Casestudie

Terminologi og oversættelse: Forandring betaler sig

Find ud af, hvordan Tetra Pak sparede mere end 50 % på oversættelsesomkostninger og halverede leveringstiden, samtidig med at de forbedrede ensartetheden af deres indhold på tværs af sprog.


Tetra Pak, verdensførende indenfor løsninger til forarbejdning og emballering af fødevarer

"Beskyt det, der er godt" – sådan lyder Tetra Paks motto (oversat fra engelsk til dansk). Den globale producent leverer komplette systemer til forarbejdning, emballering og distribuering. Det faktum, at de sælger deres løsninger til mere end 160 lande og havde en salgsomsætning på over 11 milliarder euro i 2021 alene, er et solidt bevis på, at de formår at holde det løfte.

160

lande verden over

+11 milliarder euro

i årlig omsætning


Udfordringen

Med en kundebase i 160 lande hersker der ingen tvivl om, at Tetra Paks behov for oversættelse og lokalisering er stort – men djævlen ligger altid og lurer i uventede detaljer. For eksempel når man skal oversætte en manual på 1.000 sider til kunder.

Da Sverige blev medlem af EU i 1993, steg Tetra Paks behov for oversættelse og lokalisering for alvor, eftersom lovkrav gjorde det nødvendigt for dem at oversætte deres tekniske dokumenter til EU-sprogene.

Teknisk kommunikation kan være meget detaljeret og kræver 100 % præcision, og terminologien skal være ensartet og utvetydig gennem hele oversættelsen. Derfor blev Tetra Pak nødt til at revurdere deres etablerede processer. Det var ikke længere optimalt – hverken hvad angik udgifter og leveringstider –at samarbejde med flere forskellige udbydere af sprogtjenester (LSP'er), der hver især håndterede deres egne oversættelseshukommelser og termbaser.

Jeg vil gerne understrege, at vi valgte Acolad til at tage sig af oversættelsen af vores terminologi til mere end 30 sprog, fordi vi allerede vidste, at de var en dygtig leverandør, der besad de rette evner og de bedste værktøjer.

Lars-Göran Nilsson
Engineering Capability Expert, Tetra Pak

Løsningen

  • Én central Tetra Pak-termbase og -oversættelseshukommelse (TM), der anvendes af alle sprogleverandører
  • Én central leverandør af terminologioversættelse for at sikre ensartede oversættelser
  • Overgang til XML-filer for at bevare kildefilens formatering i løbet af oversættelsen

Tetra Pak havde brug for et oversættelseshukommelsessystem (TMS), der gjorde det muligt at håndtere deres oversættelser af tekniske dokumenter på en mere rentabel, effektiv, nem og hurtig måde. Ét system til alle oversættelser og sprogleverandører – i hvert fald i de enkelte forretningsenheder. Formateringen skulle automatisk overføres fra kildefilen til den oversatte og lokaliserede fil.

Det betød, at Tetra Pak ikke længere skulle sende FrameMaker-filer til forskellige sprogleverandører for sidenhen at modtage de oversatte filer, der ofte skulle formateres på ny – en ret besværlig procedure. I stedet deles filerne nu i XML, hvormed Tetra Paks originale formatering automatisk overføres til de oversatte filer.

Én pålidelig kilde – til mere end 30 sprog

For at opnå en pålidelig og ensartet oversættelseskvalitet, især i teknisk dokumentation, udarbejdede Tetra Pak en termbase, der nemt kunne gennemgås og opdateres. Det forklarer Lars-Göran Nilsson, som er Engineering Capability Expert og ansvarlig for Tetra Paks tekniske dokumentation. Han har stået i spidsen for disse ændringer fra dag ét.

Virksomheden havde brug for en termbase, som de kunne have fuld kontrol over. Den fik de leveret af Fodina, de svenske eksperter i terminologihåndtering.

For at bevare ensartetheden i oversættelserne bestod det næste trin i at finde én central LSP, der kunne overtage al oversættelse af terminologi, som alle sprogleverandører skulle anvende.

