Sprogservices til Frankrigs formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Du har sikkert hørt om Frankrigs formandskab for Rådet for EU, men ved du, hvad det omfatter? Her er nogle forklaringer.

Hvad er PFUE?

PFUE (Presidency of France in the European Union), som begyndte d. 1. januar 2022, varer i 6 måneder, hvor Frankrig har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. Hvad er Frankrigs opgave? At organisere og lede alle møderne i Rådet, primært møder for ministre inden forspecifikke områder, samt andre tekniske møder og konferencer. Målet er at drive EU's politik fremad og sikre de nødvendige kompromiser mellem de 27 medlemslande.

For at garantere en kohærent politik og kontinuitet samarbejder Frankrig i en trio med Sverige og Tjekkiet, som efterfølger Frankrigs formandskab i hhv. anden halvdel af 2022 og første halvdel af 2023.

Trioen har defineret tre akser på baggrund af mottoet for dette formandskab: "genopretning, styrke og tilhørsforhold":

  • et mere selvstændigt Europa, der kan kontrollere sine grænser og hjælpe med at skabe stabilitet og vækst for sine naboer;
  • en ny europæisk vækstmodel, der forener økonomisk udvikling og ambitioner på klimaområdet;
  • et humant Europa, der er tættere på sine borgere og kæmper imod diskrimination og vold af enhver slags.

Hvordan kan Acolad hjælpe PFUE-aktørerne?

I forbindelse med de mange sprog, der tales i EU (som har 23 officielle sprog), tilbyder Acolad – en virksomhed med speciale i sprogservices – at hjælpe PFUE 2022-aktørerne, som Acolad også har gjort det under Frankrigs tidligere formandskab.

Takket være et sæt af dedikerede værktøjer og specialiserede teams er Acolad den foretrukne kontakt for institutioner, sammenslutninger og andre organisationer, der står for events, som enten direkte eller indirekte indvirker på organiseringen af PFUE-møder.

Hvilke kompetencer tilbydes? Professionel ekspertise i tolkning, transskribering og oversættelse samt omfattende erfaring med at hjælpe med at arrangere møder.

I år er der planlagt over 400 møder i Frankrig som en del af PFUE, og nogle af disse vil foregå online i lyset af sundhedssituationen. 

Hvis et møde kræver, at der er erfarne tolke og redaktører tilstede for at kunne oversætte og transskribere samtalen, er der også mange behov for lingvistisk hjælp før mødet (oversættelse af invitationer, PowerPoint-præsentationer, der distribueres til møderne osv.) og efter mødet (udarbejdelse af rapporter og resuméer). Målet er at have en skriftlig optegnelse af det, der blev sagt, både af arkiveringsformål, men også for den efterfølgende kommunikation.

Kvaliteten af det arbejde, Acolads teams udfører på disse områder, er en afgørende del af at få alle dele af et møde til at køre gnidningsfrit, lige fra forberedelse til efter mødet.

Acolad imødekommer EU's behov for, at alle borgerne kan forstå, hvad der bliver sagt, og udtrykke deres holdninger uden sprogbarrierer. Derfor gør resuméer af et møde og oversættelsen af møder til forskellige sprogdet muligt at gøre disse debatter tilgængelige for alle. Det er også en mulighed for det organiserende organ for at takke talerne og deltagerne for deres deltagelse.

Derfor skal du vælge Acolad

Acolad er et brancheførende bureau inden for sprogservices i Frankrig. Acolads teams dækker ofte institutionelle events af denne type, hvor der er deltagere med forskellige modersmål.

Under Frankrigs seneste formandskab i 2008 var Acolad samarbejdspartner for mange af dem, der organiserede PFUE-møderne.

Hvad end der er behov for sprogservices på den fysiske lokation, virtuelt (f.eks. videomøde) eller ud fra optagelser, kan Acolads udsendte tilpasse sig enhver situation. Endelig ved Acolad, at det er vigtigt, at mødedokumenter distribueres hurtigt, og tilbyder brancheførende leveringstider, uden at det påvirker kvaliteten af servicen.

Drøft dine behov for tolkning med vores eksperter

Relaterede artikler