Transskribering og referater

For at skrive mødereferater er det nødvendigt at have en reel forståelse for, hvad der bliver sagt. Derudover kræver det fuld fokus på opgaven med at tage notater, hvilket sjældent kan forenes med aktiv deltagelse i mødet.

 

Hvis et mødereferat skal fungere efter hensigten, skal det sendes ud straks efter mødet. Skal vi ikke lave mødereferater for dig?

Ubiqus Portal Er du allerede kunde? Du er velkommen i Kunderummet

Skal vi lave mødereferater for dig?

Fordelene ved at lade et professionelt bureau stå for dine referater

Stort udbud af services

Vi tilbyder en lang række forskellige services, så det endelige dokument opfylder alle dine krav, hvad angår volumen og stil. Alt afhængigt af dine behov kan vi anbefale: 

  • Verbatim transskribering 
  • Ren transskribering 
  • Standard referat 
  • Kort sammenfatning 
  • Mødereferat 

Fysisk tilstedeværelse, virtuelt eller ud fra optagelser

Vores notetagere kan producere referater og sammenfatninger, uanset hvordan dit møde er organiseret – de kan arbejde med fysisk tilstedeværelse, virtuel deltagelse eller ud fra dine optagelser.

Deadlines, der passer dig

Vi ved, at din deadline for et referat spiller en vigtig rolle i tilrettelæggelsen af dit møde. Derfor tilpasser vi os dine behov ved at opfylde dine krav om leveringstider.  

Send dine optagelser og upload dine notater

En sikker platform for alle dine projekter

Alle events og møder fortjener en sammenfatning

Hvornår skal der tages referat eller skrives en sammenfatning? 

Den tid, du bruger på møder, må ikke være spildt. Derfor er det vigtigt at kunne referere til det, der blev drøftet på mødet, og udnytte konklusioner fra et tidligere møde på efterfølgende møder eller sociale medier. 

Den tid, der investeres i at forberede et event (f.eks. et seminar, en kongres eller en pressekonference), er begrundelse nok i sig selv til at konvertere indholdet til et skriftligt dokument, så du kan holde eventet i live ved at sende referater eller sammenfatninger til deltagerne eller pressen eller offentliggøre vigtige pointer på din hjemmeside. 

Ubiqus er nu Acolad

Hvorfor bør jeg lade Acolad lave referater for mig?

Professionelle notetagere

Vores team bestående af notetagere, som i gennemsnit har 9 års erfaring. Andre fordele omfatter:

  • Tilgængelighed i alle lande
  • Notetagere har eksamener fra de bedste universiteter og er efteruddannet i vores metoder 
  • Neutralitet, fortrolighed og diskretion

Flersprogede dokumenter

Selvom vi primært skriver på engelsk, udfører vores notetagere jævnligt opgaver på andre sprog. Alt afhængigt af kundens behov kan vores notetagere udarbejde dokumenter på fransk eller engelsk eller endda producere et tosproget dokument. Vi kan også oversætte dit dokument til andre sprog, hvis det er nødvendigt.

Neutrale og upartiske notetagere

Selvom vores notetagere lytter aktivt under hele dit møde, udviser de fuld diskretion. De er neutrale og upartiske i såvel adfærd som i udarbejdelsen af dit dokument.

ISO 9001:2015-certificering

Med tanke på kundernes tilfredshed og vores konstante bestræbelser på at forbedre vores kvalitet indledte vi i 2017 processen med at få vores services ISO 9001:2015-certificeret. Når alle afdelinger skal involveres, er det en langsigtet proces at blive certificeret. Certificering gives udelukkende til virksomheder med effektive og dokumenterede protokoller til kvalitetssikring, der anvendes til løbende forbedringer og kundekommunikation.

Træk det bedste ud af dine møder

Send os en kort beskrivelse af dine ønsker, eller book en gratis snak med vores eksperter.

Ofte stillede spørgsmål

Er transskribering og referater nyt for dig? Vi kan hjælpe dig med at blive klogere på det hele 

Klik her for at oprette forbindelse til den sikre platform, hvor du kan uploade dine noter og downloade dine dokumenter:

  • Hvis du er kunde fra EU: www.ubiqus.net 
  • Hvis du er kunde fra USA/Canada: www.portal.ubiqus.com

Verbatim transskribering er en ordret gengivelse af talt indhold. Alle hørbare ytringer nedfældes, herunder "øh". Egennavne, der ikke har en umiddelbare stavemåde, staves og noteres "[fonetisk]". Uforståelige segmenter nedfældes som " - - " eller [ikke hørbart]. Den verbatime transskribering nedfælder alt, der bliver sagt, præcis som det siges, og der redigeres kun ganske lidt.  Resultatet er en omfattende beretning fra dit møde.

Klik her for at se et eksempel på verbatim transskribering 

Den rene transskribering er en renere verbatim transskribering. Her udelades al unødvendig tøven, gentagelser, pauser og grammatiske fejl, der er almindelige i tale. Udeladelsen af unødvendig tale forbedrer læsbarheden af det endelige dokument, hvilket gør det egnet til at blive offentliggjort som en detaljeret optegnelse over forløbet.

Klik her for at se et eksempel på ren transskribering  

I et standard referat er de fleste sekundære oplysninger udeladt fra teksten. Der lægges vægt på at fremhæve talerens primære pointer. Oplysninger, der ikke er centrale for talerens primære pointer (sidebemærkninger, forvildelse ud ad en tangent, overflødige illustrative eksempler osv.) udelades.

Klik her for at se et eksempel på et standard referat  

I den korte sammenfatning fjernes alle sekundære oplysninger, så kun de primære pointer og de mest markante oplysninger står tilbage. Kunder kan på forhånd pege på de problemstillinger og temaer, der er vigtigst, så disse fremhæves i dokumentet.

Klik her for at se et eksempel på en kort sammenfatning

I mødereferatet bevares kun de vigtigste oplysninger fra talerens budskab. Alle andre oplysninger udelades, så det endelige resultatet giver et tydeligt overblik over mødets indhold og konklusioner.

Klik her for at se et eksempel på et mødereferat 

Søger du en professionel notetager, som kan arbejde på stedet, eller én, som kan forvandle skrevet tekst til et digitalt format? Tøv ikke med at kontakte os!