuden.


Haaste

Swiss Precision Diagnostics (SPD) on maailman johtava yritys pitkälle kehitettyjen kuluttajadiagnostiikkatuotteiden tutkimuksessa, suunnittelussa ja myynnissä. Yritys on kääntänyt ja lokalisoinut sisältöjä kansainvälisille kohderyhmille Acoladin avulla jo vuodesta 2008.

SPD oli havainnut vuosien mittaan, että yrityksen sanastojen ja lopullisten käännösten välillä ilmeni eroavaisuuksia. SPD pyysi Acoladilta apua, jotta se voisi tehokkaammin hallita monikielistä terminologiaa. Yrityksen suurimmat haasteet olivat

 • vanhentunut ja hyväksymätön terminologia 
 • useita erilaisia käännöksiä tärkeimmistä termeistä 
 • yhdenmukaisuuden puute termikantojen ja lopullisten käännösten välillä. 

Nämä kolme haastetta aiheuttivat usein ylimääräistä työtä. Käännöksiin kului normaalia enemmän aikaa, eikä lopullisten käännösten laatu vastannut odotuksia – biotieteiden alalla tarkkuus on kaikki kaikessa.

SPD:n tavoitteena oli luoda kattava terminologiaohjelma, joka ratkaisisi nämä haasteet.

Ohjelman painopistealueet

 • Terminologian hallintaan omistautunut tiimi 
 • Kattava valikoima käännösteknologiatyökaluja 
 • Verkkopohjainen pääsy viimeisimpään, hyväksyttyyn terminologiaan 
 • Asiakaskohtaisen terminologian täsmällinen tunnistus ja luokittelu 
 • Termikantojen helppokäyttöisyys kaikille sidosryhmille 
 • Terminologian jakelu kääntäjille työnkulkujen avulla 
 • Toimialan terminologiakäytäntöjen noudattaminen

Ratkaisu

Acoladin terminologian asiantuntijat arvioivat SPD:n olemassa olevat kieliresurssit ja terminologian ja kehittivät SPD:lle räätälöidyn ratkaisun.

 • Vaihe 1: Termikannan luominen, mukaan lukien luokittelu ja metatiedot
  Ensimmäisessä vaiheessa luotiin selkeä termikanta, joka sisältää tärkeimmät termit, termien luokittelun ja metatiedot. Käytännössä Acoladin terminologian asiantuntijat loivat yksikielisen päätermikannan, joka sisältää tärkeimmät termit, esimerkkejä termien käytöstä eri asiayhteyksissä ja tuoteluokittelun. Asiakkaan alustavan hyväksynnän jälkeen Acolad ja SPD viimeistelivät termikannan luokittelemalla termien alkuperän tuotelinjoittain.
 • Vaihe 2: Termikannan muokkaaminen yli 35 kielelle
  Kun yksikielinen päätermikanta oli valmis, se käännettiin yli 35 kielelle. Terminologia otettiin käyttöön verkossa, jotta se voitiin jakaa helposti kääntäjille kaikilla kielillä ja toimialan vakiomuodoissa, kuten .tbx-tiedostoina. Verkkopalvelu tarjosi myös keskitetyn ratkaisun terminologian käyttöön ja hallintaan.
Terminologian hallintaohjelman käyttöönotto on parantanut merkittävästi käännöstemme laatua. Teemme Acoladin kanssa edelleen jatkuvaa yhteistyötä terminologian päivittämisessä ja ylläpidossa. Acolad on meille arvokas kumppani, johon luotamme täysin.

Lesley Foster, globaali brändijakelu- ja tutkimusjohtaja, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH

Loppusanat

Tulos

Terminologian hallintaohjelman käyttöönotto vähensi ylimääräistä työtä ja paransi merkittävästi SPD:n lokalisoidun sisällön laatua.

Kysymysten määrä kääntäjien ja Acoladin palvelupäälliköiden välillä väheni huomattavasti, ja lokalisointijaksot lyhenivät ja tehostuivat. Ohjelmassa otettiin myös käyttöön ylläpitosuunnitelma, jonka mukaan SPD:n termikantoja päivitetään vähintään kerran vuodessa. Näin ohjelman laatua ja tehokkuutta voidaan parantaa jatkuvasti – vuodesta toiseen.

Terminologiaohjelmaratkaisun tuloksena myös vuosittaiset lokalisoinnin kustannukset laskivat. Tällä hetkellä SPD:n terminologian hallintaratkaisun osuus vuosittaisista lokalisointikuluista on alle 10 prosenttia.

Termikantoja ylläpidetään ja päivitetään vuosittain, joten SPD pystyy jatkossakin minimoimaan lokalisointikulujaan ja maksimoimaan sisällön globalisoinnin tulokset. Laadun paraneminen ja merkittävät kustannussäästöt ovat osoittaneet SPD:n investoinnin terminologian hallinnan parhaisiin käytäntöihin kannattavaksi.

On hienoa työskennellä SPD:n kanssa päivittäin. SPD:llä on erittäin tiukat vaatimukset liittyen korkeaan laatuun ja nopeisiin toimitusaikoihin, mutta he ovat aina kuunnelleet suosituksiamme ja siten vahvistaneet jo vuosia jatkunutta, luottamukseen perustuvaa kumppanuuttamme.

Johtaja, asiakaspalvelujen hallinta, Acolad Life Sciences

Paranna sisältöjesi käännöslaatua yritysterminologian hallintatyökaluilla.

Ota selvää, miten voimme auttaa sinua