Hvordan oversætter man en app, og hvorfor er det vigtigt?

Alle taler om internationale apps, der bør gøres tilgængelige for så mange som muligt. Dette rejser en interessant diskussion om apps tilgængelighed og indhold på flere sprog.

date iconOpdateret 24. 2023     tag iconOversættelse

Derfor er det vigtigt at lokalisere apps

Hvis du ønsker at få succes med en app, er det vigtigt, at den er tilgængelig på forskellige sprog. Ved at oversætte indholdet af din app og din brugergrænseflade kan du opnå større synlighed (og højere rangering) i appbutikken, eftersom der er mindre konkurrence om lokale søgeord, og du vil som konsekvens heraf formentligt opleve at få flere downloads.

Men hvad skal du være opmærksom på, når du oversætter din app? Vi har talt med Frederik Vollert, som er medstifter af Phrase og arbejder sammen med Acolad om integration af oversættelsesteknologi.

"Tidligere blev brugeroplevelsen ofte inddraget i slutningen af appens lokaliseringsproces. Nu bliver den normalt integreret allerede, mens appen udvikles. Agile metoder kræver en høj grad af synkronisering mellem produktdesign, tekstforfatning, oversættelse og udvikling i moderne softwareudviklingsteams."

Ordet "lokaliseringkan have to forskellige betydninger, alt efter om det refererer til mobilapps eller webapplikationer:

 1. Geolokalisering: Det sted, en enhed eller et tilfældigt mål befinder sig.
 2. Lokalisering i form af tilpasning af indhold til lokalt sprog og lokale kulturforhold. Lokalisering, i modsætning til almindelig oversættelse, indarbejder også designelementer og kulturelle referencer.

Ulemperne ved dårlig UX i flersprogede apps

Hvis man ikke har forstand på UX (brugeroplevelse), kan man hurtigt komme til at tro, at det kun er relevant for markedets ledende apps og hjemmesider, der ikke ved, hvordan de ellers skal forbedre deres produkt. Men lokalisering af apps viser dog tydeligt den effekt, som dårlig UX kan have. Dårlig UX betyder i denne henseende enten ingen oversættelse eller ukorrekt oversættelse.

 1. Manglende synlighed
  Hvis din app kun findes på engelsk, fratager du formentligt dig selv muligheden for at blive vist i de franske, spanske, tyske, italienske osv. appbutikker. Mindre synlighed er lig med færre downloads.
 2. Lav brugeraccept
  Utilfredse brugere vil måske holde op med at bruge appen eller helt slette den. Det gælder især finansielle apps eller apps med integrerede køb. Selvom en beskrivelse, der udelukkende er skrevet på engelsk, ofte ikke skræmmer brugerne væk, kan du risikere, at de mister tålmodigheden, hvis deres bankkonti skal administreres af en app med et fremmed sprog og en fremmed valuta. Dette er især vigtigt, hvis brugere skal foretage betalinger med appen, eller hvis de gerne vil vide mere om lokale datasikkerhedspolitikker.
 3. Dårlige anmeldelser
  Udbydere af apps kan risikere at få dårligere anmeldelser end nødvendigt, hvis indholdet kun er tilgængeligt på det lokale sprog. Og det kan true appens overlevelse, eftersom positive anmeldelser er afgørende for at få en god placering i appbutikken.

Læs med her for at blive klogere på den bedste metode til at oversætte apps

Den første udfordring ved oversættelse af apps er projektledelse og proceskoordinering. Men der er mere. "Du skal også tage de kulturelle komponenter i betragtning," fortsætter Vollert.  "Produkter, services og apps fungerer forskelligt i forskellige kulturer. Det kan være nødvendigt at tilpasse visuelle markører og design, og selvfølgelig er en brugergrænseflade, der føles lokal, afgørende for at få succes på markedet."

Fra en UX-synsvinkel fornemmes det måske, at langt de fleste elementer i stigende grad standardiseres på det internationale marked, men læseretning, farvesymboler, referencer eller eksterne links er stadig forskellige fra land til land. Det er parametre, der skal vurderes allerede i designfasen.

Et andet aspekt af lokalisering af apps er lidt nemmere at rette til: de forskellige ordlængder på forskellige sprog. Vollert forklarer: "Mange ting kan gå galt på den tekniske side. Software er meget standardiseret, men alligevel brydes layoutet eller funktioner ofte op under lokaliseringen, for eksempel på grund af oversættelsen af navne på såkaldte pladsholdere eller opdeling af computerlæsbare formater."

Mange tekniske tekster er eksempelvis oprindeligt produceret på engelsk, men de er nogle gange 15-20 % længere på tysk, fransk eller italiensk. Udviklere kan anvende et responsivt design til knapper og tekstfelter, så appbrugere ikke ender med kun at se fragmenter af sætninger. Lokaliseringsløsninger tilbyder også installerede "stop" efter en vis sætningslængde under oversættelsen.

Oversætterne skal selvfølgelig orienteres om det, så de korte tekstformer bevares og stadig giver mening. Det andet scenarie, som Vollert beskrev, nemlig "opbrydning" af funktioner; kan forekomme, hvis parenteser eller HTML-tags ved en fejl bliver oversat, så ord og design blandes i stedet for at give bestemte kommandoer.

Din tjekliste til oversættelse af apps

Kort fortalt bør du være opmærksom på følgende tre aspekter, når din app skal lokaliseres:

1. Tænk internationalt: Inddrag alle teams fra begyndelsen (udviklere, produktejere, UX-designere, oversættelseseksperter), når du skal i gang med at designe appen. Det kan være freelancere eller professionelle bureauer, der har erfaring med lignende projekter.

2. Vær opmærksom på kulturelle karakteristika: Piktogrammer og farver skal kunne forstås, og forholdet mellem tekst og billede skal være passende. Databeskyttelseskrav eller eksterne faktorer kan også have indflydelse på designet, hvilket igen resulterer i, at yderligere sider skal oprettes eller tilpasses.

3. Integrer tekniske løsninger i lokaliseringen og oversættelsen af apps, for eksempel værktøjer til at begrænse antal tegn, automatisk registrere HTML-tags og forhåndsvise funktioner.

Under alle omstændigheder er det bedre at lokalisere for meget end for lidt. Vi oplever mange kunder, der får succes på markeder, som de i starten end ikke tænkte på. Det kan kun lykkes ved at internationalisere strategien og lokalisere appens indhold.


date iconOpdateret 24. 2023     tag iconOversættelse

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

relaterede artikler