Taaldiensten voor het Franse Voorzitterschap van de Europese Unie

Heb jij al gehoord van het Franse Voorzitterschap van de Europese Unie, maar weet jij niet precies wat dit inhoudt? Hier volgt wat uitleg.

Wat is PFUE?

Het PFUE (Presidency of France in the European Union) of het Franse voorzitterschap van de Europese Unie, dat aanving op 1 januari 2022, is een periode van zes maanden waarin Frankrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich neemt. Wat houdt deze missie in? Het organiseren en voorzitten van alle vergaderingen van de Raad, met name vergaderingen van ministers per activiteitendomein,alsook andere technische vergaderingen of conferenties. Het doel is om een drijvende kracht te vormen voor het beleid van de Unie en tegelijk te zorgen voor de noodzakelijke compromissen tussen de 27 lidstaten.

Om een samenhangend beleid en continuïteit te waarborgen, werkt Frankrijk in een trio samen met Zweden en de Tsjechische Republiek, die Frankrijk zullen opvolgen in respectievelijk de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023.

Dit trio heeft drie assen vastgelegd en deze weerspiegelen het motto van dit PFUE, namelijk "herstel, kracht en saamhorigheid":

  • een soevereiner Europa, dat haar grenzen kan controleren en handelt naar de stabiliteit en bloei van haar buren;
  • een nieuw Europees groeimodel, waarbij de economische ontwikkeling en klimaatambitie op elkaar afgestemd worden;
  • een menselijk Europa, dichter bij de burger en strijdend tegen alle vormen van discriminatie en geweld.

Hoe kan Acolad PFUE-actoren ondersteunen?

In een context van een sterk verankerde meertaligheid binnen de Europese Unie (die beschikt over 23 officiële talen), stelt Acolad, een gespecialiseerd bureau voor taalkundige diensten, zijn vaardigheden ter beschikking van de actoren van de PFUE 2022, net zoals bij het vorige Franse voorzitterschap.

Acolad beschikt over heel wat specifieke tools en deskundige teams en is daarom het contactpunt bij uitstek voor instellingen, verenigingen en andere bureaus voor eventcreatie die al dan niet direct betrokken zijn bij de organisatie van PFUE-vergaderingen.

Wat zijn de competenties? Professionele expertise op het gebied van tolken, transcriptie en vertaling, evenals uitgebreide ervaring in het ondersteunen van de organisatie van vergaderingen.

Dit jaar staan in Frankrijk meer dan 400 vergaderingen op het programma in het kader van PFUE. Een aantal hiervan zullen op afstand plaatsvinden door de gezondheidscontext. 

Indien een vergadering de aanwezigheid vereist van ervaren tolken en editors op de dag dat deze plaatsvindt, met het oog op de vertaling en transcriptie van de woorden van de sprekers, zijn er ook heel wat taalkundige behoeften vooraf (vertaling van uitnodigingen, PowerPoint-presentaties die gebruikt worden tijdens de vergaderingen, enz.) en achteraf (opstelling en vertaling van verslagen en samenvattingen). De doelstelling is om te beschikken over een schriftelijke registratie van de opmerkingen en dit niet alleen voor archiveringsdoeleinden, maar ook voor de communicatie na de vergaderingen.

De kwaliteit van het werk dat de Acolad-teams op deze domeinen uitvoeren, vormt een groot pluspunt voor het vlotte verloop van alle fasen van een vergadering: van de voorbereiding tot de uiteindelijke reikwijdte ervan.

Acolad beantwoordt aan de behoefte van de Europese Unie om te waarborgen dat alle burgers kunnen begrijpen wat er gezegd wordt en hun mening tot uitdrukking kunnen brengen zonder taalbarrières. De samenvatting van een vergadering en de vertaling ervan naar verschillende talenmaken het dan ook mogelijk om de debatten voor iedereen toegankelijk te maken. Hierdoor heeft de organiserende entiteit bovendien de mogelijkheid om de sprekers en deelnemers te eren door hen te bedanken voor hun aanwezigheid.

Waarom kiezen voor Acolad?

Acolad is een vooraanstaande speler op het gebied van taaldiensten in Frankrijk. Zijn teams verzorgen regelmatig dit soort institutionele evenementen met meertalige deelnemers.

Tijdens het laatste voorzitterschap van Frankrijk in 2008 was Acolad de partner van heel wat belangrijke spelers in het kader van de organisatie van PFUE-vergaderingen.

Het maakt niet uit of de taaldiensten ter plaatse, op afstand (via videoconference) of op basis van opnames verleend moeten worden, want de professionals van Acolad passen zich aan elke situatie aan. Tot slot is Acolad zich ervan bewust dat het van essentieel belang is om documenten die verband houden met een vergadering, snel te verspreiden. Acolad biedt dan ook onovertrefbare oplevertermijnen zonder dat de kwaliteit van zijn diensten verloren gaat.

Bespreek jouw tolkbehoeften met onze experts

Aanverwante artikelen