Tapaustutkimus

Keskitetyt käännökset parantavat televiestintäyrityksen brändin yhtenäisyyttä

 


Asiakas

Asiakkaamme on kansainvälinen televiestintäyritys, jolla on asiakkaita monilla eri markkinoilla ja laajat kielitarpeet.


Haaste

  • Sisällössä oli laatuongelmia
  • Yritysterminologiaa käytettiin epäjohdonmukaisesti
  • Käännöskuluja oli vaikea seurata
  • Kieliresurssit olivat hajallaan
  • Käännöksille ei ollut läpinäkyviä suorituskykymittareita

Eri markkinoilla toimiminen edellyttää mukautumista paikallisin tarpeisiin, vaatimuksiin ja yleisöihin. Asiakkaamme ei hallinnoinut keskitetysti sisällön lokalisointia ja monikielistä sisältöä, vaan eri tiimit tilasivat käännökset eri palveluntarjoajilta omille kohdemarkkinoilleen. Koska tilausprosessia ja parhaita käytäntöjä ei oltu yhdenmukaistettu, laatu ja terminologia vaihtelivat eri alueilla ja kaikkien käännösprojektien tilan ja kulujen seuraaminen oli käytännössä mahdotonta. Kun yritys uudisti maailmanlaajuisen sisältöstrategiansa, se halusi ratkaista kaikki nämä haasteet, jotta se voisi vastata lokalisoidun sisällön kasvavaan kysyntään budjettinsa rajoissa. 

Ratkaisu

Acolad auttoi yritystä keskittämään käännökset ja monikielisen sisällön hallinnan yhteen globaaliin sisältöjärjestelmään, joka on käytettävissä koko yrityksessä. Portaali vastasi kaikkia asiakkaan tarpeita ja tarjosi keskitetyn näkymän kaikkiin sisältöprojekteihin ja kieliresursseihin, mikä varmisti läpinäkyvän raportoinnin ja kuluseurannan.

Tulos

Keskitetty sisällönhallinta
Lähtötekstien ja käännösten hallinnassa käytetään yhtenäistä prosessia.

Käännösmuisteista jopa 50 % sisällöstä
Kaikkien käännösmuistien ja muiden materiaalien kokoaminen yhteen nopeutti käännöksiä ja vähensi lokalisoinnin kuluja.

Yhtenäisempi brändi
Keskitetty yrityksen terminologian sanasto parantaa sisällön yhdenmukaisuutta kaikissa sisältömuodoissa ja markkinoilla ja vahvistaa brändi-imagoa.

Kohdekieliset tarkistukset
Käännöstyönkulkuun lisättiin asiantuntijan tekemä tarkastus, joka varmistaa sisällön laadukkuuden kaikilla kielillä.

Kustannustehokas ratkaisu
Käännösten keskittäminen yhdelle kumppanille ja kaikkien käännösprojektien hallinnointi saman portaalin kautta tehosti asiakkaamme toimintaa.

Läpinäkyvä kulurakenne
Raportin luominen kustannuksista ja säästöistä onnistuu yhdellä napsautuksella.

Skaalautuvuus ja yhteentoimivuus
Kaikki monikielisen sisällönhallinnan sisäiset työkalut on keskitetty yhteen portaaliin, jonne voidaan lisätä myös uusia teknologioita, kun niitä tulee saataville.

Haluatko oman kappaleen tästä tapaustutkimuksesta?
Aiheeseen liittyvää lukemista

Ota yhteyttä kielipalvelujen asiantuntijaan

Kaipaatko apua käännös- tai lokalisointiprojektissa tai monikielisen sisällön luomisessa ja käsittelemisessä? Autamme mielellämme!