Oversættelseshukommelser

Ensartethed og nøjagtighed er afgørende for alt indhold, men det kan være svært at bevare, når det skal oversættes. Det er her oversættelseshukommelser kommer ind i billedet.

Hvad er oversættelseshukommelse?

En translation memory (TM), som det hedder på engelsk, er en sprogdatabase, som er individuelt tilpasset hver kunde. Den søger i alle dine tidligere projekter for at finde segmenter, der også indgår i dit nuværende projekt. Jo mere den bruges, desto mere effektiv bliver teknologien, så du kan sikre, at den samme terminologi bruges på tværs af projekter. Processerne er strømlinede, og omkostninger og leveringstid er reduceret.

Mere effektivitet

Genbrug af termer og segmenter reducerer mængden af manuelt arbejde og sparer tid.

Bedre kvalitet

Konsistens i brugen af termer og budskaber er helt afgørende for ethvert brand.

Færre omkostninger

Du betaler ikke for genbrug af tidligere oversat indhold i fremtidige projekter.

Teknologien bag oversættelseshukommelse: forbedret kvalitet og ensartethed i kommunikation verden over

Se, hvordan vi hjalp en global producent med at forbedre brandgenkendelse og kundeengagementet globalt, mens vi holdt omkostningerne i skak.

Giver en oversættelseshukommelse mening for dine projekter?

En TM giver mening for de fleste virksomheder, da mange opererer med specifikke termer og formuleringer – og det bør din virksomhed også. Dine budskaber er en del af din brandidentitet, og det er helt afgørende at sørge for, at de er ensartet formuleret, uanset indholdet. Derudover er oversættelseshukommelser ideelle til oversættelse af store projekter med mange gentagelser såsom produktark til e-handel, brugervejledninger, brugergrænseflader til apps osv.

Hvad med databeskyttelse og fortrolighed, når man bruger en translation memory?

Du ejer indholdet. Og dine data. Vores systemer er konfigureret med grundig beskyttelse og skybaseret samarbejde i realtid på oversættelser og med privatlivs- og databeskyttelse som grundlaget for vores virksomhed. Acolad sikrer, at alle data beskyttes og holdes fortrolige ved hvert skridt i arbejdsprocessen – naturligvis i 100 % overensstemmelse med de strammeste juridiske forskrifter.

Kontakt en ekspert i oversættelseshukommelser

Har du brug for hjælp med et TM-projekt? Vi er her for dig.