Hurtig startvejledning til flersprogede hjemmesider i Adobe Experience Manager

En af de store udfordringer i store digitale oplevelsesprojekter er at organisere indholdet på tværs af flere hjemmesider og sprog. De fleste systemer til styring af hjemmesideindhold (WCMS) har en form for supportværktøjer til flersprogede hjemmesider, men det er her Adobe Experience Manager (AEM) brillerer med sin implementering af funktionerne Live Copy og Language Copy.

date icon11. august 2022     tag iconOversættelse

Desværre ser vi meget ofte, at man ikke helt har forstået måden, disse mekanismer fungerer på, hvilket fører til forkerte valg i hjemmesidens struktur. Det kan resultere i problemer for brugerne, skade dine SEO-rangeringer eller endda føre til, at forfattere og oversættere skal foretage dyre manuelle rettelser.

Selvom alle organisationer har deres egen struktur, og hver hjemmeside sin unikke måde at fortælle en historie på, guider vi dig i dette indlæg til, hvordan du beslutter, hvilken (kombination) af begge tilgange der ville være bedst egnet til din hjemmeside.

Flere hjemmesider vs. flersproget hjemmeside

Dette er ofte den vigtigste afvejning, når man skal bestemme sig for flersprogede hjemmesider. Lad os forestille os en bilforhandler, der har tre filialer i ét land med to officielle sprog. Filial A og B ligger i den engelsktalende del af landet, mens afdeling C ligger i den fransktalende del.

Hvis forhandleren sælger de samme biler i alle tre filialer, er den eneste forskel mellem filialerne sproget i det område, hvor de ligger. Her vil den bedste metode være blot at bygge en hjemmeside på engelsk og lave en Language Copy (sprogkopi) i AEM for den franske version (se tabellen nedenfor).

Flersprogede hjemmesider i AEM: Language Copy (sprogkopi)

Helt basalt er en flersproget hjemmesides sider oversat til andre sprog, men indholdet forbliver det samme, deraf udtrykket sprogkopi.

Lad os kigge på et scenarie, hvor alle filialerne ligger i samme sprogområde, men ikke sælger de samme biler. Filial A sælger personbiler, filial B sælger erhvervskøretøjer, og filial C sælger både personbiler og erhvervskøretøjer. I dette scenarie er der ikke behov for oversættelse, men da udbuddet er forskelligt, vil indholdet på hver hjemmeside også være forskelligt. Her vil løsningen være at bygge en basishjemmeside, der indeholder alle oplysninger for de tre filialer, og bruge Live Copy (live-kopi) til at oprette hver enkelt filials hjemmeside.

Flersprogede hjemmesider i AEM: Live Copy (live-kopi)

Med Live Copy bevares forbindelsen til den oprindelige hjemmeside. Redaktører har mulighed for at kopiere dele af den oprindelige hjemmeside og automatisk opdatere dem, når det oprindelige indhold ændres (deraf udtrykket "live").

Region vs. sprog

Din organisation har sandsynligvis en mere kompleks struktur end eksemplerne ovenfor. Ofte er en kombination af både Language Copy og Live Copy den rigtige løsning til at oprette alle de nødvendige hjemmesider.

Lad os tage en organisation med global tilstedeværelse, der har hjemmesiderspecielt designet til at ramme bestemte geografiske områder (Nordamerika, EMEA, Asien og så videre), som eksempel. I disse regioner er forskellene mellem de enkelte lande minimale og for det meste begrænset til de anvendte sprog. Til det formål oprettes en global basishjemmeside, der kun bruger ét sprog. Basishjemmesiden kan nu bruges som en arbejdstegning med den grundlæggende struktur og det generelle indhold til de forskellige regionale hjemmesider, som alle er live-kopier.

I hver region bruges derefter sprogkopier til at distribuere oversat indhold til bestemte landespecifikke hjemmesider. Nedenfor kan du finde et eksempel på indholdsstrukturen for denne organisation.

Flersprogede hjemmesider i AEM: kombination af Language Copy og Live Copy

Hjemmesidens kompleksitet

Som vi allerede har set i de foregående eksempler, er det meget vigtigt at vurdere kompleksiteten af organisationens struktur, når man skal fastlægge den bedste tilgang. Både sprogkopier og live-kopier kan blandes flere gange for at afspejle denne struktur. For store globale virksomheder med tilstedeværelse i flere lande føjes ofte et tredje lag til indholdsstrukturen. Rækkefølgen for tilføjelsen af Language Copy og Live Copy kunne se sådan ud:

  • Live Copy baseret på region
    • Language Copy baseret på sprogene i regionen
      • Live Copy baseret på lande med specifikke sprog i regionen

Relevans for målgruppen

Som du nok har bemærket, er de tre ovenstående overvejelser baseret på strukturen i din organisation. Det kan være udmærket at tage udgangspunkt i organisationsstruktur, men der er nogle ikke-strukturelle faktorer, der også bør tages i betragtning, såsom din målgruppes behov. Lad os vende tilbage til vores tidligere eksempel: Bilfirmaet, vi nævnte før, har flere filialer, men de sælger kun online eller i en enkeltstående detailbutik. Disse filialers placeringer vil ikke være relevante for det indhold, de reklamerer for, og derfor giver det ikke mening at basere deres hjemmeside omkring den struktur.

Indholdsteams

Det sidste, der skal overvejes, vedrører roller og ansvarsområder for de indholdsansvarlige eller webmasterens teams. I en global virksomhed administreres hjemmesideindhold ofte på regionalt plan af forskellige teams. Hvis der findes en Live Copy mellem flere regioner, er det i dette tilfælde muligvis ikke ønskeligt, at en indholdsadministrator i region A kan udrulle ændringer i indhold til hjemmesiden for region B. Det ville være meget bedre at vælge en Language Copy i dette scenarie. For mindre virksomheder eller virksomheder målrettet mod færre kundesegmenter (produkt, sprog eller andet) har et enkelt team bestående af forfattere normalt ansvaret for alle hjemmesider, og det bør forventes, at ændringer udrulles automatisk mellem live-kopier.

Konklusion

I dette indlæg har vi givet et indblik i de forskellige faktorer, der skal overvejes, når der skal vælges mellem brugen af Language Copy eller Live Copy til administration af indholdet på flersprogede hjemmesider med Adobe CMS. Forhåbentligt er det fremgået, at der ikke er et design, der passer på alle, og at der findes forskellige muligheder, når du bruger Live Copy og Language Copy i AEM.  Jeg tror, at disse tips vil hjælpe dig, når du skal træffe afgørelse om indholdsstrukturen for din organisations digitale tilstedeværelse.


date icon11. august 2022     tag iconOversættelse

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

relaterede artikler