Casestudie

Anvendelse af AI til oversættelse af tekniske dokumenter

 

 

Dette er, hvad Acolad gjorde for et førende firma inden for rumfarts- og forsvarsindustrien, som har arbejdet sammen med os i over 20 år og stadig bruger vores tjenester.

Denne kunde samarbejder med et team hos Acolad, der er specialiseret i rumfart og forsvar og er bekendt med sektorens stigende udfordringer. Dette team havde arbejdet med forskellige tekniske oversættelsesprojekter og præsenterede en række teknologiske og innovative løsninger for kunden, herunder NLP-oversættelser.

Et par måneder senere opstod muligheden for, at kunden kunne bruge kunstig intelligens til at oversætte vigtige og omfangsrige dokumenter, der kun krævede FIPO-kvalitet (For Information Purposes Only), og ikke den kvalitet, man forventer af noget, der skal udgives, hvorfor det kunne produceres med et begrænset budget.

Udfordringen: at overvinde bias ved neurale oversættelser

Projektet bestod i at oversætte 525 siders tekniske specifikationer fra italiensk til fransk. De skulle være klar inden for et døgn til et team af franske ingeniører, som rejste til Italien.

I begyndelsen mødte både Acolad og kunden en række udfordringer, der kunne have påvirket projektet. En af dem var kundens manglende kendskab til mere innovative oversættelsesløsninger, hvilket fik kunden til at tvivle på kvaliteten af oversættelseskvaliteten af NMT (neural maskinoversættelse). For at berolige kunden udførte vores team en demonstration og tests, der viste kunden den kvalitet, vores teknologier kan levere.

Da dette var første gang, vi tilbød en NMT-service til denne kunde, mødte vi også den udfordring at klarlægge en tydelig og effektiv intern proces, der kunne hjælpe med at understøtte implementeringen af den nye løsning. Men teamet havde perfektioneret deres metoder i kraft af deres store erfaring og overbeviste kunden om at prøve denne metode.

En tredje udfordring var oversættelsesmaskinens kvalitet. Da italiensk-fransk-maskinen var mindre udviklet end andre maskiner, vi bruger oftere, kunne vi ikke implementere vores foreslåede løsning med det samme. Derudover var kildefilerne, der skulle oversættes, i PDF-format, som kunden havde konverteret til Word-filer ved hjælp af et OCR-værktøj. Dette resulterede i dårlig sætningssegmentering, som var inkompatibelt med neural oversættelse og gjorde syntaksgenkendelse umuligt for maskinen.

På trods af disse udfordringer kunne kunden og Acolad overvinde disse udfordringer ved at opretholde løbende kommunikation i løbet af projektet.

Løsningen: en tilpasset NMT og en skræddersyet proces

Efter at have analyseret udfordringerne tilbød vi vores kunde en løsning, der bestod af følgende trin:

  • Fremskaffelse af kildefiler, der var kompatible med NMT (Word-filer om ikke andet)
  • Udførelse af en startest af den rå NMT-oversættelse ved hjælp af maskinen i sin nuværende tilstand (dvs. ikke skræddersyet til kundens branche) for at kunne vurdere løsningens gavnlighed og sende det til kunden
  • Rettelse af sætningssegmenteringen i kildefilerne
  • Forbedring af maskinen ved at fodre den med kundens terminologi fra oversættelseshukommelser fra tidligere projekter
  • Foroversættelse ved hjælp af rå NMT uden korrekturlæsning
  • Tjekke, at alle relevante oplysninger og påkrævede data fandtes og var fuldstændige før levering til kunden
  • Tilføjelse af en note på hver side, der specificerede, at indholdet var blevet genereret af Acolads neurale oversættelsesmaskine, for at sikre, at kunden vidste, at de læste en optimeret automatisk oversættelse og ikke en oversættelse, et menneske havde stået for.

Skræddersyede innovationer til kundens strategiske projekter

Kunden gav udtryk for, at de gerne ville fortsætte samarbejdet med Acolad, da vores team kunne forudse kundens potentielle behov og identificere indhold og formater, som kunne drage fordel af NMT.

Selvom de økonomiske fordele og hastigheden for leveringen utvivlsomt satte vores løsning i et godt lys, var det, der gjorde den afgørende forskel for kunden, maskinens pålidelighed og den måde, den beskyttede dataene på, hvilket er vigtigt i et miljø, hvor fortrolighed er afgørende.

Der var to fordele ved vores løsning: Den muliggjorde, at vi kunne behandle dokumenterne på et døgn, og kunden fik en god pris.

Resultatet: Fortsat tillid og et stærkere samarbejde

Under vores seneste møde i ledelsesudvalget med kunden sagde teamet, at de var "tilfredse med maskinens hurtige modning". Derudover vil vores kontaktperson fra den afdeling, der var ansvarlig for oversættelsesanmodninger, gerne inkorporere vores NMT-løsning i deres interne platform til oversættelsesanmodninger.

Det er vigtigt at have en oplysende tilgang overfor kunden og forklare dem fordele og begrænsninger ved NMT. Det forhindrer dem i at have overdreven tiltro til NMT og kun bruge det på visse områder.

Vidste du, at ...?

Siden 2014 har Acolad investeret 1 % af sin omsætning i forskning og udvikling inden for kunstig intelligens til sprogformål. Vores forsknings- og udviklingsteam, Acolad Labs, består af dataeksperter, der er specialiseret i maskinlæring inden for NLP (natural language processing).

Hvis du er interesseret i at anvende AI til oversættelser af tekniske dokumenter, så kontakt os for at få mere at vide.

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

Relaterede artikler