Casestudie

PFUE-tolkningsopgave – Franco-Portuguese Forum on Gender Equality

 

 

Et forum er et sted til samtale, hvor man kan komme i kontakt med et stort antal personer. Mange emner berøres via uformelle samtaler, til møder og debatter, og det er vigtigt, at de forskellige oplægsholdere bliver forstået. 

I 2022 overtog Frankrig formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union i en periode på seks måneder. Siden januar er der organiseret mange store begivenheder for at diskutere forskellige problemstillinger for landene i EU – og for unionen selv – for at finde løsninger.

Inden for disse rammer mødtes hovedembedsmændene fra det franske og det portugisiske kulturministerium den 9. og 10. marts 2022 umiddelbart efter Kvindernes Internationale Kampdag på Angers' universitet for at diskutere kønsligestilling i samfundet.

Et tolkningsprojekt med flere udfordringer

For at opfordre til debat om dette meget vigtige samfundsmæssige emne var det afgørende, at alle deltagere kunne udtrykke sig på deres modersmål og forstås af alle i publikum. Det var Institut Français, som er ansvarlig for Frankrigs udenlandske kulturprojekter, der sendte en anmodning ud om  tolkeservices på fransk, portugisisk og engelsk for at sikre, at debatten ville foregå gnidningsfrit.

Efter at være blevet valgt som leverandør af disse services i slutningen af 2021 brugte Acolad månederne op til eventet til at forberede sig og til at:

  • Samle et team på seks erfarne tolke i de tre sprogkombinationer. Personerne var specialister i simultantolkning og skulle have erfaring fra forskellige europæiske events og kunne udføre tolkning af højprofilerede politikere. Ifølge instituttets instruktioner var tolkene til kombinationerne fransk-portugisisk og engelsk-portugisisk specialiseret i portugisisk fra Portugal, ikke fra Brasilien.
  • Distribuere forberedelsesmateriale til tolkene, som fik tilsendt meget af dette materiale i forvejen: forberedte taler, videoer, tidsplaner osv. Målet var at give dem en god forståelse af emnet, så de kunne levere tolkning i høj kvalitet og fremme livlig diskussion på dagen.

Fremragende tolkeservices samt transskriptioner, løsninger, der er tilpasset kundernes behov

Organiseringen af et simultantolkningsprojekt kræver visse ressourcer og specifikt udstyr. Båse, mikrofoner, headset til publikum med mere. I dette tilfælde blev alt udstyr leveret af det sted, der afholdt eventet.

Derudover blev hver oplægsholders indlæg til dette event også vist live online sammen med tolkningen af dem. Brugerne af disse tolkeservices var derfor alle de tilstedeværende medlemmer, men også alle seerne, som så liveudsendelsen.

I løbet af de tre dage, som eventet varede, blev der udført tolkning for næsten 40 oplægsholdere under møderne, herunder taler, debatter og snak til receptioner. Da tempoet var højt, skiftede tolkene regelmæssigt med hinanden for at kunne levere den bedst mulige kvalitet.

Simultantolkning kræver så meget koncentration, at tolkene skifter roller hvert 20. eller 30. minut. Ifølge kunden var tolkene meget dygtige og kunne levere tolkning af fremragende kvalitet.

Foruden den glimrende simultantolkning leverede Acolad også dækning på skrift af eventet. Denne service omfattede en samlet transskription af diskussionerne samt et resumé, som alle deltagerne kunne forstå, ud fra optagelserne under eventet.

Denne yderligere service, som ikke var en del af den oprindelige anmodning, var meget værdsat af Institut Français, som så en stor værdi af dette arbejde. For disse dokumenter gør det muligt at have en skriftlig optegnelse af eventet til arkiveringsformål, men også til at publicere visse uddrag i Institut Français' netværk. De udgør også udgangspunktet for forventningerne til det næste event, et forum i samme format, der afholdes i Lissabon i oktober 2022 i 50-året for publiceringen af New Portuguese Letters.

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

Relaterede artikler