Fallstudie

Tolkuppdrag under Frankrikes EU-ordförandeskap – ett fransk-portugisiskt forum om jämställdhet

 

 

Ett forum är ett utrymme för samtal som hjälper dig att nå ut till ett stort antal människor. Genom symposier, möten och rundabordssamtal kan många ämnen behandlas och då är det viktigt att alla förstår de olika talarna. 

År 2022 tog Frankrike under en sexmånadersperiod över ordförandeskapet för EU. Sedan i januari har många stora evenemang organiserats för att diskutera olika problem som EU:s medlemsstater och unionen själv stött på, för att hitta lösningar på dessa.

Inom ramen för detta möttes den 9 och 10 mars 2022 – dagarna efterden internationella kvinnodagen – högt uppsatta personer från de franska och portugisiska kulturministerierna på universitetet i Angers för ett samtal om jämställdheten i samhället.

Ett tolkningsprojekt med flera olika utmaningar

För att uppmuntra samtal om detta viktiga samhällsproblem var det nödvändigt att se till att alla deltagare kunde uttrycka sina åsikter på sina egna språk och att alla i publiken förstod dem. Det var Institut Français, som ansvarar för Frankrikes kulturella verksamhet utomlands, som publicerade en anbudsinfordran för tolktjänster mellan franska, portugisiska och engelska, för att se till att diskussionen kunde fortlöpa utan friktion.

När Acolad i slutet av 2021 hade valts ut för att tillhandahålla dessa tjänster tog de vara på månaderna fram till evenemanget för att förbereda sig så mycket som möjligt och för att göra följande:

  • Sätta samman ett team bestående av sex erfarna tolkar inom de tre efterfrågade språkkombinationerna. Som specialister inom simultantolkning behövde de ha erfarenhet från olika europeiska evenemang och kunna tolka högt uppsatta politikers ord. Enligt Institut Français anvisningar skulle tolkarna för språkkombinationerna franska-portugisiska och engelska-portugisiska vara specialiserade på portugisiska från Portugal och inte brasiliansk portugisiska.
  • Förse tolkarna med förberedelsematerial – många resurser relaterade till ämnet i fråga skickades i förväg: färdigskrivna tal, videor, dagordningar med mera. Syftet var att ge tolkarna en solid förståelse av ämnet så att de kunde erbjuda en kvalitativ tolkning och ett flytande samtal under evenemanget.

Enastående tolktjänster och protokollföring – lösningar anpassade efter kundens behov

För att organisera ett projekt för simultantolkning krävs vissa resurser och specifik utrustning, däribland bås och mikrofoner samt hörlurar till publiken. I det här fallet tillhandahöll lokalen all utrustning.

För det här evenemanget sändes också varje talare med respektive tolkningar i en direktsändning online. Användarna av tolktjänsterna var därför inte bara de närvarande, utan även alla tittare som såg sändningen på nätet.

Under evenemangets tre dagar tillhandahölls tolkning för närmare 40 olika mötestalare, däribland tal, rundabordssamtal och cocktailmottagningar. Arbetet skedde i högt tempo och tolkarna bytte regelbundet av varandra för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.

Simultantolkning kräver en så hög koncentrationsnivå att tolkarna brukar byta av varandra var 20:e till 30:e minut. Enligt kunden var tolkarna mycket kompetenta och lyckades leverera en tjänst av högsta kvalitet.

Utöver expertis inom simultantolkning levererade Acolad även skriftliga tjänster under evenemanget. Dessa tjänster inkluderade en fullständig transkribering av samtalen samt en sammanfattning som alla deltagare kunde förstå, baserad på de inspelningar som gjordes under uppdraget.

Den här extra tjänsten – som inte beställdes av uppdragsgivaren – uppskattades högt av Institut Français, som direkt såg det mervärde den gav. Dessa anteckningar gör det förstås möjligt att arkivera en skriftlig dokumentation av forumet, men också att publicera utdrag från evenemanget inom Institut Français nätverk. Materialet utgör även en språngbräda inför nästa evenemang, ett liknande forum som ska hållas i Lissabon i oktober 2022, i anslutning till 50-årsjubileet av publiceringen av Nya portugisiska brev.

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter

Relaterade artiklar