De bedste eksempler på brugen af maskinoversættelse

Virksomheder har en bred vifte af oversættelsesbehov. Til nogle oversættelser, for eksempel indhold, der er målrettet kunder, er kvalitet den højeste prioritet, men til andre, for eksempel intern kommunikation eller chatbots, er hurtig levering det vigtigste.

date icon9. november 2022     tag iconOversættelse

Hvad nu hvis vi fortalte dig, at der findes en løsning, der gør flersproget kommunikation og informationsdeling nemmere, selv når der ligger en stor mængde indhold til oversættelse? Bliv klogere på, hvad maskinoversættelsesservices egentlig indebærer.

Hvad betyder maskinoversættelse?

Ved maskinoversættelse bliver tekster automatisk oversat med computersoftware uden direkte menneskelig indblanding. Oversættelsesmaskinerne trænes med oversættelser lavet af menneskelige oversættere. Den ubetinget største styrke ved maskinoversættelse er, at det er hurtigt. Kunden kan få de oversættelser, de har brug for, på få minutter.

Styrken ved menneskelige oversættere er til stadighed kvaliteten af oversættelsen. Oversættelsesmaskiner kan kun producere den samme kvalitet som en menneskelig oversætter for et lille udvalg af teksttyper.

Hvornår er det velegnet at bruge maskinoversættelse?

I dag er maskinoversættelse mest velegnet til scenarier, hvor en tekst skal formidles på en forståelig måde på andre sprog. Oversættelsens sprogbrug er ikke nødvendigvis fejlfri eller 100 % logisk, men den er forståelig. Ordstillingen kan være lidt mærkelig, og enkelte ord kan være blevet erstattet af synonymer.

Oversættelsen af ordet "manage" kan på dansk oversættes til eksempelvis "lede", "styre", "håndtere", "forvalte", "tumle", "formå", "magte", "klare" eller "varetage" alt efter konteksten. Men en læser med almindelige sprogfærdigheder kan forstå, hvad teksten prøver at udtrykke.

På nuværende tidspunkt kan maskinoversættelse godt bruges til intern virksomhedskommunikation og informationsdeling, der ikke skal offentliggøres. Det gælder især, når indholdet af teksten skal overføres hurtigt, men ikke distribueres til et stort publikum. Det er også vigtigt, at alle parter er opmærksomme på, om der er brugt maskinoversættelse eller ej.

Hvor sikkert er maskinoversat indhold?

Datasikkerhed kommer ofte på tale, når man diskuterer maskinoversættelse. En oversættelsesmaskine dedikeret til virksomhedens brug opfylder alle kravene med hensyn til datasikkerhed. I praksis overføres materialet, der skal oversættes, i krypteret form mellem kunden og maskinoversættelsessystemet.

Det oversatte materiale forbliver kun i oversættelsesmaskinens hukommelse i kort tid, og det bruges ikke til andre formål. På denne måde kan selv tekster, der indeholder forretningshemmeligheder, oversættes ved hjælp af maskinoversættelse.

Med gratis, offentligt tilgængelige maskinoversættelsestjenester er der risiko for, at den oversatte tekst forbliver i oversættelsesmaskinens hukommelse. Ofte forbeholder den part, der tilbyder en gratis oversættelsestjeneste, sig retten til at bruge det oversatte materiale.

I hvilke situationer er det bedst at anvende maskinoversættelse?

Maskinoversættelse kan anvendes i en lang række forskellige situationer. Nedenfor gennemgår vi nogle scenarier, hvor maskinoversættelse kan hjælpe dig med hurtigt og overkommeligt at få oversat indhold på de sprog, du har brug for.

1. Interne e-mails og anden skriftlig intern kommunikation

Maskinoversættelse kan hjælpe i situationer, hvor hastighed er den vigtigste faktor. Du får maskinoversættelsen i hånden næsten med det samme. Det er også en stor fordel, at maskinoversættelse kan bruges til nemt at oversætte tekster, som ellers slet ikke ville blive oversat, for eksempel e-mailbeskeder.

Hvis en virksomhed opererer i flere lande eller endda på flere kontinenter, bliver kommunikationen sværere at styre. Medarbejdernes sprogkundskaber kan variere meget. Selvom engelsk blev valgt som virksomhedens officielle sprog, er det måske ikke alle, der kan bruge det – i hvert fald ikke altid godt nok. Mange mennesker ville nok foretrække kommunikation på deres modersmål, og det ville mindske tvetydigheden. Dette er dog næsten umuligt, hvis en virksomhed er aktiv i hele verden.

Maskinoversættelse kan hjælpe med at mindske eller endda fjerne sprogbarrieren i flersproget kommunikation. En oversættelse af teksten kan opnås hurtigt og i en form, der gør det muligt for modtagerne at forstå budskabets kerneindhold.

Maskinoversættelse kan være særlig vigtig i tilfælde, hvor et akut problem skal kommunikeres til et stort antal mennesker. Det kan eksempelvis være vigtigt hurtigt at meddele om en produktionsforstyrrelse hurtigt, så de relevante personer hurtigt og effektivt kan reagere på problemet. I sådan en situation kan enten modtageren eller afsenderen hurtigt og nemt oversætte den oprindelige besked ved hjælp af maskinoversættelse til sit eget sprog.

