Biotieteet

Biotieteiden kansainväliset käännös- ja sisältöpalvelut farmasiayrityksille, lääkinnällisten laitteiden valmistajille ja kliinisten tutkimuspalveluiden tarjoajille 

Vertaansa vailla olevaa asiantuntemusta kansainvälisestä lääketiede- ja lääkeviestinnästä

Biotieteet ovat olleet osa Acoladin palveluvalikoimaa jo yli 30 vuoden ajan. Olemme tarjonneet alan käännöksiä ja sisältöpalveluita milloinkaan laadusta tinkimättä.  

Ymmärrämme täysin haastavan toimintaympäristösi realiteetit. Siksi teknologia- ja palveluratkaisumme on suunniteltu biotieteet edellä: huomioimme alaan liittyvät paikalliset ja kulttuuriset sääntely-, validointi- ja vaatimustenmukaisuusodotukset. 

Teemme yhteistyötä lääkintälaite-, lääke- ja biotekniikkaorganisaatioiden sekä kliinisen tutkimuksen laitosten kanssa. Tarjoamme korkealaatuiset kieli- ja sisältöpalvelut, huippuunsa hiottua ammattitaitoa ja alakohtaista tietoa, joka auttaa pelastamaan henkiä. 

Acoladin kanssa työskentelemisessä on paljon etuja. He tarjoavat todellista kumppanuutta, suhtautuvat intohimoisesti tarjoamaansa palveluun ja ovat valmiita keskustelemaan työkalujen ja prosessien parantamismahdollisuuksista. Arvostamme varmaa laatua ja tehokkuutta todella.

Jennifer Kelly
Vice President Operations (toiminnan varapuheenjohtaja), HealthiVibe 

Virtaviivaista tuotetietojen ja etikettien vaatimustenmukaisuuden varmistamista kansainvälisesti  

Pysy kansainvälisten kliinisten tutkimusten aikataulussa 

Hallitse sisältöä keskitetysti ja varmista vaatimustenmukaisuus 

Paranna projektien laatua ja tehokkuutta kieli- ja sisältöratkaisuilla 

Biotieteiden asiakkaitamme

Olemme ylpeitä pitkäaikaisista kumppanuussuhteistamme maailman suurimpiin kuuluvien eurooppalaisten, aasialaisten ja yhdysvaltalaisten lääkeyhtiöiden, CRO-tutkimusyritysten ja laboratorioiden kanssa. 


Biotieteet osana asiantuntevaa palvelua

Olemme jo vuosien ajan tarjonneet laadukkaat sisältöpalvelut ja kieliratkaisut lukuisille biotieteiden alan toimijoille. Noudatamme tarkasti alan tarkkoja vaatimuksia. 

 • Amyloidoosi 
 • Kardiologia (sydäninfarkti) 
 • Kardiologia (eteisvärinä) 
 • Kardiologia (sepelvaltimotauti) 
 • Sydän- ja verisuonitauti 
 • Krooniset taudit 
 • Krooninen B-hepatiitti 
 • Synnynnäinen sydänvika 
 • Sepelvaltimotauti 
 • Dermatologia (psoriaasi) 
 • Diabetes 
 • Endokrinologia 
 • Gastroenterologia 
 • Genetiikka (Prader–Willin oireyhtymä) 
 • Gynekologia 
 • Hematologia 
 • Sydäntauti 
 • Immunologia 
 • Tartuntataudit 
 • Unettomuushäiriöt 
 • Munuaissairaus 
 • Maksasairaus 
 • Aivorappeumasairaus (Alzheimerin tauti) 
 • Neurologia 
 • Neurologia (Parkinsonin tauti) 
 • Onkologia 
 • Silmätautioppi 
 • Porfyria  
 • Psykiatria 
 • Keuhkosairausoppi 
 • Munuaisten toiminta 
 • Reumatologia 
 • Skitsofrenia 
 • Urologia 
 • Ihotaudit 
 • Virologia 

 • Lääkinnälliset laitteet sydämelle 
 • Diabeteksen hoito 
 • Diagnostiset laitteet 
 • Liikuteltavat laitteet 
 • Ortopedia 
 • Leikkauksissa tarvittavat laitteet 
 • Näönhoito 

