Språktjänster för Frankrikes EU-ordförandeskap

Du har säkert hört talas om Frankrikes EU-ordförandeskap, men vet du vad det innebär? Här kommer några förklaringar.

Vad innebär ordförandeskapet?

Frankrikes EU-ordförandeskap, som inleddes den 1 januari 2022, är en sexmånadersperiod under vilken Frankrike tar över ledarskapet för Europeiska unionens råd. Vilka uppgifter innebär ordförandeskapet? Att organisera och agera ordförande för alla rådets möten, framför allt möten mellan ministrar inom ett visstaktivitetsområde, men även andra tekniska möten och konferenser. Syftet är att förstärka effekterna av unionens politik och samtidigt säkerställa nödvändiga kompromisser mellan de 27 medlemsstaterna.

För att kunna garantera en koherent politik och kontinuitet samarbetar Frankrike i en grupp om tre tillsammans med Sverige och Tjeckien, som kommer att ta över ordförandeskapet under andra halvåret 2022 respektive första halvåret 2023.

Den här trion har fastställt tre prioriteringar som återspeglar det franska ordförandeskapets motto: ”återhämtning, styrka och tillhörighet”. Prioriteringarna är:

  • ett mer självständigt Europa, med kapacitet att kontrollera sina gränser och agera till förmån för sina grannländers stabilitet och välstånd;
  • en ny europeisk tillväxtmodell, förenlig med den ekonomiska utvecklingen och våra klimatambitioner;
  • ett humant Europa som bryr sig om sina medborgare och bekämpar alla typer av diskriminering och våld.

Hur kan Acolad stödja aktörerna inom det franska EU-ordförandeskapet?

Inom ramen för den starkt rotade flerspråkigheten inom EU (som har 23 officiella språk), erbjuder Acolad med sin specialisering inom språktjänster sin kompetens till aktörerna inom det franska EU-ordförandeskapet 2022, precis på samma sätt som förra gången Frankrike var ordförande.

Med sin uppsättning av specifika verktyg och specialiserade team är Acolad en uppskattad kontakt för institutioner, samfund och andra organisatörer av evenemang som direkt eller indirekt deltar i organisationen av det franska ordförandeskapets möten.

Vilken kompetens erbjuder Acolad? Professionell expertis inom tolkning, transkribering och översättning, samt en omfattande erfarenhet av att hjälpa till med organisation av möten.

I år planeras fler än 400 möten i anslutning till ordförandeskapet, och vissa av dessa kommer med hänsyn till de hälsorelaterade omständigheterna att ske på distans. 

Om ett möte kräver att erfarna tolkar och redaktörer deltar under själva mötet för att översätta och transkribera deltagarnas ord, är de språkliga behoven många även under tiden fram till mötet i fråga (översättning av inbjudningar, PowerPoint-presentationer som ska distribueras under mötet etc.) och även efter mötet (skriva och översätta rapporter och sammandrag). Syftet är att få kommentarerna från mötet på pränt, dels för arkiveringsändamål, dels för att inkludera i den uppföljande kommunikationen.

Den kvalitet som Acolads team kan erbjuda i den här typen av uppdrag är avgörande för att alla faser kring ett möte ska gå smidigt, från förberedelsesteget till uppföljande kontakter.

Acolad kan hjälpa EU att se till att alla unionens medborgare förstår vad som sägs och får möjlighet att säga vad de tycker, utan onödiga språkbarriärer. Genom sammandraget av ett möte och översättningen av detta till de olika språken​görs mötesinnehållet tillgängligt för alla. Det gör det även möjligt för mötets organisatör att hedra sina talare och deltagare genom att tacka dem för deras närvaro.

Varför välja Acolad?

Acolad är en ledande aktör inom språktjänster i Frankrike. Koncernens team tillhandahåller regelbundet språktjänster för institutionella evenemang som detta, med deltagare som talar olika språk.

Under Frankrikes senaste EU-ordförandeskap 2008 samarbetade Acolad med många av de stora aktörer som organiserade möten i anslutning till ordförandeskapet.

Oavsett om det finns ett behov av språktjänster på plats, på distans (via videokonferens) eller baserat på inspelningar, kan Acolads medarbetare anpassa sig till situationen. Avslutningsvis är Acolad väl medvetna om hur viktigt det är att snabbt kunna skicka ut dokument relaterade till ett möte. Därför erbjuder koncernen oslagbara leveranstider, utan att det påverkar den höga kvaliteten på tjänsterna.

Tala om dina tolkningsbehov med våra experter

Relaterade artiklar