Kielipalveluja Ranskan EU-puheenjohtajakaudelle

Olet ehkä kuullut Ranskan EU-puheenjohtajuudesta, mutta tiedätkö mitä se tarkoittaa käytännössä? Tässä hieman lisätietoa aiheesta.

Mikä on Ranskan EU-puheenjohtajakausi?

Ranskan tuorein EU-puheenjohtajakausi (Présidence française du Conseil de l’Union européenne, PFUE) alkoi 1. tammikuuta 2022. Maa johtaa puhetta Euroopan unionin neuvostossa kuuden kuukauden ajan. Puheenjohtajamaa järjestää kaikki neuvoston kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana. Tämä käsittää sekä eri alojenministeritapaamiset että muut tekniset kokoukset ja konferenssit. Tavoitteena on edistää unionin politiikkaa ja varmistaa tarvittava yhteisymmärrys 27 jäsenmaan välillä.

Johdonmukaisen politiikan ja jatkuvuuden varmistamiseksi Ranska tekee yhteistyötä Ruotsin ja Tšekin kanssa, jotka ottavat vetovastuun vuoden 2022 toisella puoliskolla ja vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Kolmikko on määritellyt kolme akselia, jotka heijastelevat Ranskan puheenjohtajakauden mottoa elpymisestä, vaikutusvallasta ja yhteenkuuluvuudesta:

  • vahvempi Eurooppa, joka pystyy huolehtimaan rajoistaan ja edistämään naapuriensa vakautta ja hyvinvointia
  • uusi eurooppalainen kasvumalli, joka sovittaa yhteen talouskasvun ja ilmastotavoitteet
  • inhimillinen Eurooppa, jonka kansalaiset tuntevat omakseen ja joka kamppailee kaikenlaista syrjintää ja väkivaltaa vastaan.

Miten Acolad voi tukea puheenjohtajakauden toimijoita?

Euroopan unionissa on 23 virallista kieltä, joten monikielisyys on kiinteä osa sen identiteettiä. Acolad tarjoaa laajaa kielipalveluosaamistaan puheenjohtajakauden toimijoiden käyttöön samalla tavalla kuin Ranskan edellisen puheenjohtajakauden aikana.

Tehokkaat työkalut ja erikoistuneet tiimit tekevät Acoladista instituutioiden, järjestöjen ja muiden suorien ja epäsuorien tapahtumajärjestäjien ykkösvalinnan, kun nämä järjestävät puheenjohtajakauden tapaamisia.

Acoladin asiantuntemus kattaa tulkkauksen, transkriptiot ja käännökset, minkä lisäksi sillä on paljon kokemusta kokousten järjestelyistä.

Ranskassa on tarkoitus järjestää tänä vuonna yli 400 puheenjohtajakauteen liittyvää tapaamista, joista osa järjestetään yleisen terveystilanteen vuoksi etänä. 

Paikan päälle tarvitaan tietysti tulkkeja ja editoreita kääntämään ja litteroimaan osallistujien puheet, mutta kielipalveluita tarvitaan myös ennen tapaamisia (esim. kutsujen ja PowerPoint-esitysten kääntämisen muodossa) ja niiden jälkeen (raporttien ja yhteenvetojen laatimiseen). Tavoitteena on kirjata osallistujien huomautukset muistiin sekä arkistointia että tapahtuman jatkoviestintää varten.

Acoladin laadukas työ näillä osa-alueilla vaikuttaa merkittävästi tapaamisten sujuvaan kulkuun aina valmisteluista tapahtumien jälkeiseen seurantaan.

Acolad vastaa Euroopan unionin tarpeeseen varmistaa, että kaikki kansalaiset ymmärtävät, mistä puhutaan, ja voivat ilmaista oman mielipiteensä ilman kielimuuria. Kokousten yhteenvetojen kääntäminen eri kielilleavaa kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Samalla se on järjestävälle taholle tapa osoittaa kunnioitusta puhujia ja osallistujia kohtaan ja kiittää heitä osallistumisesta.

Miksi Acolad?

Acolad on johtava kielipalvelujen tuottaja Ranskassa. Sen tiimit osallistuvat säännöllisesti tämänkaltaisten monikielisten tapahtumien järjestämiseen.

Ranskan edellisen puheenjohtajakauden aikana vuonna 2008 Acolad oli monien merkittävien tapaamisten järjestäjien kumppani.

Tarvittiinpa kielipalveluja sitten paikan päällä, etänä (videoyhteyden kautta) tai tallenteiden käsittelemistä varten, Acoladin ammattilaiset sopeutuvat kaikkiin tilanteisiin. Acolad tietää myös, kuinka tärkeää kokousasiakirjojen nopea jakelu on, ja tarjoaa lyömättömät toimitusajat ilman vaikutusta palveluiden laatuun.

Keskustele tulkkaustarpeistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit