Tapaustutkimus

PFUE-tulkkaustehtävä – Ranskalais-portugalilainen foorumi sukupuolten tasa-arvosta

 

 

Foorumi on keskustelutilaisuus, jonka kautta voidaan tavoittaa suuri määrä ihmisiä. Kollokvioissa, tapaamisissa tai pyöreän pöydän keskusteluissa voidaan käsitellä monenlaisia aiheita, ja eri puhujien on tultava hyvin ymmärretyiksi. 

Vuonna 2022 Ranska toimi kuuden kuukauden ajan Euroopan unionin puheenjohtajana. Tammikuusta alkaen maassa järjestettiin monia suuria tapahtumia, joissa keskusteltiin Euroopan unionin maita ja itse unionia koskettavista aiheista ja etsittiin ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

Yksi tällainen tapahtuma järjestettiin kansainvälisen naistenpäivän yhteydessä 9.–10. maaliskuuta 2022, kun Ranskan ja Portugalin kulttuuriministeriöiden edustajat kokoontuivat Angers’n yliopistoon keskustelemaan sukupuolten tasa-arvosta yhteiskunnassa.

Haastava tulkkausprojekti

Avoin keskustelu tärkeästä yhteiskunnallisesta aiheesta edellytti, että kaikki osallistujat saattoivat ilmaista itseään omalla kielellään ja tulla ymmärretyksi. Ranskalaista kulttuuria maailmalla edistävä Institut Français järjesti tarjouskilpailun ranskan, portugalin ja englannin tulkkauspalveluista, jotta keskusteluja voitaisiin käydä mahdollisimman sujuvasti.

Acolad valittiin tulkkauspalvelujen tuottajaksi loppuvuonna 2021, minkä jälkeen sillä oli muutama kuukausi aikaa valmistautua tapahtumaan mahdollisimman hyvin:

  • Kolmea kieliyhdistelmää varten muodostettiin kuuden kokeneen tulkin tiimi. Simultaanitulkkaukseen erikoistuneilla tulkeilla oli oltava kokemusta eurooppalaisista tapahtumista ja korkea-arvoisten poliitikkojen tulkkaamisesta. Asiakkaan ohjeiden mukaisesti ranska–portugali-kieliparin ja englanti–portugali-kieliparin tulkit olivat erikoistuneet Portugalissa puhuttavaan portugaliin (eivätkä brasilianportugaliin).
  • Tulkkeja autettiin valmistautumaan tehtävään toimittamalla taustamateriaalia: etukäteen valmistellut puheet, videoita, aikataulut jne. Tavoitteena oli antaa tulkeille runsaasti taustatietoa foorumin aiheista, jotta päivittäiset keskustelut voitaisiin tulkata mahdollisimman laadukkaasti.

Laadukkaat tulkkauspalvelut ja kokousmuistiinpanot asiakkaan tarpeiden mukaan

Simultaanitulkkausprojekteissa tarvitaan tietynlaisia resursseja ja erikoisvarusteita: tulkkauskoppeja, mikrofoneja, kuulokkeita ja niin edelleen. Tässä tapauksessa tapahtumapaikka järjesti kaikki tarvittavat varusteet.

Puheet ja niiden tulkkaukset lähetettiin myös suorana verkossa. Tulkkauksista pääsivät siis hyötymään sekä paikalla ollut yleisö että verkkolähetyksen katsojat.

Kolmipäiväisen tapahtuman aikana tulkkauspalveluja tuotettiin lähes 40 puhujalle puhetilaisuuksissa, ryhmäkeskusteluissa ja cocktail-tilaisuuksissa. Kiireisten päivien aikana tulkit vuorottelivat säännöllisesti, jotta voitiin varmistaa paras mahdollinen laatu.

Simultaanitulkkaus vaatii tarkkaa keskittymistä, joten tulkit tulkkaavat 20–30 minuuttia kerrallaan. Asiakkaan mukaan tulkit olivat erittäin taitavia ja tulkkaus laadukasta.

Simultaanitulkkauksen lisäksi Acolad tuotti tapahtumasta myös kirjallista materiaalia. Palvelu kattoi keskustelujen yksityiskohtaiset transkriptiot sekä tallenteista laaditun yhteenvedon kaikille foorumin osallistujille.

Tämä oli lisäpalvelu, joka ei sisältynyt alkuperäiseen tarjouspyyntöön mutta jonka lisäarvo kävi nopeasti selväksi Institut Français’lle. Transkriptioiden avulla foorumin keskustelut voidaan arkistoida, minkä lisäksi niistä voidaan julkaista otteita Institut Français’n verkostoissa. Näin voidaan myös lisätä kiinnostusta seuraavaan tapahtumaan, joka järjestetään Lissabonissa lokakuussa 2022. Samana vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Uusien portugalilaisten kirjeiden julkaisusta.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit