Tre vigtige spørgsmål om multimedielokalisering

Gode råd fra vores eksperter i multimedielokalisering om, hvordan du kan lokalisere videoindhold.

date icon9. juli 2022     tag iconMultimedier

Hvordan kan virksomheder bedst introducere et produkt eller en service på et nyt målmarked? Hvordan kan de oplyse om produktet eller tjenesten, og hvordan de(t) virker? Svaret på disse udfordringer er ofte "ved hjælp af video". Video er et af de mest trendy og mest engagerende indholdsformater.

Men hvordan kan videoindhold bruges, når du går efter et internationalt publikum? Hvordan udarbejder man en strategi til flersproget videoindhold? Svaret er helt enkelt videolokalisering. Er det nyt for dig? Frygt ej! Vi har samlet råd fra vores interne eksperter i multimedielokalisering, der hjælper dig med, hvordan du kan lokalisere videoer og andet medieindhold.

Hvordan gør man videolokalisering effektiv?

Formålet med at lokalisere videoer er at nå ud til den tiltænkte målgruppe. God lokalisering inddrager målgruppens sprog, kultur og andre interesser.

En lokaliseret video er derfor ligeså nyttig for den nye målgruppe, som den originale video var for sin egen målgruppe. Videoen formidler det samme budskab om virksomheden og produktet, men til en ny målgruppe. 

Effektiv videolokalisering inkluderer også video-SEO, hvis videoen skal lægges ud på nettet. En vellykket lokaliseret video skal være let at finde – formålet med den er trods alt at hjælpe brugerne.

Synligheden på et nyt marked måles i, hvor genkendelig virksomheden, produktet eller tjenesten er. Jo mere synlig videoen er, jo flere ser den, og det giver virksomheden mulighed for at overbevise kundeemnerne om sine produkter eller tjenester.

Råd fra en professionel: Lokalisering af én video har vist sig mere effektiv, billigere og hurtigere end at producere en helt ny video til hvert sprog.

Hvad er forskellen mellem at internationalisere og lokalisere multimedieindhold?

Ideelt skal lokalisering tages med i overvejelserne, inden produktionen af multimedieindholdet påbegyndes.

Internationalisering bør allerede være med i overvejelserne, når manuskriptet forfattes. Ved internationalisering tages der hensyn til forskellige kulturers og sprogs krav inden produktionsfasen.

Læs mere om løsninger til oversættelse af audiovisuelt indhold, der passer til dine specifikke behov.

Hvordan forløber et typisk projekt for lokalisering af multimedieindhold?

1. Forproduktion og videoanalyse

Når du lokaliserer en redigeret video, skal videoen først analyseres, og alle nødvendige materialer til lokaliseringen skal indsamles, f.eks. tale og lyd, undertekster og billedtekster, samt visuelle elementer som billeder af personer, regionale/kulturelle referencer mv. 

Jo bedre planlægning af dit videolokaliseringsprojekt er, jo lettere bliver de senere faser.

Fastlæggelse af målgruppe og nøglebudskab er afgørende, når man planlægger et videoprojekt: Hvem er målgruppen for det ønskede budskab? Hvordan skal budskabet kommunikeres? Når idégrundlaget er defineret, er det bedst at lave en kort synopsis af videoens indhold.

Derefter kan du begynde at arbejde på drejebogen: Her gås i detaljer med videoens indhold og begivenheder samt dialog eller fortællerens tekst.

I denne fase kan man stadig justere på forudsætningerne for lokaliseringen. Sted, indhold, fortællingens varighed, synlige tekster i videoen og fortællerens tilstedeværelse er blandt de faktorer, der kan bruges til at understøtte lokaliseringen.

2. Oversættelse og lokalisering af tekster

Teksten samles i en separat fil, så den nemt kan oversættes til et nyt målsprog.  Hvis videoen eksempelvis indeholder et interview, er der behov for en oversætter, som kan tage sig af det audiovisuelle indhold. Denne type oversættere kan spotte vigtige detaljer og ved, hvad der kan udelades uden at gå på kompromis med meningen.

Behovet for lokalisering opdages ofte først, når den originale video er færdig. Der kan gå lang tid fra færdiggørelsen af videoen, til man indser behovet for at lokalisere den. Heldigvis er lokalisering stadig mulig, selvom den originale uredigerede video er forsvundet ud i cyberspace. Det er med andre ord også muligt at lokalisere videoer, der allerede er publiceret.

3. Produktion af voiceover

Når videoen er blevet oversat, kan der i lokaliseringsfasen være brug for at inkludere en fortæller, hvis videoen skal akkompagneres af voiceover eller eftersynkroniseres.

For at sikre sig at budskabet er tydeligt og forståeligt, bør fortælleren være indfødt. Personer, der taler det givne sprog som sit modersmål, har en naturlig beherskelse af betoninger og nuancer, hvilket mindsker risikoen for fejlfortolkning.

4. Tilføjelse af undertekster, eftersynkronisering eller voiceover

Videoer lokaliseres oftest ved hjælp af undertekster, der kan føjes til videoen umiddelbart efter, den er blevet oversat.

Undertekster er ofte også den mest omkostningseffektive løsning. Der er færre mellemfaser, og undertekster er nemmere at redigere. Opstår der behov for at redigere den lokaliserede tekst, mens der arbejdes med den nye version, kræver det mindre arbejde at redigere undertekster end et stemmespor. Optaget tale kan normalt ikke redigeres, men kræver en ny optagelse.

Når den oversatte tekst lægges på videoen som undertekster, er der ikke behov for yderligere redigering.

Illustrationer, animationer, musik eller lyd kan også tilføjes for at forstærke budskabet. Derudover kan man fjerne elementer, som virksomheden ikke ønsker at inkludere i den lokaliserede video. Det kan dreje sig om billeder eller tekster, der kan betragtes som stødende i en anden kultur.


date icon9. juli 2022     tag iconMultimedier

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

relaterede artikler