 • Potilaiden materiaalit 
 • Potilaan raportoimat vaikutukset (patient reported outcome, PRO) 
 • Lääketurvallisuus ja lääketurvatoiminnan asiakirjat  
 • Kliinisten tutkimusten protokollat  
 • Pakkaukset ja etiketit 
 • Sääntelyelimille toimitettavat asiakirjat 
 • Käyttöohjeet 
 • Tekniset oppaat 
 • Lääketieteellinen kirjallisuus 
 • Opaskirjat ja asennusohjeet lääkinnällisille laitteille 
 • Markkinointi ja mainostus  
 • Verkkosivut, ohjelmistot, mobiilisovellukset ja esineiden internet (IoT) 
 • E-oppiminen ja koulutus 
 • Juridiikka, talousasiakirjat 

Teknologiavetoisia kieli- ja sisältöpalveluja bio- ja lääketieteelle

Acolad tarjoaa täyden valikoiman ratkaisuja ja palveluja, jotka tukevat lääkevalmisteiden ja lääkinnällisten laitteiden kehittämistä, tuotantoa, lokalisointia ja kansainvälistä markkinointia. Noudatamme täysin kansallisten ja kansainvälisten terveysviranomaisten säännöksiä. 

Käännösmuistit ja sanastot

Käännösmuisti tallentaa kullekin asiakkaalle aiemmin käännetyt asiakirjat, jotta aiemmin tehtyä työtä voidaan hyödyntää tulevaisuudessakin. Kun käännösmuistityökalut integroidaan sanastojen kanssa, brändin ja terminologian yhdenmukainen käyttö paranee. 

Käännösten hallintajärjestelmä (TMS)

Käännösten hallintajärjestelmä mahdollistaa bio- ja lääketieteen sisältövaatimusten ja prosessityönkulkujen mukaan räätälöidyn ratkaisun, joka pienentää kuluja ja säästää aikaa. 

Konekäännökset

Toimialakohtainen neuroverkkokääntimen mukautus ja sujuva kääntimen koulutus, lingvististen materiaalien hallinnointi sekä laadukkaat ihmisen tekemät käännökset ja jälkieditointi

Käännösliittimet ja järjestelmäintegrointi

Valmiit ja räätälöidyt käännösliittimet ja API:t sekä integraatiot bio- ja lääketieteen alan järjestelmiin (esim. pilvisovellukset, sisällön- ja verkkosisällönhallintajärjestelmät, rekisterien tietojärjestelmät, laatujärjestelmät, kliinisissä kokeissa käytetyt järjestelmät, yhteistyöhön käytetyt työkalut sekä digitaalinen aineistonhallinta ja tuotetietohallinta). 

Tulkkauksen hallintajärjestelmä

Acolad Interpreting Manager (AIM) -alusta mullistaa kansainvälisen  viestinnän bio- ja lääketieteen alalla ja sujuvoittaa keskusteluja sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Lääke- ja biotekniikkayritykset

Vaatimustenmukaisuus, laatu, eheys, jäljitettävyys ja potilasturvallisuus ovat toiminnan avaintekijöitä lääke- ja biotekniikka-alalla, ja ne kaikki on huomioitava kehitettäessä liiketoimintaa kansainvälisillä markkinoilla. Tarjoamme kaikki tarvitsemasi kieli- ja sisältöpalvelut tuotteen elinkaaren kaikissa käänteissä prekliinisestä vaiheesta jälkimarkkinointiin. 

 • Tuotteiden saattaminen kansainvälisille markkinoille 
 • Vaatimustenmukaisuus  
 • Potilasturvallisuus ja tinkimättömät laatuvaatimukset 
 • Nopea pääsy markkinoille 

 1. Kliinisten tutkimusten asiakirjojen käännökset
  • Protokollat, kirjeenvaihto, asiakirjamateriaalit, potilasrekrytointimateriaalit, työkalut kliinisten tulosten ja potilaiden raportoimien vaikutusten arvioimiseen
  • Tutkimusteknologia ja -prosessit, joilla varmistetaan kansainvälisesti skaalautuvat, tarkat ja ajallaan toimitetut tulokset
 2. Onnistuneet ja ajallaan tehdyt asiakirjatoimitukset sääntelyelimille
  • Euroopan lääkeviraston asiakirjavaatimusten tunteminen ja hakemukset muualla maailmassa 
  • Asiakirjatoimitusten vaatimuksia varten kehitetyt työkalut 
 3. Markkinointiviestintä 
  • Verkkosivujen lokalisointi 
  • Monikielinen hakukoneoptimointi 
  • Markkinointiviestintämateriaalien lokalisointi ja taitto (DTP) 
  • Copywriting ja markkinoinnin transcreation 
 4. Potilaan sitouttaminen 
  • Tutkimuksiin sitouttamiseen, potilasmarkkinointiin ja -koulutukseen erikoistuneet kieliasiantuntijat 
  • Tulkkauspalvelut ja -alustat, joiden avulla potilasviestintää voidaan parantaa etäolosuhteissa 
 5. Tehokkaasti tuotetut lääketurvatoiminnan (haittatapahtumien) käännökset 
  • Ripeä lääketurvatoiminnan raportointi 
  • Järjestelmät ja prosessit lyhyiden palautusaikojen mahdollistamiseksi 
  • Teknologia useiden tiedonsyöttötapojen ja raporttimuotojen käsittelyyn
 6. Laadunvarmistuksen vakiotoimintaohjeiden käännökset 
 7. Tuotantorekisterien käännökset 
 8. Yritysviestintä (henkilöstöhallinto, juridiikka, koulutus) 
  • Multimediatekstitykset ja -selostukset ja niiden käännökset 
  • E-oppimisen lokalisointi 
  • Lähi- ja etätulkkaus 

