Het belang van een deskundige vertaling van jaarverslagen

Van alle communicaties die een bedrijf opstelt, zijn er niet veel zo essentieel als het jaarverslag. De vertaling van het jaarverslag is een cruciale taak en wordt dan ook het beste toevertrouwd aan een professioneel team dat de nuances van een jaarverslag begrijpt.

Het jaarverslag van een organisatie heeft betrekking op meerdere functies: financieel, regelgevend, zelfs marketing en bedrijfsontwikkeling. Het is in de eerste plaats een getrouw en accuraat verslag van alles dat tijdens het vorige boekjaar in het bedrijf gebeurd is.

Om te waarborgen dat de details van jouw jaarverslag zorgvuldig overgebracht worden in andere talen, is een getrouwe vertaling van de brontaal naar de doeltaal belangrijk.

Wat is een jaarverslag?

Een jaarverslag is een uitgebreide samenvatting van de bedrijfs- en financiële activiteiten van een entiteit in het vorige boekjaar. Het verslag wordt in de eerste plaats geschreven voor aandeelhouders, klanten, werknemers en de media, maar de informatie is meestal ook beschikbaar voor het publiek.

Een doorsneejaarverslag bestaat uit het volgende:

  • Een brief van de voorzitter of CEO
  • Algemene bedrijfsinformatie, inclusief toelichtingen van de missie en visie, en verwezenlijkingen van het vorige jaar
  • Plannen voor toekomstige activiteiten en investeringen
  • Een evaluatie van financiële en operationele activiteiten
  • Een vermelding van de leden van de Raad van Bestuur en het uitvoerende management
  • Jaarrekening, inclusief winst-en-verliesrekening en cashflow, plus nota's over de begeleidende jaarrekening
  • Het verslag van de auditor

Het jaarverslag geeft niet alleen waardevolle informatie, maar voldoet ook aan de verslagleggingsvereisten die opgelegd zijn door federale en regionale agentschappen. De deadline voor indiening is in elke jurisdictie anders. Er worden in elk geval steeds essentiële financiële gegevens vereist en er moet elk jaar een nieuw verslag worden ingediend.

Waarom is het belangrijk om jouw jaarverslag te vertalen?

Bedrijven vertalen jaarverslagen om recente activiteiten kenbaar te maken aan zowel lokale als internationale belanghebbenden.

Het is geen verrassing dat een internationaal bedrijf meestal werknemers, klanten en belanghebbenden heeft die verschillende talen spreken. Door een jaarverslag naar deze talen te vertalen, blijven deze doelgroepen op de hoogte van de activiteiten van jouw bedrijf in het verleden en in de toekomst.

Een jaarverslag zorgt er niet alleen voor dat huidige beleggers op de hoogte blijven, maar kan ook potentiële beleggers aantrekken. Hoewel je allereerst wilt communiceren met huidige belanghebbenden, kan een vertaald jaarverslag ook een waardevolle manier zijn om interesse te wekken bij en financiering te verkrijgen van beleggers in andere landen.

Bovendien kan het ook zorgen voor meer zichtbaarheid bij internationale mediabedrijven die anders tijd nodig hebben om het verslag zelf te vertalen en dit mogelijk doen met algemene tools die ondermaatse kwaliteit leveren. Met een vertaalde versie kunnen zij onmiddellijk verslag uitbrengen over jouw bedrijf.

Kortom: een vertaald jaarverslag is een communicatiemiddel én een manier om jouw business verder te ontwikkelen.

Een andere reden om jouw jaarverslag te vertalen, is dat regelgevingsinstanties het verslag ook moeten zien.

Bedrijven die internationaal actief zijn, moeten verslagen over grenzen heen indienen. Als jij een dochtermaatschappij in de VS bent van een bedrijf met hoofdkantoor in het buitenland of als jij een bedrijf in de VS bent met kantoren in andere landen, dan moet jij jouw financiële gegevens indienen bij alle relevante agentschappen van de landen waar jij actief bent – en dit in hun hoofdtaal.

Vertaalexpertise waar, wanneer en hoe jij het nodig hebt

Waarom is een deskundige vertaling van jaarverslagen zo belangrijk?

Bij vertalingen is vlotheid in de doeltaal de eerste vereiste. De tweede is expertise ter zake.

In de VS moeten bedrijven voldoen aan Generally Accepted Accounting Standards (GAAP) wanneer zij hun jaarrekening opstellen. De bedrijven die hun verslagen willen vertalen om in andere landen in te dienen, moeten echter ook voldoen aan een verplichte structuur die opgesteld is door de International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS).

Beide normen laten weinig ruimte voor dubbelzinnigheid en dus moet het team vertrouwd zijn met de verslagleggingsnormen van de doeltalen en exact weten wat er aan bod moet komen in het vertaalde verslag.

Een derde vereiste is dat het vertaalteam moet beschikken over expertise met de verschillende soorten vertaling. De meeste jaarverslagen behelzen een combinatie van financiële gegevens, marketingcommunicatie en grafische lay-outs. Het is belangrijk om te weten hoe al deze contenttypes vertaald moeten worden, want zo zorg je ervoor dat de vertaling van jouw jaarverslag zo grondig en exact mogelijk is.

Of je nu één vertaler inhuurt om het project te beheren of een volledig team, let er steeds op dat zij beschikken over de volgende expertise:

Technische vertaling: dit heeft betrekking op de financiële gegevens. Andere talen hebben andere regels voor het schrijven van cijfers. Zij werken ook met andere valuta. Sommige talen worden van links naar rechts gelezen en andere van rechts naar links. Bij het vertalen van jouw financiële verslagen is inzicht in deze verschillen erg belangrijk om ervoor te zorgen dat internationale lezers over dezelfde informatie beschikken als lezers in de VS.

Transcreatie: hoewel jaarverslagen bedoeld zijn om content op een duidelijke en serieuze manier te verstrekken, bevatten zij soms creatievere tekst: succesvolle advertenties, catchy opschriften, enz. Het is niet altijd eenvoudig om de woorden van de ene naar de andere taal te vertalen, maar een transcreatiedeskundige weet hoe iets verwoord kan worden en tegelijkertijd trouw gebleven wordt aan de bijzonderheden en nuances van de doeltaal.

Desktoppublishing: een jaarverslag bestaat uit heel wat grafieken en afbeeldingen. De vertaling hiervan is niet zo makkelijk als je denkt. Een meertalige DTP-deskundige weet hoe jouw grafische content omgezet kan worden naar het formaat dat en de lay-out die het beste past bij het doelpubliek.

Het schrijven van jouw jaarverslag vraagt heel wat bijdragen van leden uit verschillende teams. Ook de vertaling van een jaarverslag vergt veel coördinatie. Als je jouw verslag wilt klaarstomen voor een internationaal publiek, is het belangrijk om het best gekwalificeerde team samen te stellen om alle complexe informatie van jouw verslag te beheren.

Moet jij jouw jaarverslag of een ander financieel document vertalen? Kom meer te weten over onze diensten voor de financiële sector of vraag een offerte aan voor een project.

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

Aanverwante artikelen