Og hvis du er bekymret for potentielle fejl i maskinoversat indhold, kan vi afsløre, at kvaliteten af maskinoversættelse er nået langt, siden det kom frem..

2.Teknisk dokumentation og produktvejledninger

Virksomheder, der opererer i forskellige brancher, kan akkumulere betydelige mængder dokumentation om produkter, tjenester og driftsmodeller. Ofte er denne form for teknisk indhold struktureret og genudgivet i flere formater og via diverse kanaler.

Teknisk oversættelse er faktisk det perfekte eksempel på brug af maskinoversættelse: Selvom tekniske manualer og anden produktdokumentation normalt indeholder en stor mængde tekst, der skal oversættes, kan indholdet, der typisk er opdelt i korte segmenter, oversættes uafhængigt, hver gang der er en opdatering. Hvis det samme segment bruges til forskellige materialer, vil den samme oversættelse ligeledes blive brugt hver gang ved at kombinere maskinoversættelse med en oversættelseshukommelse (medmindre oversættelsen er ændret eller rettet i oversættelseshukommelsen).

Du kan selv se, hvordan maskinoversættelse fungerer for produktionsvirksomheder i vores succeshistorie med en global leder inden for fremstilling af gaffeltrucks og håndteringsplatforme.

3. Tekster med kort livscyklus

Et godt eksempel på tekster med kort livscyklus er tekster i netbutikkernes produktanmeldelser. Når en netbutik opererer i flere lande, kan brug af maskinoversættelse til at oversætte anmeldelser være en glimrende måde at betjene kunder på. Her hjælper maskinoversættelse kunderne med deres købsbeslutninger.

Maskinoversættelsessystemer integreret i en netbutik bruges ofte i rejsebranchens onlinetjenester og netbutikker med forbrugerprodukter. Anmeldelserne oversættes typisk til sproget i kundens webbrowser.

Når netbutikkens produktkatalog er omfattende, er maskinoversættelse også ret almindeligt brugt til at oversætte produktinformation. I disse tilfælde er det en god idé at klassificere produkter efter, hvor vigtige de er, så der kan tilføjes menneskelig kvalitetssikring i forbindelse med oversættelserne af de vigtigste produkter, hvis det er nødvendigt.

Maskinoversættelsessystemer integreres almindeligvis også i platform til samarbejde og sociale medier, hvor brugernes indlæg kan oversættes til læserens eget sprog med et enkelt klik.

Efterredigering af maskinoversættelse giver bedre kvalitet

Den oversættelseskvalitet, der produceres ved maskinoversættelse, er i mange situationer ikke tilstrækkelig i sig selv. Hvis der eksempelvis indgår humor eller følelser i indholdet (f.eks. marketingindhold), eller dets nøjagtighed er afgørende for folks sikkerhed, anbefaler vi efterredigeret maskinoversættelse eller traditionel oversættelse udført af en professionel oversætter.

I oversættelsesprocessen med efterredigering bliver kildematerialet først oversat til målsproget med maskinoversættelse, hvorefter en menneskelig redigeringsekspert gennemgår og retter oversættelsen til for at sikre, at den er helt korrekt, og at originalens mening stadig fornemmes i oversættelsen. Derudover kan slutresultatet af efterredigering bruges til at træne oversættelsesmaskinen til yderligere at forbedre dens fremtidige output.

En af fordelene ved denne proces er leveringstiden – den er ofte kortere end ved oversættelse udført helt og holdent af en menneskelig oversætter fra start til slut. Den kortere tidsplan kræver dog, at det oprindelige output fra oversættelsesmaskinen er af tilstrækkelig god kvalitet.

Et godt eksempel på træning af en oversættelsesmaskine er en situation, hvor der igen og igen opstår en fejl i de oversættelser, som maskinen producerer, for eksempel de engelske navne på ugedage skrevet med små bogstaver. Sådanne systematiske fejl kan nemt rettes ved at træne oversættelsesmaskinen yderligere.

Det anbefales stadig at bruge menneskelige oversættere til at oversætte materialer, der skal præsenteres for brugere, markedsføringsmateriale og andre offentlige dokumenter. En menneskelig professionel oversætter kan bidrage med dybere betydninger og ønskede nuancer i teksten. Kun et menneske kan for eksempel fortolke betydningen af lagene i en journalistisk eller litterær tekst. Maskinoversættelse erstatter ikke fuldt ud menneskelige oversættere, men den kan hjælpe mennesker med at få oversat tekster, som ellers sandsynligvis slet ikke ville blive oversat.Opsummering

Som vi har sagt fra starten, er maskinoversættelse ikke nødvendigvis den rigtige form til alle indholdstyper. Når der hurtigt skal bruges en forståelig, anvendelig og revideret tekst, kan kombinationen af maskinoversættelse og efterredigering være det rigtige valg. Hvis der er brug for den bedste oversættelseskvalitet, eller teksttypen er for kompleks for en maskinoversættelsesmaskine, så er menneskelige oversætteres sprogkundskaber den eneste løsning.


date icon9. november 2022     tag iconOversættelse

Brug af maskinoversættelse: Lær af en af de største detailkæder

Læs mere

relaterede artikler