Kliinisen tutkimuksen organisaatiot

Kliinisiä tutkimuksia säännellään tarkoin ja niistä kertyy suuri määrä asiakirjoja, kuten kliinisen tuloksen arviointeja (COA), potilaan raportoiman vaikutuksen raportteja (PRO) ja havaitun vaikutuksen raportteja (ObsRO), joihin liittyy monimutkaisia kääntämisen ja kielentarkastuksen työnkulkuja.  

 • Monimutkaiset ja laajat tutkimukset kansainvälisillä markkinoilla 
 • Tuota arvoa toimeksiantajille 
 • Potilaiden löytäminen tutkimuksiin ja viestintä eri puolilla maailmaa  
 • Vaatimustenmukaisuus 
 • Aika- ja kulupaineet 
 • Tietojen kerääminen ja tietoturva 
 • Laatu  

 1. Monikielisten tutkimusten hallinta ympäri maailmaa 
 2. Kliinisten tutkimusten käännökset  
  • Kliiniset tutkimukset 
  • Kyselyt 
  • Lääketestaukset 
  • Sääntelyelinten hyväksyntäasiakirjat 
  • Rekisteröintihakemukset ja arvioinnit 
  • Markkinointi 
 3. Potilaiden sitouttaminen ja löytäminen tutkimuksiin 
  • Tutkimuksiin sitouttamiseen, markkinointiin ja koulutukseen erikoistuneet kieliasiantuntijat 
  • Verkkosisällöt, esitteet ja multimediaresurssit koulutukseen ja verkko-oppimiseen 
  • Tulkkaus 
  • Viestintäalustat 
 4. Kielellinen validointi 
  • Sähköinen kliinisen tuloksen arviointi 
  • Kognitiiviset loppuarviot 
  • Kliinikon suorittamat arvioinnit 
  • Hoidon osa-alueet 
 5. Tutkimusteknologia 
  • Räätälöity tutkimuskäännöksiä varten, jotta voimme vastata kansainvälisten julkaisujen ja reaaliaikaisen seurannan vaatimuksiin. Samalla varmistamme kulujen, laadun ja prosessien läpinäkyvyyden eri tutkimusten, alueiden ja kielien osalta 
  • Suojatut paikallisten vaatimusten mukaiset järjestelmät 
 6. Virheetöntä viestintää sidosryhmien kanssa 
  • Terveysministeriöt, eettiset komiteat, säännösosastot, lääketurvallisuus 
 7. Järjestelmien ja prosessien integraatio ja yhdistäminen 
  • Ohjelmointirajapintojen yhdistäminen sisäisiin järjestelmiin  
  • Prosessien keskittäminen ja virtaviivaistaminen (kliiniset toimenpiteet, paikalliset sidosryhmät ja käännökset) 

Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkalaitteita valmistavat yritykset

Terveydenhoidon ammattilaisille ja potilaille tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden mukana tulee aina käyttöohjeita, etikettejä, pakkausmateriaaleja ja muuta olennaista sisältöä. Laadukkaat käännökset auttavat varmistamaan, että laitteita käytetään oikein – ja sitä myötä turvallisesti – ja että ne ovat paikallisten/alueellisten vaatimusten mukaisia.  

