Kendetegn ved teknisk oversættelse

Inden for oversættelsesfaget skelner vi typisk mellem tekniske og litterære oversættelser på en lidt lemfældig, men ikke helt forkert måde. Men hvad omfatter "teknisk oversættelse" helt nøjagtig? Inden for oversættelse refererer ordet "teknisk" generelt til alle områder, hvor der bruges en særlig terminologi, stil og måske endda en branchespecifik jargon. I modsætning til litterær oversættelse kræver teknisk oversættelse ikke rigtig kreativitet, men nøjagtighed er helt afgørende.

Hvad kendetegner teknisk oversættelse?

For det første kan teknisk oversættelse deles yderligere op i underkategorier, f.eks. juridisk oversættelse, medicinsk oversættelse, oversættelser inden for finans- og bankverdenen, patentoversættelse, luftfart mv.

Alle disse områder betragtes som "tekniske", fordi de kræver, at oversætteren har en vis viden om området.

Forestil dig at skulle oversætte en juridisk tekst uden at vide, hvad en kontrakt er, hvad en paragraf er, og hvad konsekvenserne kan blive! Det samme gælder i medicinalsektoren, som kræver en dybdegående viden om biologi, særligt om den menneskelige krop og dens funktioner.

Terminologi: nøglen til teknisk oversættelse

Ordvalget er generelt specifikt for sektoren og skal være helt nøjagtigt. "Tæt nok på" er ikke godt nok: Dette kan føre til betydningsfejl og tvetydigheder i fortolkningen, som ikke må ske i inden for medicin eller i en juridisk kontekst. En fejl kan have alvorlige følger. Det er f.eks. nemt at forestille sig de forfærdelige konsekvenser ved en dårlig oversættelse af en instruktionsmanual til et medicinsk instrument eller en kontrakt mellem to store virksomheder.

Juridiske oversættelser er der derudover endnu mere komplekse pga. forskelle mellem fransk, engelsk, tysk og spansk lovgivning. Dette gør viden om disse forskelle og evnen til at tilpasse visse elementer helt afgørende, så dokumenterne er i overensstemmelse med det juridiske system i det relevante land. I EU skal en oversætter både kende til landenes lovgivning og til EU's lovgivning.

Det betyder dog ikke, at man skal studere jura eller medicin i ti år for at kunne oversætte inden for disse områder. I modsætning til hvad du tror, er det ikke mere effektivt at bede en læge eller advokat om at oversætte en tekst inden for deres område, fordi oversættelse et fag for sig, som kræver grundig sproglig viden samt andre færdigheder, som andre fagområder muligvis ikke besidder.

Takket være internettet er der nu mange websteder, leksika og ordbøger tilgængelige for oversættere, der giver dem mulighed for hurtigt at tilegne sig den grundlæggende viden om et emne og studere et område selv med henblik på at blive specialister.

Som med mange andre professioner er det i praksis, at man kan vurdere, om en teknisk oversætter er god eller ej. Under alle omstændigheder skal en teknisk oversættelse udføres af en professionel oversætter, som er specialiseret inden for det relevante område. Det er nøglen til en vellykket teknisk oversættelse.

Kontakt os for at drøfte dine behov for oversættelse

Relaterede artikler