Fallstudie

Tolktjänster för domstolsförhandlingar – virtuella och hybrida

Se hur vi hjälpte en advokatbyrå göra det möjligt för sina klienter i USA att delta i förhandlingar på distans under coronaviruspandemin.

Acolads tolkningsplattform rönte stor framgång. Våra klienter berättade i utvärderingen av förhandlingen att allt varit klart och tydligt. För framtida virtuella rättsfall kommer vi definitivt att använda den här fjärrtolkningstjänsten igen.

Wouter Pors 
Advokat och partner hos Bird & Bird


Utmaningen

Covid-19 innebar ett skifte till fjärr- och hybridmiljöer. Under pandemin var virtuella förhandlingar ofta det enda möjliga alternativet. Även om personliga möten kommit tillbaka efter pandemin är virtuella möten och hybridmöten fortsatt inte bara ett värdefullt alternativ, i vissa sammanhang har de blivit det nya normala.   

När ett fall involverar parter i flera länder behöver man ofta kalla in specialiserade rättstolkar.

Tidigare kunde man tillhandahålla dessa tjänster på plats genom att installera ett tolkbås eller använda ett trådlöst headset. I en virtuell miljö eller hybridmiljö kan tolkningen ske smidigt tack vare högt utvecklad tolkningsteknik.


Lösningen

Till en domstolsförhandling i ett patentärende tillhandahöll Acolad fjärrtolkar, teknik och teknisk support. Kunderna i USA kunde delta i förhandlingen via Skype for Business och tala med sina advokater i realtid.

Varför Acolad?

 

Språktjänster av hög kvalitet

 • ISO-certifierad process
 • Professionella rättstolkar
 • Specialiserade inom ditt fält och dina specifika domäner
 • Samarbete med erkända partner
 • Kvalitetssäkring

 

Skräddarsydda råd och tjänster

 • Snabb offert
 • Stöd under hela rättsfallets livscykel
 • Anpassade lösningar
 • Rådgivning inom tolkning och teknik
 • Grundlig forskning och förberedelse av tolkarna baserat på dokumenten i målet 

 

Förberedelser

 • Dataintegritet och säkerhet
 • Efterlevnad av uppförandekod och professionell bästa praxis
 • Punktlighet och flexibilitet för anpassning till oförutsedda förändringar

Resultatet

Tolkarna arbetar via ett dedikerat, mycket säkert tolkningsgränssnitt över en separat kanal och ansluter till rättegångsförhandlingens videosamtalstjänst (till exempel Skype, Teams eller Zoom). Deltagarna kan lyssna till förhandlingen och interagera på önskat språk via webben eller en mobilapp, där de kan välja mellan den tolkade versionen och originalljudet.  

En annan fördel med fjärrtolkning under en förhandling: du hör inte tolkarnas viskningar i bakgrunden, vilket ibland kan vara fallet i en fysisk miljö när tolkningen utförs utan ljudisolerade bås.

Acolad Legal

Ligger i täten för rättslig tolkning

Acolad ligger i täten för innovation och teknik. Våra pålitliga rättstolkar är utbildade och erfarna inom tillhandahållande av tolkning i fjärr- och hybridmiljöer, så att advokatbyråer kan välja det alternativ som passar deras behov bäst för varje förhandling.  

I det nya normala, där tolkning på plats, på distans och i hybrida miljöer samexisterar, är Acolad redo att stötta dig med en skräddarsydd lösning för dina flerspråkiga förhandlingar.  

Ta reda på mer om Acolads översättnings-, tolk- och transkriberingstjänster 
Läs mer

relaterade artiklar