 • Muuttuvat sääntelyvaatimukset 
 • Tuotteen käyttäjälle suunnattujen asiakirjojen ja etikettien kehitys 
 • Kansainvälisten markkinoiden ja paikallisten vaatimusten kasvu 

 1. Strateginen ymmärrys kansainvälisestä sääntely-ympäristöstä 
 2. Käyttäjäasiakirjojen ja etikettien käännökset 
  • Käyttöohjeet (Instructions for Use, IFU) 
  • Käyttöohjeet (Directions for Use, DFU) 
  • Huolto- ja käyttöoppaat 
  • Pakkaussisältö 
  • Käyttöliittymät ja mobiilisovellukset 
  • Pikaoppaat 
  • Tuote-etiketit 
 3. Kansainväliset sisältöstrategiat pitkäaikaisen skaalautuvan tehokkuuden saavuttamiseksi 
 4. Sisällön kirjoittaminen  
 5. Henkilöstö- ja liiketoimintaprosessien ulkoistaminen 
  • Etikettien hallinta 
  • Ohjelmien hallinta 
  • Järjestelmänvalvonta 
  • Materiaaliluetteloiden hallinta 
  • Kuvamateriaaliasiantuntijoiden tuki  
 6. Teknologia – keskeytymätöntä lokalisointia liitettävyyden ja automatisoitujen työnkulkujen avulla 
 7. Konekäännösten käyttöönotto ja muu huipputason tietokoneavusteinen teknologia 
 8. Asiakasportaalit, joiden kautta KPI-mittareiden, käännösmuistien ja muiden kieliresurssien tarkastelu on helppoa 

Innovatiiviset muutokset potilaiden sitouttamisen ryhmäprosesseihin

Näin autoimme Fortune 100 -biotiedeyritystä saavuttamaan 50 % säästöt kuluissa sekä säästämään 30 % ajasta, joka yleensä tarvitaan kliinisen tutkimuksen asiakirjojen ja sitouttamismateriaalien tuottamiseen.

Toimialansa tuntevat kääntäjät

Yhteyspäällikkömme, projektipäällikkömme ja kieliasiantuntijamme päivittävät säännöllisesti tietojaan lääkealan säännöksistä. Projektipäällikkömme ovat vastuussa tiimien kouluttamisesta, vaatimustenmukaisuuden valvonnasta sekä käännösratkaisuiden ja -käytäntöjen muokkaamisesta ICH-, EDQM-, MedDRA-, MHRA-, ISPOR-, FDA- ja EMA-standardien mukaisiksi.

 • Omistautunut projektinhallintatiimi
 • Osaavat kieliasiantuntijat kohdemaissa
 • Jatkuva kääntäjien rekrytointi, valikoiminen ja arvioiminen
 • Sääntelyvaatimuksia ja paikallisia tarpeita vastaavat parhaat käytännöt ja optimoidut työnkulut
Tinkimätön omistautuminen laadulle

Laatustandardit ja -sertifikaatit edustavat Acoladin syvää omistautumista potilasturvallisuudelle ja kansainvälisille standardeille. Pelkkä vaatimustenmukaisuus ei riitä meille, vaan haluamme jatkuvasti kehittää kansainvälistä laatujärjestelmäämme ja edistää tehokkuuden, innovoinnin ja laadukkaiden tuotteiden ja palvelun ilmapiiriä. 

Biotieteiden asiantuntijakääntäjät

Osaavat kieliasiantuntijat ja projektipäälliköt, jotka hallitsevat biotieteet 

Kieliasiantuntijoiden sertifiointi

Yksi alan vaativimmista järjestelmistä kieliasiantuntijoiden seulontaan

Biotieteiden prosessit

Laatu piilee prosesseissa. Siksi Acolad tarjoaa valmiiksi kehitetyn ja kattavan monitasoisen lähestymistavan käännösten laatuun. Sen avulla voimme vaalia laatua kaikissa tuotantoprosessin vaiheissa. 

Biotieteiden optimointityökalut

Useimmille asiakkaille käännöslaatu on subjektiivinen ja abstrakti asia. Siksi me käytämme parasta mahdollista käännösteknologiaa ja dokumentoituja, toistettavia keinoja käännöslaadun mittaamiseen ja seuraamiseen. 

ISO-sertifikaatit ja laatustandardit

Kaiken työmme perustana ovat ISO-sertifioidut prosessit ja laatujärjestelmät. Meille on myönnetty lukuisia toimialakohtaisia ISO-standardeja.

Seuranta ja mittaus (J2450-standardit)

Korkean laadun mittaus ja seuranta tuotoksen hallitsemiseksi ja korjaamiseksi

Näin voimme tarjota päästä päähän -tukea kieliasioihin tuotteesi elinkaaren jokaisessa vaiheessa

Ota yhteyttä biotieteiden tiimimme jo tänään!