Den offentlige sektor

Nedbryd sprogbarrierer, og transformér kommunikation med borgere ved hjælp af oversættelses- og tolkeservices.

Effektiv kommunikation i en kompleks verden

Erfarne lingvister

Vores team af dygtige sprogspecialister har viden om den offentlige sektors nuancer og terminologi.

Garanteret fortrolighed​

Vi er bevidste om følsomheden ved data fra offentlige myndigheder, og vores processer er designet til at sikre fortrolighed.

Hurtig levering

I den offentlige sektor, hvor alt går hurtigt, tilbyder vi hurtig levering uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Løsninger til flersproget kommunikation

Acolad har hjulpet kunder inden for den offentlige sektor med at leve op til myndighedskrav om flersproget indhold via et langvarigt samarbejde med offentlige administratorer verden over.

Lokalisering af indhold og oversættelse til den offentlige sektor

I kraft af vores autoriserede oversættelser og banebrydende sprogteknologi kan vi sikre, at alle dokumenter, publikationer og direktiver er tilgængelige for alle, mens vi sikrer, at indholdet er klart og præcist uanset sproget. Dit indhold kan tilpasses med lokale kulturer og kontekster. På den måde kan du tilbyde inkluderende kommunikation, der resonerer med alle befolkningsgrupper. 

 • Juridiske dokumenter, love, regler, kontrakter og traktater
 • Offentlig kommunikation, herunder pressemeddelelser, offentlige servicemeddelelser og nyhedsbreve
 • Uddannelsesmateriale såsom brochurer, informationspamfletter og e-læringsindhold
 • Forskning og rapporter, herunder undersøgelse, spørgeskemaundersøgelser og offentliggjorte resultater
 • Lokalisering af e-myndighedsservices, websites, portaler og apps
 • Undertekstning og dubbing til offentlige udsendelser og informationsvideoer
 • Krisekommunikation for at skabe rettidig og passende reaktion under nødsituationer eller kriser
 • Lokalisering af materialer, der bruges til uddannelse af den offentlige sektor eller oplysningskampagner
 • Borger- og immigrationsdokumenter for immigranter, flygtninge eller nytilkomne

Tolkning for den offentlige sektor

Samlede tolkningsløsninger, der kan hjælpe entiteter i offentlige sektor med at yde bedre service til de relevante grupper, herunder udstyr, teknologi og ressourcer. Dygtige tolke, der er klar til at skabe fælles forståelse i alle situationer for retssale, nævn, immigrationsbehandling, den udøvende magt, sundhedssektoren, uddannelsessektoren og velfærdssektoren.

 • Konferencetolkning til internationale samlinger og møder
 • Simultantolkning til live-events eller -udsendelser
 • Konsekutiv tolkning til mindre møder, pressekonferencer eller interviews
 • Fjerntolkning til virtuelle møder, via telefon eller værktøjer til videokonferencer
 • Fællestolkning for den offentlige sektor inden for sundhedssektoren, socialforvaltningen og uddannelsessektoren
 • Tolkning af juridiske tekster og i retten, afgørende for en retfærdig rettergang
 • Tolkning over telefonen til nødsituationer, hjælpelinjer eller andre situationer, hvor der er behov for sproglig hjælp omgående
 • Tolkning af tegnsprog til døve og hørehæmmede.
 • Kulturmægler, der skaber bro over kulturelle forskelle i forskellige situationer

Transskribering til den offentlige sektor

Selvom meget nu ligger på de digitale platforme, er det ofte nødvendigt at bruge transskribering, når man vil have nøjagtige optegnelser og sikre, at alle borgere kan få de rette oplysninger. Hos Acolad samarbejder vi ofte med offentlige institutioner for at lave transskriberinger inden for følgende områder: 

 • Rådsmøder, bestyrelsesmøder, rådhusmøder og andre offentlige forsamlinger, der skal være tilgængelige for den brede offentlighed
 • Offentlige høringer til specifikke formål, f.eks. ændringer i lovgivningen
 • Juridiske processer såsom høringer, retssager, vidneforklaringer
 • Procedurer for politi eller andre retshåndhævende procedurer, f.eks. interviews, afhøringer eller vidneforklaringer
 • Akademisk forskning eller arkivmateriale

Få mere at vide om vores dedikerede services til den offentlige sektor