For at alle sprog skal få mest muligt ud af en termbase, er det nødvendigt, at oversættelseshukommelsen håndteres med fast hånd af alle leverandører. Derfor valgte Tetra Pak at lave deres egen oversættelseshukommelse (TM), der skulle anvendes som central reference for alle oversættelsesudbydere. De fik herefter adgang til Tetra Paks system via VID (Virtual Desktop Infrastructure). "Vi valgte Acolad som vores partner, da vi indførte dette," mindes Lars-Göran. 

Resultatet

50 % besparelse

på oversættelsesomkostninger

2x hurtigere

lanceringstid

+30

sprog

Ensartet oplevelse

for slutbrugere verden over

Tetra Paks vigtigste mål var at opnå store besparelser. Både hvad angår tid og penge. Og mængden af arbejde og procedurer – hvilket igen gør det muligt at spare tid og penge. Så de holdt sig ikke tilbage, da de opsatte et ambitiøst mål om at reducere både deres udgifter og leveringstider med 50 % inden for fem år.

"Det var målet. Men efter to år havde vi allerede formået at reducere udgifterne med mere end det. Efter bare to år ..." afslører Lars-Göran. Og leveringstiderne? "Målet her var også at reducere leveringstiden med 50 % på fem år. Og det nåede vi også. På endnu kortere tid," fortsætter han og understreger virkningen af at gå fra ustrukturerede FrameMaker-filer til XML-formatet: "Det er ikke længere nødvendigt at bruge lang tid på at fikse layout, konvertere filer, lave PDF'er og så videre!"

Da vi gik live, havde vi et mål om at reducere udgifterne til oversættelse med 50 % inden for fem år. Det var målet. Men efter to år havde vi allerede formået at reducere udgifterne med mere end det. Efter bare 2 år!

Lars-Göran Nilsson
Engineering Capability Expert, Tetra Pak

Men der er flere fordele: Det centrale system til oversættelseshukommelser giver Tetra Pak et komplet og overskueligt overblik over alle sprogleverandører og individuelle betingelser.

Frem for alt bliver ensartethed i oversættelser nu til en selvfølge med én central oversættelseshukommelse og grundig terminologistyring. Den engelske termbase håndteres af Fodina, mens Acolad står for al terminologirelateret oversættelse – for alle sprogleverandører og alle sprog, hvilket på nuværende tidspunkt er mere end 30.

"Terminologi er virkelig nøglen her," pointerer Lars-Göran. Den større ensartethed i oversættelserne gør det nemlig også nemmere at genbruge oversættelser, hvormed udgifter og leveringstider reduceres. En anden vigtig pointe er, at denne ensartethed skaber klarhed for slutbrugeren, der eksempelvis skal læse manualen, eftersom de samme sætninger bruges til at beskrive de samme brugerinteraktioner. 

Fremtiden

Resultaterne taler for sig selv, men Tetra Pak har ikke tænkt sig at stoppe her. Eftersom teknologien hele tiden er under udvikling, er de allerede i gang med at udarbejde en ønskeliste for fremtiden: "De nye løsninger bliver cloud-baserede. Og så er vi selvfølgelig også i gang med at kigge på maskinoversættelse! Vi er allerede begyndt at diskutere det," forklarer Lars-Göran og opstiller hermed en liste over ting, en global sprog- og indholdspartner skal kunne tilbyde:

  • En stærk termbase
  • Ordentlige testoversættelser
  • Stabilitet, også økonomisk
  • Et godt ry for høj kvalitet

  • Banebrydende teknologi, der kan skaleres og er klar til cloudbaseret behandling
  • Intelligent integration af maskinoversættelse og efterredigering
  • Evnen til at give objektive råd, uafhængigt af egne præferencer

Relateret læsestof

Producent opskalerer til alverdens markeder med tekniske oversættelser

Førende legetøjsfabrikant styrker engagement og genkendelse verden over

Er du nysgerrig på, hvilke økonomiske fordele vi kan bidrage med til dine terminologi- og oversættelsesprojekter?

Kontakt vores team i dag